Hopp til innhold

Slik unngår du parkeringsbot i snødekte gater

Hvis oppmerkingen er dekt av snø påvirker det parkeringsreglene. Men for å unngå bot er du avhengig av at parkeringsvakten viser godt skjønn.

Snø i byen

Snøen kan komme over natten, og det påvirker parkeringsreglene.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Enten du parkerer på en stor parkeringsplass foran din lokale dagligvarebutikk, eller i en trang luke i en bygate: reglene er de samme.

Egil Østvik

Daglig leder i Norges Parkeringsforening (NORPARK), Egil Østvik.

Foto: NORPARK

«Kjøretøyet skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking, og innenfor oppmerket felt der dette finnes. »

Men hva skjer når parkeringsplassen er dekket av snø og du ikke kan se merkingen?

– Vi har ikke regler på dette, det er parkeringsvaktenes skjønn som gjelder. Hovedregelen er at man skal følge skilt og oppmerking i den grad det er satt opp. Hvis oppmerkingen ikke er synlig så kan man ikke følge reglene for oppstilling på samme måte, sier daglig leder i Norges Parkeringsforening, Egil Østvik.

Så ser du ikke oppmerkingen skal du heller ikke få bot dersom du bommer på stripa. Men det betyr ikke at det er lovløse tilstander så fort bakken har blitt hvit.

– Du kan fortsatt ikke stå på tvers eller på skrå, man skal ikke hindre trafikken, understreker Østvik.

Les også: Skrev ut 268.896 parkeringsbøter

Hvorfor har man ikke regler for snødekt oppmerking?

– Det er vanskelig å ha fellesregler på dette fordi det er såpass stedsbestemt.

Men Østviks inntrykk er at det som regel gjøres snille vurderinger når det er snødekte veier.

– Det man er streng på er hvis man parkerer til hinder eller fare for annen trafikk. Da bruker man den lovbestemmelsen i stedet.

Vegtrafikklovens paragraf 3 sier at man skal være varsom slik at annen trafikk ikke blir unødvendig hindret.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Vanskeligere på parkeringsplass

Parkerer man på en stor parkeringsplass kan det fort bli vanskeligere å bedømme.

– Man har ikke lov til å hindre trafikken på et parkeringsanlegg heller, men der kan det bli et spørsmål om hvem som eventuelt hindrer: den som parkerte sist eller den som var først ute til å stille seg feil. På vinterstid er det noen som tror at alt er lov og stiller seg nærmest i innkjørselen til parkeringsplassen, sier Østvik.

Fotgjengeroverganger kan også bli dekket av snø, og hvis det ikke er skilt, må dette også vurderes ut i fra skjønn.

– Det er nok noen som har blitt dømt fordi de er kjent i området og burde visst at det var fotgjengerfelt der. Men fem-meter-regelen i forhold til veikryss vil nok slå inn veldig ofte.

Fem-meter-regelen sier at det er forbudt å stanse eller parkere nærmere enn fem meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punktet hvor fortaukant, kantlinje eller vegkant begynner å runde.

Finnes tvilstilfeller

Selv om du kommer til en helt snødekt parkeringsplass tidlig på morgenen før jobb, så vil ikke det si at det er snø der når du skal dra hjem igjen. Så hva skjer hvis snøen smelter før parkeringsvakten kommer og kontrollerer plassen?

– Det er når du ankommer som avgjør. Du er ikke uaktsom når du parkerer og ikke ser noe, sier Østvik.

Men det betyr ikke at du nødvendigvis unngår bot.

Eirik Johnsen er Forbrukerrådets representant i Parkeringsklagenemnda, som tar seg av klagesaker til private parkeringsplasser. Han har ikke inntrykk av at det er et stort problem med snødekte oppmerkinger, men det kan være et problem at værforholdene endrer seg fra tidspunktet parkeringen skjer og til kontrollen.

– Man havner i tvilstilfeller og da må man vurdere i forhold til bildedokumentasjon. Men man kan ikke forlange at den som parkerer skal koste på hele parkeringsplassen for å se oppmerkingen.

Les også: Parkeringsbøter det ikke nytter å klage på

Råd om vinterparkering

Johnsen har et klart råd til sjåfører som er ute og parkerer på snødekte parkeringsplasser:

– Ta deg god tid til å lese skiltene, for det kan være at skiltene gir en god anvisning til hvor man skal stå. Både skilt ved innkjøring og underskiltene inne på plassen.

Østvik i NORPARK har følgende råd:

– Parker med fornuft, og sørg for at du parkerer slik at du ikke hindrer andre eller kan skape faresituasjoner. Om det faller mye snø må du være forberedt på at veien skal måkes, og da kan du risikere fjerning selv om du har parkert lovlig.

Parkerer du i offentlig gate plikter du nemlig å sjekke eventuell skiltendring i gaten én gang i døgnet. Det er dette som kalles 24-timers regelen.

Har du opplevd å få parkeringsbot selv om oppmerkingen var dekket av snø? DEL DINE ERFARINGER I KOMMENTARFELTET!

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)