Hopp til innhold

Hamar har vedtatt dobbeltspor i øst

HAMAR (NRK): Med 21 mot 18 stemmer vedtok politikerne i Hamar at dobbeltsporet til jernbanen skal bygges i øst. Dermed trosser de Bane Nors anbefaling nok en gang.

Illustrasjon av dobbeltspor i øst mot Vikingskipet i Hamar.

ØSTLIG TRASE: Illustrasjon av dobbeltspor til Hamar i østlig trase med ny stasjon ved Vikingskipet. T.v. kommunens planer for utbygging på Espern-området.

Foto: Bane Nor

Det sto mellom to alternativer; øst eller vest. Øst er på østsiden av byen med ny stasjon ved Vikingskipet. Vest er i kulvert i Mjøsa foran sentrum med dagens stasjon.

– Vest lager en barriere mellom byen og Mjøsa. Mjøsa er det viktigste vi har. Det er jo ingen som hadde funnet på å legge en jernbane midt gjennom Hamar sentrum hvis man skulle begynt i dag, sier ordfører Einar Busterud (BBL).

– Nå har vi en fantastisk mulighet til å åpne opp byen til Mjøsa, sier Knut Fangberget (H).

Flertallsvedtaket om østlig trasè ble gjort med stemmene til BBL, Høyre, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet og Frp. Arbeiderpartiet, SV, MDG, Senterpartiet og Rødt stemte for den vestlige traseen

– Vårt viktigste argument var en sentral stasjonsplassering og en videre positiv byutvikling for Hamar, sier Thomas Langeland Jørgensen i Arbeiderpartiet.

Illustrasjon av dobbeltspor i kulvert i Mjøsa i Hamar.

Denne løsningen med kulvert ut i Mjøsa sier flertallet av Hamars politikere nei til.

Foto: Bane Nor

Regjeringen bestemmer

Men med østvedtaket i dag, blir det ikke Hamars politikere som alene får bestemme hvor dobbeltsporet skal gå.

Siden det er lagt ned flere statlige innsigelser mot den østlige traseen, blant annet fra Bane Nor, må saken til mekling hos Fylkesmannen. Og hvis det ikke fører fram, går den til kommunaldepartementet for endelig avgjørelse.

Regjeringen legger fram sitt forslag om alternativ øst for jernbanetrase gjennom Hamar 11.august

Statsminister Erna og daværende kommunalminister og landbruksminister ga sin støtte til øst under et besøk i Hamar i 2017.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Dagens regjering har ved flere anledninger sagt at den vil støtte Hamars ønske om øst, og at bare en kostnadsbombe kan forhindre det.

– Vi ønsker å få bygget det østlige alternativet, men det trengs mer utredning, sa statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse i Hamar i august 2017.

Nå er det klart at Hamar fortsatt vil ha øst, og at prislappen er omtrent den samme for begge alternativene.

Statsminister Erna Solberg har ikke anledning til å kommentere saken i dag. Statsråd i kommunaldepartementet, Nikolai Astrup (H) mener det ikke er naturlig å kommentere en sak som kan havne på hans bord.

Alle på talerstolen

Svært mange av kommunestyrerepresentantene ville si sitt om saken fra talerstolen før vedtaket ble fattet.

Debatten handlet aller mest om kontakten med Mjøsa, som øst-tilhengerne mener blir ødelagt med jernbane og kulvert i vest.

Muligheten for å knytte byen og Mjøsa enda tettere sammen, åpne opp og utvikle hele strandsona, Skibladnerbrygga og Koigen ble trukket fram av mange som det aller viktigste for Hamar.

Kommunestyremøte i Hamar rådhus.

KOMMUNESTYREBEHANDLING: Svært mange ville ha ordet før kommunestyret stemte over om dobbeltsporet i Hamar skal gå i øst eller vest.

Foto: Anders Bakkerud Larsen

– Alle byer søker seg mot vann, elver og innsjøer, sa Knut Fangberget i Høyre.

Vest-tilhengerne mener kulvert vil gi byen mulighet til å påvirke hvordan det skal bli etter utbyggingen, og at det gir mange gode muligheter.

De frykter også at valget av øst vil bety at det ikke blir noen utbygging i uoverskuelig framtid og at store områder dermed blir båndlagt på ubestemt tid.

Når det gjelder stasjonsplassering ved Vikingskipet, mener vest-tilhengerne at det blir for langt utenfor sentrum. Øst-tilhengerne mener det gir bedre trafikkavvikling og at enda flere innbyggere, både i og utenfor Hamars grenser, får lettere tilgjengelighet til stasjonen.

– Udemokratisk av Bane Nor

Stig Vaagan i Hamar Venstre rettet kraftig kritikk mot Bane Nor for deres håndtering i saken. Bane Nor valgte å fraråde øst-alternativet i stedet for å si at de ikke anbefalte det, noe som innebærer en viktig forskjell.

Demonstrasjon for øst utenfor rådhuset i Hamar.

DEMONSTRASJON: Mange demonstrerte utenfor rådhuset i Hamar da jernbanesaken skulle vedtas i dag.

Foto: Anders Bakkerud Larsen

– Det er særdeles udemokratisk. De kunne ganske enkelt tatt fram «ikke anbefalt-stempelet». For det gir ikke rett til innsigelser og dermed kunne et øst-vedtak vært rettskraftig nå. Men når Bane Nor fraråder, gir det mulighet for innsigelser. Folk får med andre ord ikke si meningen sin, tordnet Stig Vaagan.

Samtidig ble det av flere påpekt at Bane Nor har forbedret begge alternativene mye gjennom den siste runden med utredninger.

Les også: