Hopp til innhold

Disse veistrekningene vil vegvesenet nedprioritere

Svært få nye prosjekter blir prioritert, men ny E6 i Sørfold i Nordland blir prioritert. Ny E16 utenfor Bergen må vente ifølge Statens vegvesen.

Ras på E16 ved Bolstad i juni 2016

TATT AV SKRED: Deler av strekninga mellom Bergen og Voss er uoversiktlig, svingete og krevende å kjøre, selv om det er gul midtstripe hele vegen. I juni 2016 gikk det et enormt jordskred over E16 ved Bolstad. En vogntogsjåfør ble fanget i massene.

Foto: Drone / Bergen brannvesen

– Dette viser at nok en gang har samfunnsnytte og økonomiske modeller trumfet liv og helse og det som er viktig for folk i hverdagen, sier Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap).

Regjeringen skal lege fram Nasjonal transportplan våren 2024.

Derfor har Statens vegvesen fått i oppdrag om å foreslå sine prioriteringer i Nasjonal transportplan 2025–2036.

Men med 10 prosent lavere ramme vil realiteten være at Statens vegvesen ikke setter i gang nye større prosjekter over 1 milliard kroner i første seksårsperiode.

Det betyr at Vegvesenet har måttet prioritere bort flere prosjekter som tidligere lå inne i planene. Det gjelder blant annet den svært belastede E16-strekningen mellom Bergen og Voss.

Se listen her:

Likevel mener Statens vegvesen det er realistisk å starte opp to til tre større utbyggingsprosjekter før 2030 dersom budsjettrammen ikke svekkes.

Først i køen på Vegvesenets prioriteringsliste er E134 Oslofjordforbindelsen i Viken. På andreplass er E134 Røldal–Seljestad i Vestland og E6 Megården–Mørsvikbotn i Nordland.

Sistnevnte strekning er blitt kalt både «krøttersti» og «gruvesjakt». Her oppfyller 12 av 16 tunneler på ikke gjeldende sikkerhetskrav.

I sin argumentasjon for ny E6 i Nordland peker vegvesenet på at strekningen er svært viktig framføringsvei for Forsvaret og NATO-styrker:

Ny E6 i Sørfold: Ny bru over Leirfjorden

På andreplass i køen er E6 Megården – Mørsvikbotn i Nordland.

Foto: Statens vegvesen

Samtidig har Samferdselsdepartementet bedt om en rangering på kriteriet «høy samfunnsøkonomisk nytte», og der er det E39 Smiene – Harestad (Nord-Jæren) og E39 Ådland – Svegatjørn (Vestland) som rangerer høyest.

Transportvirksomhetenes svar på prioriteringsoppdraget finner du her.

Vegvesenet prioriterer for neste transportplan innenfor lavere rammer enn dagens Nasjonale transportplan.

– Det er en stor utfordring å få mest mulig ut av midlene i trangere tider, framholder vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Også samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) beskriver rammene som trangere.

Mye er endret siden forrige NTP ble lagt fram. Vi trenger en transportplan som treffer på framtidens behov, og som har realistiske rammer. Vi skal sette oss grundig inn i forslagene og vurderingene vi har mottatt, og vi skal lytte til transportbrukerne, fylkeskommunene og andre, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NRK.

Likevel er han klar på at prioriteringslistene fra vegvesenet, Nye Veier, Avinor og Kystverket er et viktig grunnlag for regjeringens videre arbeid.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring ved Strynefjellstunnelen sommeren 2022

– Mye er endret siden forrige NTP ble lagt fram, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Foto: Kristoffer Rød-Lindberg / Samferdselsdepartementet

– Likevel er det ingen fasit for hvordan den endelige transportplanen blir. Regjeringen har ansvaret for at helheten ivaretas. Det skal vi gjøre med en transportpolitikk som følger opp viktige områder som verdiskaping og klimakutt, innenfor realistiske og forsvarlige økonomiske rammer. Mange spørsmål vil først få sine svar når vi legger fram NTP 2025–2036.

Opprør på Vestlandet

Heller ikke E16 mellom Bergen og Voss ble prioritert denne gangen. E16 Bergen-Voss er en svært viktig del av hovedveien mellom våre to største byer.

Veien har blitt kalt både «dødsveien» og ble i 2018 stemt fram som den verste veien i Norge.

Siden stamveien ble åpnet i 1991, har det vært over 50 dødsulykker på den rundt ti mil lange strekningen.

Byrådsleder i Bergen, Rune Bakervik (Ap) kaller prioriteringslista en nedur av deimensjoner.

Det er ikke den inngangen til påsken som noen i vår by ønsker seg. På mange måter har dagen i dag vært et paradoks av dimensjoner. Tidligere i dag fikk vi presentert Bybanen til Åsane. Det var en stor glede. Så går det to timer, så blir vi kjent med transportetatenes prioriteringer. Der beviser Statens vegvesen en gang for alle at de lever i en helt annen tid. De er så i utakt som det går an å være med sine prioriteringer, og det provoserer meg.

Hans-Erik Ringkjøb, ordførar voss

– Dette viser at nok en gang har samfunnsnytte og økonomiske modeller trumfet liv og helse og det som er viktig for folk i hverdagen, sier Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb.

Ordfører i Voss, Hans-Erik Ringkjøb (Ap) legger ikke skjul på skuffelsen i dag.

Min umiddelbare reaksjon er at jeg er veldig skuffet. Jeg håper ikke dette blir stående når den politiske behandlingen har blitt gjennomført.

Føler du dette er et steg tilbake?

Ja, definitivt. Vi har jo hatt fagetatene på laget og de har i flere år sagt at vei og bane mellom Voss og Bergen kan ikke fikses. Det må bygges nytt. Det hadde jeg håpet de hadde stått fast på.

Mange ble skuffet da prosjektet heller ikke fikk penger i statsbudsjettet. Hvordan er det å se at det ikke blir prioritert?

Det er uforståelig. Både vi lokalpolitikere, regionalpolitikere og de som bruker veien tror jeg bare rister oppgitt på hodet. Vi har mobilisert bredt for ny vei og bane, så de organisasjonene og medspillerne er klare. De vil bare rykke ut på nytt igjen for å løfte dette opp slik at det blir prioritert.

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle blir Norges største tunnelprosjekt. Foto: Red Ant/Statens vegvesen

BLIR UTSATT: Ny E16 skulle gjøre veien sikrere mot ras, og korta ned reisetid. Nå er prosjektet atter en gang satt på vent.

Illustrasjon: Red Ant / Statens vegvesen

Det er 32 tunneler mellom Indre Arna og Voss, flere uten lys i påvente av kommende oppgraderinger. I tillegg er strekningen svært rasutsatt og omkjøringsmulighetene er dårlige.

Flere var i harnisk da den gryteklare utbyggingen av ny E16 mellom Bergen og Voss ikke fikk penger i statsbudsjettet.

Ingrid Nergaard Fjeldstad (V), byråd for byutvikling i Bergen

– Dette var skuffende greier. Bergens behov er nedprioritert på mer aller mindre alle punkter, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Den statlige reguleringsplanen ble godkjent i fjor vår, utbyggingen var ferdig planlagt og oppstart skulle skje i 2024.

Også i Bergen er skuffelsen stor. Byutviklingsbyråd i Bergen, Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) er skuffet.

Ingen av de tre prosjektene som er viktigst for Bergen er prioritert». Bybanen til Åsane, K5 og Klauvaneset-Vågsbotn.

Og legger til:

I Bergen ønsker vi oss en nasjonal transportplan som kutter klimagassutslipp, tar vare på naturen, trygger folks hverdagsreiser og som ikke øker biltrafikk inn til byen. Statens vegvesen har derimot prioritert det dyre motorveiprosjektet Hordfast foran kollektivtransport og utbedring av farlige veier. Her må regjeringen rydde opp i prioriteringene.

Ras Bolstad E16

Rås på 16 ved Bolstad.

Foto: Statens vegvesen

Næringspolitisk sjef Tom-Christer Nilsen i Bergen Næringsråd sier han er lettere sjokkert over forslagene.

Ballen er fullstendig oppe i luften igjen. Det er alvorlig. Dette prosjektet er helt gryteklart, og neste steg er å begynne å grave. Det er alvorlig hvis dette blir resultatet. Jeg synes det er veldig rart at Statens vegvesen faktisk går for det.

Han peker på at E16 er rasutsatt og har vært stengt mange ganger de siste årene.

Det er ganske utfordrende for Bergen og næringslivet for dette er jo livlinjen mot øst, mot hovedstaden, Voss og Hardanger. Det er mye fornuftig i resten av forslaget, men dette må vi fikse.

Jon Askeland

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp) er på Voss i forbindelse med Vossajazz, og sier at humøret hans den siste timen har blitt temmelig dårlig på grunn av dette.

Foto: Paul André Sommerfeldt

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp) mistet humøret da nyheten kom.

Det er så sjokkerende at jeg har problemer med å finne ord på mitt sinne over at Statens vegvesen så totalt ignorerer nødvendigheten av å sikre liv og helse og få realisert K5 mellom Voss og Bergen, sier han.

Og legger til:

Nå er bare en beskjed fra meg: Dette skal vi snu. Nå blir det full mobilisering på Vestlandet. Jeg forventer at vi i det politiske arbeidet nå sikrer og snur dette forslaget fra Statens vegvesen. Dette var tidenes skuffelse etter alt vi har gått gjennom til nå.

Hva skal du si til regjeringen?

Det er bare til å si at de må se vekk fra vegvesenet sitt forslag om å utsette prosjektet. Det skal realiseres i første periode, punktum.

Prosjektet fikk heller ikke penger i statsbudsjettet, tror du regjeringen vil høre på deg?

Ja, de har lært en lekse nå. Jeg tror de hørte oss fra Vangsvatnet og over fjellet den gangen, og denne gangen blir ikke stemmene lavere.

Hvor viktig er dette prosjektet for Vestland fylke?

Ras ved Stanghelle E16

Ras på E16 ved Stanghelle.

Foto: Karl Martin Valestrand

Det er kjempeviktig. Vi er den landsdelen som trenger mest veiopprustning. Vi er også den landsdelen som bidrar mest til verdiskapning. Nå har vi kjempet så lenge for dette, og alle er med oss i forståelse, men de må gå fra forståelse til løyving. Nå må det settes i gang.

Slipper ikke unna tungtransporten

Blant de prosjektene som er ute av lista er ny tunnel under Narvik sentrum. I dag går all tungtransport rett gjennom sentrum. En tunnel på 1,5 kilometer under byen skulle løse det problemet.

Narviktunnelen E6

Den planlagte Narviktunnelen.

Foto: Statens Vegvesen

Jeg er veldig skuffet over at tunnel under Narvik er ute av lista, men samtidig som fryktet fordi vi hadde fått signaler i forkant. Samtidig er dette kun ei anbefaling, og vi vil jobbe hardt politisk for å få midler til tunnelen, sier Tina Denstad, gruppeleder Narvik Ap.

Statens Vegvesen skriver at det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet fordi man ikke får plassert ut bomstasjoner innenfor regelverket.

Det er vi overrasket over, fordi vi har trodd at dette var avklart

Hvorfor er det viktig med denne tunnelen?

Dette er det viktigste av alt for oss. Det handler om byutvikling, redusere helseplager med støv, og få et mer trafikksikkert sentrum, sier Denstad i Narvik Ap.

– Ikke overrasket

Riksvei 36 gjennom Grenland blir ikke prioritert på neste Nasjonal transportplan. Det har fått Vestfold og Telemark fylkeskommune til å reagere.

– Det er ikke overraskende, men det er et stort tilbakeslag for både Grenland og Telemark. Det sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen i en kommentar.

Av gryteklare prosjekter er igjen Rv.134 Oslofjordtunnelen nevnt først. Også sist sto tunnelen mellom Drøbak og Hurum øverst på Statens vegvesens prioriteringsliste.

Likevel ble det ikke funnet plass til det andre tunnelløpet under fjorden i statsbudsjettet for i år.

Det syntes regionsjef J. Kristian Bjerke i Norges Lastebileierforbud var svært overraskende og veldig urovekkende.

Han sa til NRK at det bare er flaks at de mange brannene i tunnelen de siste årene ikke har tatt menneskeliv. I dag er han glad Statens vegvesen igjen prioriterer Oslofjordtunnelen høyest og forventer at den nå kommer på plass.

Det har blitt enda mer prekært. Jeg sa sist flere ganger at det prosjektet var gryteklart. Det statsråden må passe seg for nå, er at det ikke svir seg i gryta.

Det er viktig for trafikksikkerheten, og det er viktig for mobiliteten i Oslofjord-området, sier Bjerke.

Trygve Slagsvold Vedum satt på i en lastebil gjennom tunnelene i 2020.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredsstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

– Vil fortsatt kjempe

Stortingsrepresentant Helge Njåstad (Frp) mener regjeringen nedprioriterer samferdsel.

– Hovedforklaringen på at prosjektene Bergen-Voss, Bakka-Solheim, Ringvei Øst og Strynefjellet er nedprioritert er regjeringen sitt oppdragsbrev som tydelig nedprioriterer samferdsel. Så dagens frustrasjon må i første rekke rettes til Ap og Sp framfor etaten.

FrP mener at veibygging er å bygge landet.

– Derfor må det brukes mer og ikke mindre på samferdsel. Det handler om å legge forholdene til rette for fremtidig verdiskaping og trygging av liv og helse. Derfor hadde dette oppdragsbrevet sett annerledes ut om FrP hadde styrt departementet, mener Njåstad.