Hopp til innhold

– Tenk på forsikring før gentest

Gentester kan fortelle deg om du er disponert for arvelige sykdommer. Men hva skjer med forsikringen hvis testen viser at du har økt risiko for å bli syk?

Laboratorium

Helsevesenet mener det kan være greit å tegne helse- eller livsforsikring før man eventuelt tar en gentest.

Foto: colourbox.com

For å få helse- eller livsforsikring stiller forsikringsselskapene en lang rekke spørsmål om din sykdomshistorie.

Men informasjon om genene dine har de ikke rett på.

Leif Osland, informasjonsdirektør FNH

Leif Osland, informasjonsdirektøri FNO

Foto: pressefoto / FNO

– Loven er klar på det punktet, og det forholder vi oss til og synes er helt greit, sier Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon som representerer forsikringsselskapene.

Det er bioteknologiloven som regulerer hvem som har rett på informasjon om genene dine.

Forsikringsselskaper har ikke lov til å be om, motta, besitte eller bruke informasjon fra genetiske undersøkelser.

Skulle de likevel få slike opplysninger må de legges til side.

Bør likevel tenke på forsikring

Ved enkelte arvelige sykdommer får familiemedlemmer av den som er syk tilbud om å ta en gentest. Det gjelder blant annet ved noen typer kreft og hjertesykdom. Testen kan fortelle om de også er bærere av genvarianten som er knyttet til sykdommen.

Selv om dette er opplysninger forsikringsselskapene ikke har rett på blir personer som skal gentestes på sykehus bedt om å tenke over om de ønsker forsikring før testen.

– Vi tar opp spørsmålet som en rutine når friske folk med sykdom i familien skal sjekke om også de har et arvelig sykdomsgen, sier seksjonsoverlege Lars Fredrik Engebretsen ved Senter for medisinsk genetikk ved Haukeland universitetssykehus.

– Vi sier at dersom de vurderer å tegne noen form for helse- eller livsforsikring så kan det være greit å gjøre det før de tar gentesten, sier Engebretsen.

– Det er fordi mange kan føle at det er vanskelig å holde tilbake disse opplysningene når man først vet om dem. For sin egen del kan det være greit å ordne opp i det på forhånd.

Vanskelige gråsoner

Selv om forsikringsselskapene ikke kan spørre om du har tatt en gentest stiller de en lang rekke andre spørsmål.

For eksempel om du har vært på sykehus i det siste eller om du tar noen medisiner.

Disse spørsmålene kan være vanskelige å svare på uten å samtidig røpe at du har tatt en gentest.

– Det er en del gråsoner her, og vi har flere ganger hatt slike dilemmaer når vi har blitt bedt om å komme med en uttalelse til et forsikringsselskap, sier Engebretsen.

Flere diskuterer problemet

Rådet for legeetikk i Legeforeningen har også tatt opp problemstillingen.

Det gjaldt en mann som via en gentest fikk vite at han var bærer av et gen som gir økt risiko for akutt hjertestans. Forsikringsselskapet skal ikke få vite om denne testen, men problemet oppsto da selskapet spurte om hvilke medisiner mannen gikk på. Selv om han var frisk var han nemlig satt på medisiner for å forebygge sykdom.

Trond Markestad.

Trond Markestad, leder av Rådet for legeetikk.

Foto: Stein Hægeland / NRK

Personen som søkte om forsikring var usikker på hva han skulle gjøre. Ettersom forsikringsselskapet ikke har lov til å spørre om opplysninger som indirekte viser at det er foretatt en genetisk test, var vårt råd at han ikke skulle oppgi disse medisinene, sier leder av Rådet for legeetikk Trond Markestad.

Markestad har tidligere omtalt denne saken i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Etterlyser klarere regler

Rådet for legeetikk mener regelverket burde vært tydeligere og har etterlyst bedre retningslinjer fra Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet.

Det er jo et paradoks at du blir bedt om å søke om forsikring før en slik test, samtidig som du får beskjed om at forsikringsselskapene ikke har noen rett på opplysningene, sier Markestad.

Annerledes med private tester

Når det gjelder de private gentestene man kan ta på egen hånd via internett mener Markestad det er mindre problematisk med tanke på forsikring.

– De har ikke så mye å si når det gjelder forsikring. De sier ikke noe konkret om risiko for spesifikke sykdommer, sier Markestad.

– I tillegg er det bare du som har resultatet og det innebærer ingen medisinsk oppfølging på for eksempel sykehus, sier han.

– De resultatene kan du jo bare holde for deg selv.