Hopp til innhold

Varsler dobbeltspor til Hamar

Regjeringen besøkte onsdag Hamar med gode nyheter. Det kommer trolig 10 milliarder kroner for å bygge dobbeltspor på jernbanen mellom Mjøsbyen og hovedstaden.

Pressekonferanse på Hamar

PRESENTERTE NYHET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen onsdag.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Fredag legger regjeringen frem forslag til ny Nasjonal Transportplan. Allerede onsdag presenterte samferdselsministeren lekkasjer fra planene på Hamar, sammen med statsministeren og finansministeren.

Regjeringa vil bruke 10 milliarder kroner på å flytte godstransport bort fra vegene og til jernbanen. Omtrent halvparten av pengene skal brukes på dobbeltspor til Hamar.

– Togtilbudet skal bli betydelig styrka. Får vi godstransport over til jernbanen, blir det færre lastebiler på vegen.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse på Hamar stasjon onsdag.

– Dette blir et stort løft som vil føre til mer punktlighet og flere avganger, sier han.

Tog fra SJ på Dovrebanen i Lillehammer

Tog på Dovrebanen i Lillehammer.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var også til stede under pressekonferansen. Han sier det blir satt av totalt 10 milliarder kroner til utbedring av banen.

– Dette er tunge investeringer, men som vil gi effekt til jernbanetransport i hele landet, sier han.

Dobbeltspor til Hamar

Regjeringen har også bestemt å videreføre bygging av dobbeltspor.

– Vi synes det er rart at dobbeltsporet skal stoppe på Ottestad. Derfor velger vi nå å trekke dobbeltsporet helt til Hamar, sier Vedum under pressekonferansen.

Det settes også av penger til å fornye Hamar stasjon med mål om å forbedre infrastrukturen.

– Når vi løser flaskehalsen i Hamar, vil det utvide kapasiteten for gods på bane, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nygård sier halvparten av beløpet skal komme i første seksårsperiode av transportplanen. Nasjonal transportplan for 2025–2036 legges fram fredag.

Videre sier han at planen er å komme raskt i gang med arbeidet med dobbeltspor.

– Vi vil ikke sette en dato, og det vil ta tid. Men store deler av satsingene ligger inne i første seksårsperiode i nasjonal transportplan som gjelder fra 2025.

Her kan du lese alt om lekkasjene fra Nasjonal transportplan.

Les også NTP-lekkasjane: Regjeringa har lovd vekk over 170 milliardar kroner

Skisse som viser E16 og Bergensbanen i fremtiden, vei og bane ved siden av hverandre

«Ny bydel»

Finansminister Vedum forteller at utbedringen av Hamar stasjon vil gjøre stasjonen mer funksjonell.

Det innebærer å fjerne noen av de ytterste sporene, noe som vil frigjøre mer plass.

– Dette blir en ny bydel i Hamar, sier Vedum.

Regjeringa lover også elektrifisering av Røros- og Solørbanen, som i dag er trafikkert av dieseltog.

Ifølge Østlendingen vil det lang tid før arbeidet kommer i gang.

Pressekonferanse på Hamar

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier de satser på en rask oppstart, men setter ingen konkret dato.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK