Hopp til innhold

Gjekk inn i hole – gjorde spektakulært funn

I Indonesia har arkeologar gjort eit spektakulært funn. Dei har oppdaga eit holemåleri som er laga for 45.500 år sidan.

This undated handout photo shows a dated pig painting at Leang Tedongnge in Sulawesi, Indonesia. - Archaeologists have discovered the world's oldest known cave painting: a life-sized picture of a wild pig that was made at least 45,500 years ago in Indonesia. The finding was described in the journal Science Advances on January 13, 2021, and also provides the earliest evidence of human settlement of the region. Co-author Maxime Aubert of Australia's Griffith University told AFP it was found on the island of Sulawesi in 2017 by doctoral student Basran Burhan, as part of surveys the team was carrying out with Indonesian authorities. (Photo by Maxime AUBERT / GRIFFITH UNIVERSITY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /MAXIME AUBERT/GRIFFITH UNIVERSITY/HANDOUT" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / TO GO WITH AFP STORY BY ISSAM AHMED - "Archaeologists find oldest known cave painting in Indonesia"

Verdas eldste kjende holemåleri: Måleriet er av eit villsvin, og gjev det tidlegaste beviset for menneskeleg busetnad på øya Sulawesi i Indonesia.

Foto: MAXIME AUBERT / AFP

Med dette har arkeologar oppdaga det som er verdas eldste kjende holemåleri laga av moderne menneske. Biletet er av eit villsvin i ekte storleik, med hornliknande ansiktsvorter som er karakteristisk av vaksne hannar av arten.

Måleriet er 136 centimeter langt og 54 centimeter høgt. Det melder blant anna nyheitsnettstaden The Guardian.

Holemåleriet blei funne i Leang Tedongnge-hola i ein avsidesliggande dal på øya Sulawesi i Indonesia, skriv BBC.

Slår fast at det minst er 45.500 år gamalt

Maxime Aubert, som er medforfattar av rapporten som blei publisert i Science Advances journal, fortel at funna av mineralet kalsitt i måleriet, gjer at dei heilt sikkert kan slå fast at det er minst 45.500 år gamalt.

Han seier at det kan vera mykje eldre enn det og, fordi dateringa dei har brukt berre daterer kalsitten.

Spektakulært funn: Forskarar har funne verdas eldste kjende holemåleri.

Spektakulært funn: Forskarane slår fast at måleriet i hola er minst 45.500 år gamalt.

Foto: ADHI AGUS OKTAVIANA / AFP

«Menneska som laga det, var heilt moderne. Dei var akkurat som oss. Dei hadde all kapasiteten og verktøya til å laga eit kva som helst måleri som dei ville», opplyser Maxime Aubert i rapporten.

Det tidlegare eldste daterte bergkunstmåleriet, laga av moderne menneske, blei også funne av det same teamet på øya Sulawesi.

Dette måleriet viser ei gruppe som var delvis menneske og delvis dyr, og som jakta pattedyr. Det skal vera minst 43.900 år gamalt.

Måleriet gjev bevis

Slike holemåleri hjelper oss til å fylla ut hol i historia og at me kan få forståing av tidlege menneskelege migrasjonar, skriv The Guardian.

Det er kjent at folk nådde Australia for 65.000 år sidan, men dei måtte då ha truleg ha måtta kryssa øyene i Indonesia, kjend som «Wallacea».

Holemåleriet av villsvinet gjev det tidlegaste beviset for menneskeleg busetnad i regionen.

Ekspertane som fann holemåleriet, meiner at det er laga av arten Homo sapiens.

Håpar på å henta ut DNA

BBC skriv at måleriet er måla med okerpigment. Det er to handtrykk over baksida av grisen, som også ser ut til å venda mot to andre grisar som er delvis bevarte.

Ein annan medforfattar i rapporten, sa at det ser ut som grisen observerer ein kamp eller sosial interaksjon mellom to andre villsvin.

Menneske har jakta på slike Sulawesi-villsvin i titusenvis av år. Forskarane fortel at det er eit sentralt trekk ved regionens forhistoriske kunstverk, spesielt i istida.

For å laga handavtrykka, meiner forskarteamet at kunstnarane må ha plassert hendene på ei overflate før dei spytta pigment over. Teamet håpar på å trekkja ut DNA-prøvar frå det attverande spyttet.

Kulturstrøm

  • Arkeologar gjorde fleire interessante funn i Stad

    I samband med utgravingane på Berstad i Stad kommune i vår fann arkeologane båtgraver frå jarnalder, gravrøys frå bronsealder og ei grav frå steinalderen. Det skriv Vestland fylke på sine nettsider.

    – Vi stod å sjakta med gravemaskin då vi såg mørkare konturar i massane. Etter litt finreinsing for hand dukka det opp fleire jarnnaglar. Vi forstod raskt at dette kunne vere noko spesielt, seier arkeolog Ragnhild Egeland Torp.

    Fylkeskommunen har difor gitt løyve til utgravinga. Universitetsmuseet i Bergen tek saka vidare og skal gjennomføre ei arkeologisk utgraving av gravene i haust.

    Dronebilder viser arkeologisk utgraving i Stad kommune, flere jordflekker er gravd opp og avdekket
    Foto: Vestland fylkeskommune

Flere kulturnyheter