Hopp til innhold

Kosmetikk kan ikke lenger testes på dyr

Mandag blir det forbudt å selge kosmetikk som er testet på levende dyr. Men Botox er unntatt.

Dyretesting i kosmetikk

Forsøksdyr er viktige i produksjonen av mange skjønnhetsprodukter. Men nå er det slutt, i hvert fall nesten.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox/ScanStock (montasje)

I 10 år har det vært store begrensninger på mulighetene for å bruke dyreforsøk i produksjonen av kosmetikk.

Flere europeiske produsenter reklamerer med at produktene deres ikke testes på levende dyr, uten å informere om at mye av denne testingen allerede er forbudt.

Men fra neste uke blir reglene enda strengere. Da fullfører EU sin nedtrappingsplan for kosmetiske dyreforsøk.

Heretter blir det forbudt både å importere og omsette alle nye skjønnhetsprodukter som er dyretestet. Forbudet gjelder også i Norge.

Nå blir det heller ikke mulig å importere dyretestet kosmetikk fra land utenfor Europa.

I laboratorier brukes forsøksdyrene for blant annet å undersøke om ingredienser i kosmetikken kan irritere huden eller øynene.

Medisin eller kosmetikk?

Steinar Madsen

Leger bruker Botox til rynkefjerning selv om det ikke er godkjent som kosmetikk, forteller Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Dyrevernere gleder seg over det nye forbudet. Spørsmålet er bare hva som er kosmetikk, og hva som er medisin.

Botox og tilsvarende produkter er for eksempel registrert som legemidler, selv om de også brukes kosmetisk. Dermed omfattes de ikke av de nye strenge reglene.

Produksjonen av slike produkter skjer med dyretesting der forsøksdyrene dør av langsom kvelning, ifølge Dyrevernalliansen.

Organisasjonen viser til undersøkelser som tyder på at 600.000 mus brukes i botox-testing hvert år på verdensbasis.

Og data fra EU-landene viser at europeiske laboratorier bruker om lag 12 millioner dyr hvert år. Men da handler det om mer enn kosmetikk.

– Botox er ikke godkjent til kosmetisk bruk i Norge, men benyttes likevel av mange leger til blant annet å fjerne rynker mellom øynene og i pannen, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Men enkelte andre legemidler med det samme virkestoffet er godkjent også til kosmetisk bruk. – Vi har ingen full oversikt over hvor mange som bruker dette kosmetisk, men salget øker jevnt og trutt, sier Madsen til NRK.no.

– Virkestoffet er den nerve- og muskellammende bakteriegiften botulinumtoksin, som finnes i mange produkter. Medisinsk brukes de blant annet i behandlingen av muskelkramper, spasmer og andre nevrologiske tilstander, forteller Steinar Madsen.

"Gammel" kosmetikk stanses ikke

– Totalforbudet mot dyretesting i kosmetikk får størst betydning for innovasjon, og for videreutvikling av eksisterende produkter. Kosmetikk som allerede er lovlig dyretestet, blir ikke stanset, sier rådgiver Julie Tesdal Håland i Mattilsynet.

Hun forteller at produsenter fortsatt kan søke om dispensasjon.

– Kriterier som må oppfylles for å få ja er under utarbeidelse. Men formålet med den nye regelen er å forhindre at flere dyr blir brukt i kosmetisk hensikt, samtidig som det opprettholder forbrukernes sikkerhet, sier hun.

– Vil Mattilsynet kontrollere at totalforbudet overholdes?

– Vi har ingen umiddelbare planer om eget tilsyn på dette. Selv om det kanskje ikke står på pakningen, må produsentene kunne dokumentere at ingrediensene i nye produkter ikke er testet på dyr, og at stoffene trygt kan brukes av mennesker.

– I de tilfellene Mattilsynet vurderer dokumentasjonen til et produkt, kan vi kontrollere om den er basert på dyreforsøk etter denne datoen, sier Håland til NRK.no.

Les mer om dyretesting hos Mattilsynet

Alternative testmetoder

EU startet sin nedtrappingsplan i 2003 med et forbud mot testing av ferdige skjønnhetsprodukter på forsøksdyr. Da ble det også forbudt å teste de enkelte ingrediensene på dyr hvis det fantes alternative metoder som var godkjent.

Seks år senere ble forbudet strammet inn. Dyreforsøk av enkeltingredienser eller kombinasjoner av ingredienser ble nå kun lovlig i noen få unntakstilfeller.

Og fra mandag i neste uke kommer altså totalforbudet mot all omsetning av produkter som inneholder ingredienser som er testet på levende dyr etter denne datoen.

Ingen garanti

Mye av kosmetikken på det norske markedet er importert fra utlandet. – Vi har ikke fått noen søknader på mange år om tillatelse til å gjennomføre dyretesting av kosmetikk i Norge, sier seniorrådgiver Gunvor Knudsen i Forsøksdyrutvalget til NRK.no.

Men selv med de nye reglene, er du altså ikke garantert at kosmetikken du kjøper ikke er dyretestet.

"Gammel" kosmetikk som er testet på denne måten, kan fortsatt selges.

Og hvis dyreforsøkene er gjennomført med andre formål enn rent kosmetiske, for eksempel medisinsk eller i husholdningsprodukter, kan ingrediensene fortsatt brukes også i kosmetikk.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)