Hopp til innhold

Nye dieselbiler forurenser mer enn gamle

Forskning viser at dieselbiler med det nyeste renseutstyret forurenser mer enn eldre biler i bytrafikken. NAF avviser kjøreforbud for dieselbiler om vinteren.

Forurensing fra biler

Ny forskning viser at moderne dieselbiler med partikkelfilter og/eller oksyderende katalysator faktisk slipper ut mer helseskadelig NO2 (nitrogendioksid) enn eldre dieselbiler som ikke har det nyeste renseutstyret.

Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / AP

NAF etterlyser en kraftsatsing på kollektivtransport og innfartsparkeringer i og rundt de store byene.

– Kjøreforbud for dieselbiler bør være absolutt siste utvei, sier NAFs kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

En arbeidsgruppe i Oslo kommune foreslår restriksjoner på bilbruken når forurensningen er som verst om vinteren. Forbud mot å kjøre diseselbil på de mest utsatte dagene, er en del av forslaget.

Ny forskning viser at moderne dieselbiler med partikkelfilter og/eller oksyderende katalysator faktisk slipper ut mer helseskadelig NO2 (nitrogendioksid) enn eldre dieselbiler som ikke har det nyeste renseutstyret.

Dette har kommet som en overraskelse, og ble først forstått da man så at konsentrasjonen av NO2 økte i store byer.

Det er fremst ved høy motorbelastning og rykkete kjøring i byområder at den negative effekten viser seg på de nye dieselbilene med avansert renseutstyr.

– Jevn hastighet i moderat tempo på landeveien ser derimot ikke ut til å ha den samme negative effekten når det gjelder utslipp av NO2, sier forsker Rolf Hagman ved Transportøkonomisk institutt (TØI) til NRK.no.

- Forvirrende signaler

NAF mener folk flest blir forvirret av motstridende signaler fra myndighetene om tiltak mot miljøforurensning fra biltrafikken.

– I stedet for å klatte med stadig nye forslag om forbud og køprising, er tiden kommet for å se på helheten i avgiftssystemet, sier NAFs Inger Elisabeth Sagedal.

– NAF erkjenner utfordringene med lokale utslipp i de største byene, og er opptatt av å finne gode løsninger. Vi har lenge advart mot problemene med forurensning, men et forbud mot dieselkjøring vinterstid er den dårligste løsningen. Først bør det tas et krafttak for gode kollektivløsninger. Hvis det ikke virker, kan man eventuelt vurdere strakstiltak, sier Sagedal til NRK.no.

Gratis matebusser

Ved akutt høy forurensing forelår NAF et effektivt nett av gratis matebusser fra randsonene inn til sentrum av de største byene, finansiert av staten. Poenget er å lokke folk til å parkere bilene utenfor bysentrum.

– Det handler om å lage et transportsystem der brukerne forstår at buss fungerer bedre enn bil. Hyppige bussavganger fra store parkeringsplasser med gratis innfartsparkering er de viktigste stikkordene, sier Sagedal.

I Oslo mener hun Ekebergsletta er ett av områdene som kan egne seg for denne typen parkering.

– Stor kapasitet og god komfort ombord i bussene er generelt vel så viktig som billettprisen. I dag er det slik at mange bilister opplever at de ikke har gode alternativer til effektiv mobilitet i byene.

– Jeg tror mange bilførere forstår astmatikernes problemer med forurensing, men at de likevel ser negativt på forslag om forbud fordi det ikke finnes gode nok alternativer, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Par- og oddetallstrafikk

Bergen kommune har testet ut noe av det NAF foreslår. Vinteren for to år siden innførte kommunen flere strakstiltak for å redusere forurensningen fra biltrafikken.

Gratis ekspressbusser kombinert med innfartsparkering, færre p-plasser i sentrum og en generell oppfordring om å la bilene stå, hadde bare begrenset virkning.

– Befolkningen brukte dette tilbudet i mindre grad enn vi hadde håpet. Erfaringen er at det tar tid å informere folk og få dem til å legge om vanene sine, samt at det er vanskelig å bruke tiltak som "skrus av og på", forteller Bergens klimasjef Eva Britt Isager.

Bergen kommune skal om kort tid behandle et forslag om at halve bilparken kan få kjøreforbud på spesielt utsatte vinterdager, avhengig av om nummerskiltet slutter på par- eller oddetall.

– Erfaringene fra vinteren 2009-2010 er at dette tiltaket ga den klart beste effekten når det gjelder reduksjon av de helseskadelige NO2-utslippene, sier Isager.

Hun forteller at de fleste høringssvarene er positive til dette forslaget. Hvis Bergen innfører en slik forskrift, kan det bli unntak for blant annet hybrid- og elbiler.

Tyske miljøsoner

Siden 2007 har Tyskland hatt kjørebegrensninger i 46 såkalte miljøsoner, spesielt i de største byene.

For at du skal kunne kjøre bil i disse områdene, må kjøretøyet ha en oblat som bekrefter at bilens utslipp er under en viss grense.

Avgassene må først sjekkes på et bilverksted.

Kjører du uten miljøoblat, vanker det bot hvis du blir stanset av politiet. Oblatkravet gjelder både for tyske sjåfører og bilturister.