NRK Meny
Normal

Du bør revurdere å droppe frokosten

En ny studie viser at menn som spiser frokost har lavere risiko for å få hjertesykdommer enn menn som ikke gjør det. – Ikke dropp frokosten, er oppfordringen fra forskerne.

Frokost

Ny studie gir ytterligere bevis på de helsemessige fordelene ved å spise frokost.

Foto: Cristina Fumi

Dødsfallene som følge av hjertesykdommer har gått ned de siste tjue årene, ifølge tall fra SSB. Likevel er det hjertet som oftest tar livet av oss.

En ny studie har sett på sammenhengen mellom frokost og risiko for koronare hjertesykdommer (fellesbetegnelse på sykdommer som skyldes innsnevringer eller blokkeringer i hjertets kransårer). Forfatterne skriver i rapporten at det er godt kjent at frokost er dagens viktigste måltid, men at det finnes få bevis på dette. Ifølge studien kan risikoen for å få hjerteinfarkt øke med nesten 30 prosent dersom du dropper frokosten.

Dr. Leah Cahill

Dr. Leah Cahill er hovedforfatteren bak studien som viser at det å droppe frokosten kan føre til en eller flere risikofaktorer for hjertesykdom.

Foto: James Brylowski

– Ikke dropp frokosten! Det å hoppe over frokosten kan føre til en eller flere risikofaktorer for hjertesykdom, som igjen kan føre til koronarsykdom over tid, sier hovedforfatteren bak studien, Dr. Leah Cahill, til NRK.no.

Dette er ifølge Cahill den første studien som tar for seg koronar hjertesykdom (se faktaboks øverst til høyre). Lignende studier gjort tidligere har dokumentert problemer med stoffskiftet blant dem som dropper frokosten.

  • Hele studien kan du lese her

Spiser du etter du har lagt deg?

I 16 år har matvanene til 26.902 mannlige, amerikanske helsearbeidere i alderen 45 til 82 år blitt undersøkt. Forskerne bak studien har sett på risikoen for å utvikle koronar hjertesykdom, og 1527 av mennene fikk diagnostisert hjertesykdom.

Forskerne fant at deltakere som droppet frokosten hadde 27 prosent større risiko for å utvikle koronar hjertesykdom, enn de som spiste frokost. Men studien viste også at sen spising kan være enda verre for hjertet.

– Deltakere som stod opp for å spise etter de hadde lagt seg hadde 55 prosent større risiko for koronar hjertesykdom, sammenlignet med dem som ikke gjorde det. Funnene våre indikerer at sammenhengen mellom sen spising og hjertesykdom sannsynligvis også skjedde delvis grunnet en kombinasjon av fedme, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes, sier Cahill.

Til tross for at forskerne korrigerte for andre risikofaktorer for hjertesykdommer, som TV-titting, søvn, alkoholkonsum, fysisk aktivitet, og andre sosiale faktorer, var det å droppe frokost fortsatt en utløsende faktor.

Verst for menn under 60

Ifølge Cahill kan det også være risikabelt å spise for mange måltider om dagen.

– Vi så ikke en signifikant sammenheng mellom hvor ofte deltakerne spiste hver dag og risikoen for hjertesykdom. Men vi så en antydning til høyere risiko blant en svært liten gruppe menn som spiste seks eller flere ganger per dag, sier hun.

En annen observasjon som ble gjort, var at risikoen var størst hos de yngste. Det kan blant annet ha sammenheng med at menn under 60 år trenger mer næring om morgenen, eller at etter fylte 60 er det andre risikofaktorer som står sterkere.

– Det var mindre sannsynlig at menn over 60 droppet frokosten, enn at de yngre deltakerne gjorde det, sier Cahill.

Overraskende funn

Ifølge Helen Engelstad Kvalem, førsteamanuensis i ernæring ved Bjørknes Høyskole og tilknyttet Folkehelseinstituttet, kommer studien fra et bra tidsskrift med strenge kvalitetskrav. Resultatene er sterke, noe som tyder på at det er en sammenheng.

Helen Engelstad Kvalem

Helen Engelstad Kvalem er førsteamanuensis i ernæring, og mener studien gir svært interessante funn.

Foto: Thomas Xavier Floyd

– Dette er en stor, god studie hvor det rett og slett viser seg at frokostspising beskytter mot hjertesykdom. Det som alltid taler mot slike assosiasjonsstudier er at vi ikke nødvendigvis vet om det er en årsak og virkning, men her har forskerne justert for mange faktorer som kan påvirke funnet, sier Kvalem til NRK.no.

Hun synes det er interessant at deltakerne i studien er dagarbeidere, slik at det ikke er nattarbeid som har påvirket resultatet. I tillegg mener Kvalem det er spennende funn av større risiko for hjertesykdom ved nattspising. Men ifølge henne er det større usikkerhet knyttet til disse resultatene fordi det var veldig få som gjorde dette.

For tiden jobber Cahill og hennes medforskere med den samme studien på kvinner. Det synes Kvalem er svært positivt.

– Det er viktig at vi vet hvem resultatene kan generaliseres til, slik at vi ikke må gjette eller anta at det samme gjelder for kvinner også, sier hun.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.