Annonserer etter pasienter for å oppdage psykoser tidlig

Forskning viser at folk med psykose kan gå i månedsvis uten at de fanges opp. I Stavanger har de i flere år jobbet for å gi folk med psykose hjelp tidlig. En ny studie viser at det gir pasientene et friskere liv på lang sikt.

TIPS annonserer etter pasienter

TIPS bruker avisannonser for å hjelpe folk til å oppdage psykoser tidlig.

Foto: NRK

Tor Ketil Larsen

Det hjelper å komme tidlig til med behandling, sier professor Tor Ketil Larsen.

Foto: Privat

– Folk med psykose vil ofte ikke tenke selv at de er syke, sier Tor Ketil Larsen til NRK.

Han er professor i psykiatri og faglig leder av TIPS i Stavanger, et prosjekt som jobber med å hjelpe folk med psykose til behandling tidlig.

– Forskningen vår fra før prosjektet startet viste at mange pasienter med psykose kunne gå i lang tid uten å komme til behandling. Tanken bak TIPS-prosjektet er å senke terskelen og gjøre det lettere for folk å få hjelp, forklarer han.

Rykker ut med en gang

I 1997 ble det opprettet et eget lavterskel oppdagelsesteam ved Stavanger universitetssykehus. Teamet har et eget telefonnummer som folk kan ringe dersom de frykter at de selv eller noen de kjenner kan ha psykose.

– Vi hører på hva de sier og vurderer om det kan være en psykose, sier Larsen.

Det er gjerne pårørende som tar kontakt.

– Ofte er det sånn at de som ringer har en sønn eller en datter som har isolert seg over tid, falt ut av skolen og forteller om merkelige opplevelser, sier han.

Dersom det er grunn til bekymring drar en ansatt i prosjektet ut for å møte personen det gjelder i løpet av 24 timer.

– Vi har en lav terskel på å gjøre utredning, sier Larsen.

Annonserer etter pasienter

For å gjøre folk oppmerksomme på teamet annonser de regelmessig i avisa og deler ut informasjonsmateriell på skoler, helsestasjoner og til leger.

– Det har vist seg å være viktig å holde disse kampanjene gående jevnlig. Det er nok slik at dette er annonser man ser når man i utgangspunktet har en bekymring, og da ser man nummeret man kan ringe for å få hjelp, forklarer Larsen.

Et resultat av prosjektet er at folk nå går mye kortere tid med en ubehandlet psykose.

– Mens folk ofte gikk mer enn et halvt år med psykose før prosjektet startet, er den tiden nå redusert til i gjennomsnitt en måned, forteller psykiatriprofessoren.

– Det er bra i seg selv, for psykose er en ganske slitsom tilstand å være i rett og slett.

Annonserer etter pasienter

TIPS annonserer etter pasienter for å gjøre folk oppmerksomme på teamet.

Foto: NRK

Får et friskere liv

Psykoseannonse

TIPS har laget flere annonser om psykose.

Foto: TIPS
Psykoseannonse

TIPS oppfordrer pårørende til å ta kontakt dersom de ser symptomer på psykiske problemer varer over tid.

Foto: TIPS

Nye resultater fra studien tyder på at pasientene som får hjelp tidlig har større sjanse for å bli friske på lang sikt.

I en oppfølgingsstudie som publiseres i American Journal of Psychiatry i april viser det seg at 30 prosent av pasientene er det som kalles "recovered" ti år etter at de fikk sin første psykose.

– Det vil si at de har vært fri for symptomer over lengre tid, minst et halvt år, og fungerer bra i hverdagen, forklarer psykologspesialist og doktorgradsstipendiat Wenche ten Velden Hegelstad som står bak oppfølgingsstudien.

– De har en vanlig betalt jobb, bor selvstendig og har sosial omgang med venner, utdyper hun.

Ullevål universitetssykehus i Oslo og Fjorden hospital i Roskilde i Danmark har også vært med i TIPS-studien og fungert som kontrollgrupper.

Her har de verken hatt avisannonser, hjelpetelefon eller egne team som har gjort utredninger på kort tid. Pasientene har i gjennomsnitt gått tre måneder lenger med ubehandlede symptomer.

Blant disse pasientene er det bare 15 prosent som var "recovered" ti år etter psykosen.

– Det viser at det hjelper å komme tidlig til med behandling, sier Tor Ketil Larsen.

Vil lære av Stavanger

Jan Ivar Røssberg

Vi har mye å lære av arbeidet som er gjort i Stavanger, sier Jan Ivar Røssberg.

Foto: Elisabet Høye / NRK

Flere steder i landet jobbes det med å starte oppdagelsesteam for å oppdage psykose tidligere. Overlege i psykiatri Jan Ivar Røssberg som leder TIPS i Helse Sør-Øst mener de har mye å lære av arbeidet som er gjort i Stavanger.

– Der har de gjort en kjempejobb med å komme tidlig til, sier han.

– Folk går nok fortsatt betraktelig lenger med psykosesymptomer her i vårt område enn i Rogaland, og det jobber vi nå for å gjøre noe med, sier Røssberg.

I første omgang jobber TIPS i Helse Sør-Øst med å bygge opp egne team på sykehusene i sin region som kan utrede pasienter ved mistanke om psykose og gjøre leger og fagfolk mer oppmerksomme på tegnene på de bør se etter.

– Hjelpetelefon og avisannonser er det ingen konkrete planer om ennå, sier han.

– Dit er nok veien fram dessverre litt lang ennå.

  • Les flere helsesaker fra NRK her

TV og radio

Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)
Norsk dokumentarserie. I tre månender har de 8 ungdommene hatt samtaleterapi med psykolog Peder Kjøs, og sammen har de funnet veier for å endre livene sine. Psykolog Peder Kjøs og gruppa trener Trine i å tørre å være seg selv. Malin gjør store fremskritt, og Kira med ME kjenner energien komme litt tilbake. Fredrik kommer frem til en løsning han vil prøve på. (8:8)