Har du akvarium, er det ikkje usansynleg at du har sebrafisk symjande i stova. Og fisken kan også gje svar på ei medisinsk gåte mange er ramma av. Dette jobbar forskarar i Bergen med no.

Svaret på Parkinsons kan finnes i disse fiskene

Sebrafiskens celler og proteiner blir nøye studert av forskere i Bergen. Målet er å finne svar på hvorfor Parkinsons sykdom oppstår og hvordan den kan kureres.

Forskning i hjerte- og karsykdommer startet ved Hammerfest sykehus.
Operasjon av gris, brukt i forskningen pga. likhetstrekk med mennesket.

Derfor opererte de griser i Hammerfest i 1989

Som eneste stedet i landet, opererte sykehuset i Hammerfest griser allerede på slutten av 80-tallet.

GPS-styrte geiter i forskningsprosjekt ved UiB

GPS-geiter skal redde gjengrodde byfjell

STORØYA (NRK): Gjengrodde beiteområder er et økende, nasjonalt problem. Nå skal vegetasjonen bekjempes med datastyrte geiter – som får støt om de ikke gjør som bonden vil.