Hopp til innhold

Kapasiteten er sprengt: Ansatte fra Utrykningspolitiet må hjelpe til

De mange drapssakene i Innlandet går hardt utover ressursbruken i politiet. Politiets Fellesforbund mener dette i verste fall kan få fatale følger.

Løten etterforsker bærer på rørlingnende gjenstand

MÅ OMPRIORITERE: Løten-saken er en av mange drapssaker som politiet i Innlandet bruker mye ressurser på å etterforske. Derfor må nå utrykningspolitiet hjelpe til.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Tidligere i mai skrev NRK om politiet i Innlandet som opplever et sterkt press på grunn av flere drapssaker.

De har ikke kapasitet til å etterforske saker som ikke er drap. Noe som går hardt utover andre alvorlige saker.

Nå er kapasiteten så sprengt at ansatte fra Utrykningspolitiet må hjelpe til på grunn av alle drapssakene. I tillegg stanses viktig trening av de ansatte.

– Dette er vi dypt bekymret for, sier Kjartan Waage, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Innlandet.

En ekstraordinær situasjon

Tall fra mai viser at nesten 400 saker har blitt henlagt på grunn av manglende kapasitet. Dette er bare én av flere henleggelseskoder, det totale antall henleggelser er langt høyere.

I løpet av årets fire første måneder har altså politiet i Innlandet henlagt like mange saker på grunn av manglende kapasitet, som det ble gjort i henholdsvis hele 2022 og 2023.

Drapet i Våler, der Geir-Arne Lervik (55) ble drept med kniv i sitt eget hjem, er fortsatt under etterforskning hos politiet. Det er også blant annet drapet på Ole Andreas Sønstvedt (37) i Løten og drapet på Bård André Spildrejorde (44) i Nord-Odal.

Løten

Løten-saken er en av svært mange drapsetterforskninger i Innlandet det siste året. Politiet bruker så store ressurser på dette at de ikke har kapasitet til å ta seg av annen alvorlig kriminalitet.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt sier ressurssituasjonen i Innlandet er krevende.

Han sier de står i en ekstraordinær situasjon, og at de derfor har sett seg nødt til å omprioritere ressurser internt.

Johan Brekke - politimeister i Innlandet

De mange drapssakene i Innlandet gjør at politiets etterforskningsressurser er fullstendig sprengt og mange andre alvorlige saker blir ikke fulgt opp.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Vi har gjennomført et møte med Politidirektoratet og sagt noe om konsekvensene av øvrige saker som blir liggende. Vi har blitt møtt med god forståelse for dette, og har blant annet fått tilgang på en del ressurser fra UP.

Frykter for beredskapen

Kjartan Waage er lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Innlandet.

Han frykter for at beredskapen på vegene blir svekket når opp mot halvparten av UP-personellet i fylket må omdirigeres.

– Vi har en trafikksikkerhet som skal ivaretas. I sommermånedene juni, juli og august har vi økende antall trafikkdrepte, skadde, alvorlige hastighetsovertredelser og ruskjøring.

– Dette er vi dypt bekymret for. Vi har flere gode eksempler på at UP er de som er først på åsteder når vi ikke har andre mannskaper ute, sier Waage.

UP-kontroll

Politiets Fellesforbund er kritiske til grepene som nå gjøres og mener de i stedet burde blitt tilført flere stillinger. At opp mot halvparten av UP-personellet i Innlandet nå omdirigeres kan få konsekvenser. – Vi vil ha færre synlige politibiler ute å kjøre. UP er jo ute på dag, kveld og natt. Når de bilene blir borte, så vil vi se mindre til dem. Vi vil ha færre ruskontroller og færre fartskontroller, sier Waage.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Stanser viktig trening

I tillegg til å hente inn UP-personell, stanses også viktig trening som politiet normalt gjør.

All etterforskningsopplæring blir også satt på vent i 2024. I tillegg til at operativ trening for mannskaper som er ute, blir minimert. Nå er det akutt trening og oppskyting som gjelder for dem.

Waage sier det er positivt at de ansatte får opplæring og litt faglig påfyll, men:

– Når de står i stressende situasjoner og kanskje ikke har fått fulgt dette opp i løpet av et år eller halvannen, så kan det få fatale følger for dem som er ute.

– Har du forståelse for at de som leder må gjøre noen tiltak?

– Jo, selvfølgelig. Vi hadde håpa at revidert nasjonalbudsjett skulle komme med noen friske midler inn, men per nå vet vi ikke om Innlandet i det hele tatt får noen penger.

UP-kontroll

NRK ble med da UP hadde kontroll langs riksvei 4 i Gjøvik den 27. mai. Men aksjoner som dette kan det bli færre av i sommer nå UP avgir mannskaper til Innlandet politidistrikt.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Politimester Johan Brekke sier det frigjør ressurser å stanse trening, men forteller at politiet beholder de godkjenningene som de ansatte må ha for å jobbe operativt.

– Beredskapen vår bygger på ressursene vi har, sier han.

Ønsker flere kontroller

Ole Knut Larsen blir stoppa av utrykningspolitiet når NRK er med på kontroll på riksveg 4 i Gjøvik.

Larsen er glad for å ha blitt stoppa, og mener det burde vært flere kontroller på vegene.

– Vi ser til stadighet at folk har feil saker i blodet og at det er for stor fart på vegene.

UP-kontroll

Ole Knut Larsen blåser til 0,0 i promille. Men det er det ikke alle som gjør. 1/4 av dødsulykker i trafikken skyldes rus, mange av dem er forårsaket av alkohol, ifølge ungitrafikken.no.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Larsen synes det er synd at det blir færre slike kontroller i sommer.

– Du ser den trafikken som er i dag. Det er farlig for alle sammen, sier han.

I en tidligere versjon av saken stod det at UP-ansatte må hjelpe til i drapsetterforskning. Dette er rettet til at UP-ansatte skal hjelpe til på grunn av alle drapssakene.