Hopp til innhold

Jernbanekaos i Hamar - ordfører snudde i kampsak

Etter ti års krangel har Hamars ordfører blitt enig med Bane Nor om at det nye dobbeltsporet ender ved dagens jernbanestasjon. Det setter sinnene i kok.

Einar Busterud

FÅR KRITIKK: Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) får sterk kritikk fra politikere som har kjempet sammen med han mot løsningen han nå sier ja til.

Foto: Erlend Kester Moe / NRK

To ganger har kommunestyret, med ordføreren i spissen, vedtatt at jernbanetraseen bør gå i øst med ny stasjon ved Vikingskipet.

Traseen er en del av den storstilte Intercity-satsningen på Østlandet der det skal bygges dobbeltspor på fire strekninger.

Etter mekling med Bane NOR snudde likevel ordføreren og kommunen ble enig med Bane NOR om at jernbanestasjonen skal ligge der den er i dag.

Jeg er glad vi har fått en løsning. Vi har gitt litt og Bane NOR har gitt litt. Så begge er vel passe fornøyd eller misfornøyd, sier Einar Busterud fra By og Bygdelista (BBL).

Men de som tidligere kjempet sammen med ham om østlig trasè er misfornøyd.

Uhørt resultat

Ordføreren i Hamar mener premissene for jernbaneløsningen har endra seg. Tidligere handlet utbygging av intercity om dobbeltspor gjennom byene.

Nå er premisset dobbeltspor mellom byene. Det vil si at det skal gå fra Oslo til Hamar og ikke videre i 2027. Det betyr at det ikke handler om at strandområdet langs Mjøsa i sentrum skal røres.

Etter to kommunestyrevedtak som har gått inn for øst og ti års kamp synes jeg dette er aldeles uhørt, sier varaordfører i Hamar Knut Fangberget (H).

Knut Fangberget

VIL FORKASTE DET: Varaordfører Knut Fangberget (H) vil få med seg flertallet i kommunestyret til å forkaste løsningen ordføreren nå har sagt ja til.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Han mener avtalen fører til at det i framtida kan bli bygd dobbeltspor gjennom sentrumsområdet som flertallet av politikerne i Hamar har kjempa for å bevare. Varaordføreren er helt klar på at han kommer til å stemme for å forkaste forhandlingsresultatet.

Og han er ikke alene.

Det er høyst oppsiktsvekkende at ordføreren her legger til rette for at jernbanen skal gå med trase gjennom Hamar i vest og ikke øst som han sjøl har kjempa for, sier Stig Vaagan (V).

Han mener at avtalen er et tilbakeskritt i jernbanesaken i Hamar. Han håper resten av kommunestyrerepresentantene til BBL ikke følger ordførerens råd når saken behandles i kommunestyret 4. november.

I midten av oktober foreslo Bane NOR å droppe dobbeltspor helt til Skien, Lillehammer og Halden. Det halverer antall kilometer med dobbeltspor, og sparer 73 milliarder kroner.

Vet ikke hva som skjer videre

Meklingsresultatet fører til at Bane Nor har avtale om dobbeltspor gjennom Åkersvika til stasjonen men ikke hvor den skal gå videre fra Hamar stasjon.

Det har jo vært krevende siden kommunen har ønsket seg en øst-løsning mens Bane Nor har ønsket en vest-løsning, men så har vi kommet fram til en løsning som begge parter kan leve med, sier prosjektleder Lars Eide.

Han tror det kan ta mange år før det blir bygd videre nordover fra Hamar ut fra den løsningen de nå har blitt enige om. Det kommer til å bli langt fram i tid, sier Eide.

Men først må resultatet av meklingen godkjennes av kommunestyret. Varaordfører Knut Fangberget håper flertallet forkaster det og sender hele saken til endelig avgjørelse hos kommunalministeren.

Flere saker fra Innlandet