Hopp til innhold

Kan bli kjøreforbud for dieselbiler

Det kan bli forbudt å kjøre dieselbil i Oslo på de mest forurensede vinterdagene. En arbeidsgruppe nedsatt av Oslo kommune planlegger dramatiske tiltak for å komme helsefarlig Oslo-luft til livs.

Vil forby dieselbiler i Oslo

Fyller du med pumpa til venstre? Da kan du risikere å måtte la bilen stå de mest forurensede vinterdagene.

Flere og flere peker på NOx-utslipp fra dieselbiler som den store synderen når små barn, astmatikere og folk med luftveisplager og hjerteproblemer må holde seg innendørs de verste vinterdagene.

Nå kan all bruk av dieseldrevne privatbiler bli forbudt dersom Oslo-lufta er forurenset nok.

– Vil ha en reell effekt

Geir Endregard

Geir Endregard

Foto: Øystein Nygård / NRK

Oslo kommune har omsider skjønt det, sier generalsekretær Geir Endregard i Norges Astma- og Allergiforbud.

– Man har fått med de elementene som vi vet ut fra faglige studier kan utgjøre forskjell på luftkvaliteten og det er helt avgjørende at det ikke bare blir fiktive tiltak som bare rammer folk unødvendig og som ikke har en effekt. Her har man faktisk sjans til å sette sammen ting som har en reell effekt, sier han.

Han peker på det at dieselbiler er med som et del av tiltaket som svært viktig.

– Som vi vet er den store stygge ulven når det gjelder luftkvalitet.

Endregard synes også det er positivt at elbiler som ikke har utslipp og hybridbiler som slipper ut veldig lite, holdes utenfor.

En rekke forbud

Etter at Oslo bystyre i februar åpnet for bilrestriksjoner på akuttdager, har arbeidsgruppe kommunen har satt ned jobbet med å lage en lokal forskrift om dette.

Utkastet som nå er sendt til politisk behandling, ramser opp en rekke forbud som kan innføres enkeltvis eller i kombinasjon.

Det første er å la halve bilparken stå avhengig av om nummerskiltet slutter på par- eller oddetall. Det andre er forbud mot dieseldrevne privatbiler. Det tredje er forbud mot å kjøre alene i bilen. Og det fjerde er forbud mot å kjøre gjennom Oslo med tungtransport.

Innføres neppe til vinteren

Restriksjonene blir neppe innført førstkommende vinter. Det setter nemlig Statens Vegvesen og overingeniør Gry Larsen en stopper for.

– Vi føler først og fremst at vi trenger litt mer tid for å utrede de praktiske konsekvensene for bilistene, som blir berørt av dette tiltaket, sier Larsen.

Statens Vegvesen ser utfordringer knyttet blant annet til informasjon og til å stable nødvendig kollektivtrafikk på beina. Ifølge Vegvesenet må det være nok parkeringsplasser ved bygrensa og enkel overgang til alternativ transport.

Men Larsen sier at dersom det praktiske blir løst og det kan dokumenteres at tiltakene vil ha effekt, kan forbudene bli innført neste vinter.