Normal

Når skal man avslutte et liv?

Nå kommer retningslinjene som skal forhindre noen av de vondeste kranglene mellom sykehus og pårørende.

Hjerterytme

Reidun Førde

Reidun Førde har ledet arbeidet med den nye veilederen.

Foto: Haakon Dirk Blaauw / NRK

Moderne medisin gir store muligheter for å forlenge et liv, men noen ganger er det uenighet om når det er riktig at et liv forlenges eller avsluttes.

En ny veileder skal gjøre avgjørelsene lettere.

- Den skal sørge for at en verken slutter behandlingen for tidlig eller trekker ut smertefull behandling for lenge, sier professor i medisinsk etikk Reidun Førde.

Hun har ledet arbeidet med veilederen som Helsedirektoratet legger fram i disse dager.

Manglet retningslinjer

Hver dag foretar behandlingsteam på norske sykehus og sykehjem vurderinger rundt hvilke pasienter som skal holdes i live og hvem som skal dø.

I noen tilfeller har helsevesen og pårørende stått steilt mot hverandre i disse spørsmålene, som da en far i 2006 kjempet mot legenes avgjørelse om å avslutte behandlingen av hans fireårige datter.

Far kjemper for datterens liv

En undersøkelse Puls gjorde i 2006 viste at 80 prosent av landets 30 største sykehus ikke hadde skriftlige retningslinjer for disse avgjørelsene.

Vilkårlighet om liv og død i helse-Norge

Mer makt til legene?

Den nye veilederen fastslår blant annet:

  • Pasientens beste alltid skal stå i fokus
  • En samtykkekompetent pasient som ikke selv ønsker livsforlengende behandling, skal få ønsket respektert. Dette selv om behandlingen kunne hatt effekt.
  • Pårørende kan ikke kreve behandling som behandlingsansvarlig lege ikke finner forsvarlig.
  • Ved konflikt bør noen utenfor behandlingsteamet konsulteres.

Gir retningslinjene mer makt til legene?

- Jeg vil ikke si at legen får mer makt, men at vi sikrer pasienten. Det er ikke alltid i pasientens interesse at pårørende ikke kan godta beslutningen, sier Reidun Førde.

- Men veilederen legger opp til at det er en lavere terskel for å søke råd hos andre der det er usikkerhet, tvil eller uenighet.

- Overbehandling et stort problem

Mange mener at det største problemet er at vi avslutter behandling for sent, ikke for tidlig. En av dem er anestesilege Marianne Forsmann ved Ullevål sykehus.

- Det er større risiko for at en pasient blir overbehandlet enn det motsatte, mener hun.

- Det er vanskelig og tungt å beslutte en avslutning, og ofte lar man naturen gå sin gang. I denne situasjonen blir det ikke å forlenge livet, men å forlenge en dødsprosess. Det kan være plagsomt for både pasient og pårørende, sier Forsman.

- Snakk med dine nærmeste

Lege og etikkprofessor Reidun Førde mener det er viktig at man snakker med sine nærmeste om disse vanskelige spørsmålene, slik at de kjenner til hva man ønsker dersom man ikke selv kan kommunisere det.

Helsepersonell skal så tidlig som mulig skaffe seg informasjon om hva pasienten ønsker, enten fra pasienten selv eller pårørende.

- Fortell dem hva du legger i et leveverdig liv, oppfordrer hun.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.