NRK Meny
Normal

- Lite nytt fra SINTEF

De ansatte ved sykehuset i Kristiansund mener rapporten fra SINTEF inneholder lite nytt.

Vibeke Storvik og Martin Unger

Vibeke Storvik og Martin Unger leser rapporten fra Sintef.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Helse Nordmøre og Romsdal fikk i dag rapporten fra SINTEF om funksjonsfordelinga mellom sykehusene i Molde og Kristiansund.

- Det var som forventet. Mye av tallene og informasjonen har vært kjent for de ansatte så her var det ingen store overraskelser, sier Vibeke Storvik ved sykehuset i Kristiansund som er tillitsvalgt for sykepleierne.

- Så langt er jeg ikke veldig overrasket, sier Martin Unger som er tillitsvalgt for legene i Kristiansund

Fordel Molde

Men rapportene har trukket flere konklusjoner som taler til fordel for å gjøre Molde til akuttsykehus fremfor Kristiansund.

Det gjelder både reisetiden for pasientene, faglig rekruttering, pasientgrunnlag og kostnader.

I januar engasjerte administrerende direktør Bjørn Engum i Helse Nordmøre og Romsdal Sintef til å utrede funksjonsfordeling og samling av akuttfunksjoner.

Bjørn Engum, Administrerende direktør i Helse Nordmøre og Romsdal sier han vil legge stor vekt på innholdet i rapporten.

- Det faktagrunnlaget som rapporten har gitt oss, vil utgjøre et vesentlig grunnlag for den beslutningen som vi skal treffe, sier Engum til NRK.