Hopp til innhold

EU strammer inn reglene for dyreforsøk

Europaparlamentet har besluttet å redusere antall dyr som kan brukes til eksperiment. De har også strammet inn reglene som omhandler dyreforsøk.

Forsøksmus

Nytt EU-direktiv forbyr gjenbruk av forsøksdyr dersom testingen har ført til store lidelser for dyrene.

Foto: ROBERT F. BUKATY / AP

Europeiske ministere støtter med det det nye EU-direktivet om forsøksdyr, og medlemslandene har to år på å innføre lovverket, skriver BBC.

– Mange forslag ble kastet

Reglene sier blant annet at alle laboratorier må søke godkjennelse fra myndighetene før de gjennomfører tester på dyr. Dersom det finnes anerkjente alternativer til metodene de legger fram, må disse benyttes.

Dyrevernsaktivister mener direktivet ikke går langt nok i de nye reglene.

– Vi er fornøyde med at Europakommisjonen har skrevet klare regler om at dyrefrie alternativer må brukes der det er vitenskapelig passende. Men flere av forslagene, inkludert restriksjoner som går på bruken av ikke-menneskelige primater, sterke restriksjoner på gjenbruk av ett dyr, og klare forbud mot eksperiment som involverer alvorlig og langvarig lidelse, er alle utelatt fra direktivet.

Det sier dyrevernsgruppen BUAV i Storbritannia.

Les også: Dyrevernaktivister bekymrer PST
Les mer: Aksjonerer mot hundeforsøk

Erstatter regler fra 1986

Direktivet, som ble godkjent av Europaparlamentet i dag, erstatter regler som har vært i kraft siden 1986.

Nye medlemsstater, spesielt i Sentral- og Øst-Europa, blir nå nødt til å operere etter disse nye reglene for dyrevelferd.

Lovverket forbyr bruken av store aper, som sjimpanser og gorillaer, til dyreforsøk. Andre primater, som makaker, kan imidlertid fortsatt brukes. Det var ministrene som overstyrte Kommisjonen på dette punktet i lovverket.

Grader av smerte

I det nye EU-direktivet er det nedsatt kategorier over ulike smertegrader, fra «mild» til «kraftig». Inndelingen skal forhindre gjentatt lidelse.

Gjenbruk av enkeltdyr vil dermed være lovlig dersom testene var kategorisert som «moderat» i smerteutmålingen. Kommisjonen hadde imidlertid foreslått gjenbruk etter tester klassifisert som «opp til mild» smerte.

Les også: Forskere vil lemleste mus

Ministrene argumenterte på sin side med at gjenbruk bidro til å redusere det totale antall dyr som brukes til testing. Et annet poeng var at de fryktet at Europa faller bakpå i forskningen rundt kroniske lidelser som Alzheimers.

12 millioner dyr brukes til tester

Ifølge data innsamlet av EU, brukes omlag 12 millioner dyr til laboratorie-eksperimenter hvert år i EU-landene.

Direktivet som nå er godkjent krever at alle nasjonale myndigheter gjennomfører regelmessige inspeksjoner av laboratoriene som bruker dyr til forskning. Noen av besøkene skal være uanmeldte. Det er Europakommisjonen som igjen skal se til at de ulike landene gjennomfører slike inspeksjoner.

Dyrevernsgruppen Humane Society International har sier det nye direktivet ikke forhindrer «sterk lidelse» ved noen tester, men de håpet likevel at andre land vil følge i EUs fotspor.

Blant annet håper de USA vil se til Europa så standardene på dyretesting bedres over hele verden.

Se: Frikjent for gullfiskdrap

SISTE NYTT

Siste nytt