Hopp til innhold

Flere tusen demonstrerer for sykehuset

Flere tusen demonstranter møtte opp ved sykehuset i Kristiansund da helseministeren besøkte byen onsdag. Demonstrantene krever at akuttfunksjonen ved sykehuset skal berges.

Sykehus demonstrasjon Kristiansund
Foto: Roar Halten / NRK

Onsdag formiddag ble tallet på demonstranter anslått til mellom 5000 og 6000. Det var store bilkøer inn mot Kristiansund. Det var satt opp bannere langs byen, og skolebarna i Kristiansund sto oppstilt langs innfartsvegen da helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ankom byen.

Møtt av tusenvis av demonstrantar

- Ingen endringer nå

Helseminister Anne-Grethe-Strøm-Erichsen har nettopp holdt sin tale til demonstrantene. Og hun høstet applaus for hovedbudskapet.

Demonstrasjon sykehus Kristiansund

Folkemengden utenfor sykehuset øker i morgentimene.

Foto: Roar Halten / NRK
Harald Stokke

Organisator Harald Stokke varsler kaos i Kristiansund i dag.

Foto: NRK
Demonstrasjon for sykehus

Fire tusen-skjorter er laget på dugnad, og blir solgt til kostpris til demonstrantene.

Foto: NRK

- Det kommer ikke til å bli gjort endringer før alle utredninger er ferdige, sa Strøm-Erichsen til demonstrantene i Kristiansund.

- Historisk mobilisering

Aldri før i nyere tid har folket i Kristiansund og på Nordmøre vist større mobiliseringsstyrke. Med grønne t-skjorter og bannere var det et fungende nei til å fjerne akuttfunksjoner og fødeavdeling som møtte helseministeren.

- Jeg er ydmyk, rørt og veldig takknemlig, sier aksjonsleder Per Arne Westavik. Dette er en manifestasjon av folkets vilje. Vi kunne ikke ha ønsket demonstrasjonen gjennomført på en bedre måte, sier han.

- Kaos i Kristiansund

På forhånd har arrangørene regnet med at det kunne komme så mye som 5000 demonstranter til Kristiansund i dag. Og folk kom også g fra nabokommunene på Nordmøre. Flere rakk ikke frem til demonstrasjonen før etter at helseministerens tale var over. På innfartsvegen sto køene på grunn av alle tilreisenende som ville delta i demonstrasjonen.

Slutt for føden

Akutt til Molde

Kutter barneavdelinger

Stopp tyven

Video SykehusNoCom_MR.mp4

Folk i Kristiansund opplever det som kan bli utfallet av prosessen som et rent tyveri. «Stopp tyven» og «Stopp akuttyvene» er slagord som demonstrantene bruker. Langs hele innfartsvegen til Kristiansund sto skolebarn med banner oppmarsjert da helseministeren kom til byen.

Truer regjeringssamarbeidet


Striden om lokalsykehusene setter regjeringssamarbeidet på prøve. Senterpartiet tolererer ikke nedlegging av lokalsykehus. Avdelingsoverlegen på intensiven ved Volda sjukehus har engasjert seg sterkt i kampen for å bevare akuttfunksjoner og fødeavdeling ved lokalsykehusene. Nå noterer han med en viss glede at Senterpartiet er i ferd med å sette foten ned for endringsprosessen som er i gang.