Hopp til innhold

- Fødeavdelinger holder ikke mål

Fødeavdelinga ved sjukehuset i Volda er en av dem som kan miste statusen som fødeavdeling.

Volda sjukehus

Sjukehuset i Volda er ett av sjukehusene som kan miste fødeavdelingen sin.

Foto: Helse Sunnmøre

Dette som følge av nye krav fra Helsedirektoratet.

Skriv din mening nederst i artikkelen.

Ikke sikre nok

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Mange av landets fødeavdelinger er ikke sikre nok og må gjøres om til fødestuer, slår Helsedirektoratet fast.

En god del av fødeavdelingene tilfredsstiller ikke våre krav til kompetanse. Enten må de styrkes eller omgjøres til fødestuer, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Bergens Tidende.

Til NRK sier Larsen at noen av fødeavdelingene rett og slett ikke holder mål.

- Fire faste gynekologer

Tina Bjørsvik Eilertsen, avdelingsoverlege, Sykehuset Namsos

Tina Bjørsvik Eilertsen

Foto: Kaja Krisin Ness / NRK

Helsedirektoratet sitt forslag om nye krav til fødeavdelingar er strengare enn før, forklarer Tina Bjørsvik Eilertsen, som har ledet arbeidet med rapporten.

- Man bør ha minimum fire faste gynekologer ved ei fødeavdeling. Når det gjelder jordmødre skisseres det krav til en til en pr fødende.

Per i dag har dette ingenting å si for fødeavdelingene i Møre og Romsdal. Men det har noe å si for hvordan fødeavdelinger skal se ut i fremtiden, sier fagsjef i Helse Midt-Norge, Nils Eriksson.

Fødene blir urolige

Det er kun avdelingen i Volda som da ikke oppfyller de nye kravene. Eriksson kan ikke svare konkret på om Helseforetaket er villig til å gjøre oppjusteringer for Volda sin del.

- Det er noe som må avgjøres senere når Strategi 2020 er klar.

- Det er lett å forstå at de som skal føde blir urolig av en slik debatt. Vi vil se på hvilke tiltak man må gjøre for at det skal bli like bra og kanskje enda bedre enn i dag. Jeg tror at de fødslene som vil skje i Ålesund og på St.Olavs i årene fremover er de samme som i dag.

Gynekologer på vakt

Onsdag offentliggjør Helsedirektoratet rapporten Et trygt fødetilbud. Den beskriver hvordan landets fødetilbud i fremtiden bør organiseres.

- Vi stiller nå krav til hvilke typer spesialister som skal være til stede når kvinner føder. På fødeavdelinger krever vi at det skal være gynekologer og anestesipersonale på vakt, i tillegg til andre typer rutiner og funksjoner, sier Larsen til NRK.

Nå er det ikke lenger antallet fødsler som skal avgjøre status på fødestedet, men hva slags kompetanse og bemanning man har. Helsedirektoratet går inn for at såkalte forsterkede fødestuer legges ned. Slike finnes i Lærdal og Odda, samt i Lofoten.

Helsedirektøren foreslår å legge ned de forsterkede fødestuene som gir mulighet for hastekeisersnitt der det er store avstander og vanskelige transportforhold.

Fødsel ingen sykdom

Fødeavdeling

Illustrasjonsfoto

Foto: Roar Strøm / NRK

Helse Nord mener det er for tidlig å si om forslagene til kvalitetskrav vil føre til endringer for fødeinstitusjonene deres.

- Det vi også vet i dag er at det er vanskelig å rekruttere nok fagfolk. Et av forslagene i rapporten er at det skal være fire gynekologer på vakt ved en fødeavdeling. Å innfri et slikt krav blir svært utfordrende, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF.

I Norge har vi en tredeling av fødeinstitusjoner: fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk.

- Det er viktig å understreke at en fødsel er en naturlig hendelse og ikke en sykdom. Å føde på fødestue eller fødeavdeling, er like trygt som å føde på kvinneklinikk, sier Vorland, som er positiv til at Helsedirektoratet har kommet med forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner.

Dette er umoralsk

Britt Eide, nylig avgått klinikksjef ved Kvinneklinikken på Haukeland, har sittet i utvalget som har laget rapporten.

- Vi har verken nok leger eller penger til å ha fire-fem legestillinger knyttet til fødestuen i Lærdal. Det er helt umoralsk etter mitt syn, sier Eide.

KrF mener regjeringen må sikre kvalitet og ressurser i fødselsomsorgen i stedet for å legge ned.

- Mer ressurser

Dagfinn Høybråten
Foto: Trond Vestre / NRK

Det må tilføres mer ressurser til sykehusene for å sikre forsvarlig fødselsomsorg også i distriktene, skriver Dagfinn Høybråten i en pressemelding.

KrF mener lange reiseavstander og krevende værforhold må tillegges vekt når strukturen i fødetilbudet skal utformes.

Partiet frykter at økonomi er styrende for utformingen av fødetilbudet, noe de mener vil føre til enda sterkere sentralisering.