Hopp til innhold

Unge gutter spiller voksenspill

Hver tredje gutt i alderen 9 til 11 år spiller dataspill med 18-årsgrense, selv om mange av foreldrene deres vet at innholdet ikke egner seg for barn.

Dataspill

De aller fleste foreldre mener at aldersmerking av dataspill er nødvendig. Men langt fra alle tar hensyn til merkingen når de kjøper spill til barna sine.

Foto: ColourBox

Mandag kommer mange dataspill til å ligge under norske juletrær. De fleste av spillene er merket med aldersgrense og informasjon om hvorfor innholdet har den anbefalte aldersmerkingen.

Medietilsynet har nå undersøkt hva barneforeldre vet om aldersmerking av dataspill.

Spørreundersøkelsen viser at nesten alle foreldre med barn i alderen 5 til 14 år vet at alderssymbolet betyr at innholdet ikke egner seg for barn under en viss alder.

Enda flere foreldre (97 prosent) mener at merkeordningen er nødvendig.

Det er flest foreldre med lav utdanning (4 prosent, mot 2 prosent blant de høyt utdannede) som feilaktig tror at aldersmerkingen angir dataspillets vanskelighetsgrad.

Europeisk merkeordning

Seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet

– PEGI-merking er et kvalitetsstempel, mener Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet.

Foto: Medietilsynet

PEGI (Pan European Game Information) er navnet på den europeiske merkeordningen.

Den er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning organisert av spillbransjen i samarbeid med myndigheter og spilleksperter.

– Alle er tjent med at spillprodusentene følger PEGIs anbefalinger. Spesielt når det gjelder beskyttelse av unge spillere, er aldersmerkingen et kvalitetsstempel til beste for forbrukerne, sier seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet til NRK.no.

Han mener at resultatet av spørreundersøkelsen alt i alt er gledelig.

– Barn er forskjellige, og det er spill også. Det er verken Medietilsynets intensjon eller oppgave å regulere familienes valg, men å bidra til informerte valg. Derfor er vi glade for at PEGI-merkingen har så god oppslutning, sier Haugan-Hepsø.

– Det har vært en stor endring på spillmarkedet de siste årene. Spillene er løftet opp som et viktig kulturuttrykk som tas mer på alvor enn tidligere. Undersøkelsen vår bekrefter at kunnskapen er blitt mye større også blant foreldre, mener han.

Unge spiller voksenspill

Likevel viser den store Barn og medier-undersøkelsen som Medietilsynet presenterte tidligere i høst, at så mange som 32 prosent av norske gutter mellom 9 og 11 år spiller 18-årsspill.

Og blant disse guttene svarer tre av fire at foreldrene vet mye eller en del om spillene de spiller.

I aldersgruppa fra 12-14 år oppgir enda flere av guttene (62 prosent) at de spiller dataspill med 18-årsgrense.

– Å sette grenser er krevende, men det virker som om dataspill er ekstra utfordrende for foreldrene. 18-årsspill er helt klart ikke laget for barn. Barns beskyttelse er foreldres ansvar, og man må tørre å ta disse avgjørelsene selv om man gjør seg mindre populær for tolvåringen, sier Haugan-Hepsø.

Sju aldersgrupper

Det europeiske PEGI-systemet skal sikre at underholdningsprodukter som dataspill, filmer, videoer og DVDer får en tydelig aldersmerking etter hva slags innhold de har.

Her kan du sjekke spillenes aldersgrense hos PEGI.

Merkeordningen er en veiledning til forbrukere som skal kjøpe slike produkter. Barneforeldre er den viktigste målgruppen.

Spiller sammen med barna

En undersøkelse i regi av PEGI viser at norske foreldre er blant Europas mest aktive når det gjelder å spille sammen med barna sine.

55 prosent av foreldrene spiller på tvers av generasjonene. Bare danske foreldre er mer aktive (56 prosent).

Men Medietilsynets nye undersøkelse viser at 15 prosent av norske foreldre med barn i alderen 5–14 år ikke fulgte aldersanbefalingen siste gang de kjøpte dataspill til de unge.

Fedre (19 prosent) er mer slepphendte enn mødrene (15 prosent) når de kjøper.

Den landsomfattende spørreundersøkelsen er utført av Respons Analyse blant foreldre med barn mellom 5 og 14 år, på oppdrag for Medietilsynet.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)