Hopp til innhold

Har venta 10 år på avklaring om når huset skal rives

Arne Christian Konradsen vet at huset skal rives når jernbanen mellom Oslo og Hamar skal bygges. Men stadige utsettelser gjør at han ikke får penger til å kjøpe seg nytt.

Arne Christian Konradsen ser toget passere på Dovrebanen fra huset sitt.

VENTER: Jernbanesporet går 25 meter fra huset til Arne Christian Konradsen i Stange. Når dobbeltspor bygges skal huset rives men han vet ikke når.

Foto: Anne Næsheim

Dovrebanen går 25 meter unna det 100 år gamle huset i Stange. Huset ble bygd som tjenestebolig av jernbaneverket. Det skal rives når utbygginga av dobbeltspor starter.

Staten skal erstatte Christian Konradsen sitt hus, så han kan få bygge nytt, men han lever stadig i usikkerhet.

Senest denne uka ble utbygginga stansa igjen.

Denne gangen etter at regjeringa tok det vedtatte prosjektet ut av revidert nasjonalbudsjett.

Dermed vet Konradsen og de 18 andre familiene som bor langs strekningen ikke når de kan starte på nytt et annet sted.

Raser over Intercity-kollaps

Det er kjempefrustrerende og vanskelig for oss. Ikke kan vi selge for ingen vil kjøpe et hus som skal rives. Og ikke får vi penger nok til å kjøpe noe nytt, sier Arne Christian Konradsen.

Skulle bli løst ut i år

Regjeringa utsatte utbygginga av InterCity-strekninga mellom Oslo og Hamar på grunn av store budsjettoverskridelser på Østfoldbanen, Follobanen og Vestfoldbanen.

Egentlig skulle byggingen av Dovrebanen starte i år. Målet var at det skulle stå ferdig i 2026 til Hamar, og at det innen 2034 skulle gå dobbeltspor helt til Lillehammer.

De 19 familiene som bor langs jernbanelinja i Stange har visst at husene deres måtte rives når dobbeltspor skal bygges. Men mange av dem har venta i 10 år på avklaring for økonomisk kompensasjon for at boligen må rives.

– Det har vært mange år med venting. Først med om de kommer til å rive huset, og så etter vi fikk vite at det skal rives har det stadig blitt utsatt når det vil skje, sier Arne Christian Konradsen.

Han kjøpte huset for 13 år siden. For 10 år siden fikk han vite at jernbanetraséen skulle bygges til dobbeltspor, og at det sannsynligvis ville bety at han måtte flytte. Og for sju år siden ble eiendommen båndlagt på grunn av vedtak om utbygging i nasjonal transportplan.

Arne Christian Konradsen sitter på trappa foran huset sitt i Stange.

FRUSTRERENDE: Han kan ikke selge og han kan ikke kjøpe nytt for avklaring rundt Dovrebanen i Stange er klar.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Som dagpendler til Oslo er han ikke imot at det bygges dobbeltspor som gjør reisevegen 20 minutter kortere og med mulighet for flere avganger i timen. Han hadde bare håpet de slapp seigpininga.

Må bare vente

Eiendommene skal innløses til markedspris, slik den ville vært dersom jernbaneutbyggingen ikke hadde kommet.

Men Bane NOR er forpliktet til å følge den lovpålagte planprosessen. De kan ikke kjøpe eiendommer eller utbetale erstatning før reguleringsplanen er endelig vedtatt.

– Vi er de første til å beklage situasjonen for grunneierne på strekningen, sier Geir Kvillum som er prosjektsjef for Bane NOR på strekningen Kleverud-Sørli-Åkersvika i Stange og Hamar.

Nå avventer de behandling av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget før de kan si noe mer detaljert om hvilke konsekvenser dette gir.

Togstreik

MÅ VENTE: Både huseierne og Bane NOR må avvente behandlingen av revidert nasjonalbudsjett på Stortinget før de vet når dobbeltspor kommer fram til Hamar.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Vi har stor forståelse for at det ikke er noen ønskesituasjon å ha en eiendom i båndlagt sone, enten det er nærings- eller privat eiendom, sier Kleverud.

Han sier Bane NOR forsøker å finne løsninger med dem som har behov for det så langt det lar seg gjøre.

I løpet av de ti siste årene Arne Christian Konradsen har bodd langs Dovrebanen har han vurdert å selge huset og flytte. Men han har blitt frarådet av eiendomsmeglere å gjøre det.

Eiendommene kan ikke kan bygges ut eller oppgraderes vesentlig, og de er umulig å selge.

Han ser at ytterpanelet på det gamle huset burde vært skifta ut, men ser ingen grunn til å gjøre det siden det likevel skal rives. Han må bo i det enn så lenge.

Arne Christian Konradsen viser frem slitt panel på ytterveggen på huset sitt.

GAMMELT: Ytterpanelet på det 100 år gamle huset skulle vært skiftet, men hva er vitsen når huset likevel skal rives?

Foto: Anne Næheim / NRK

Det føles meningsløst og er bortkasta penger, sier han.

Nå er utbygginga på nytt satt på vent, og han må vente på om Stortinget omgjør regjeringas utsettelse av sastinga på Dovrebanen.

Flere saker fra Innlandet