Hopp til innhold

Bane Nor vil halvere antall kilometer med dobbeltspor

Bane Nor foreslår nå å droppe dobbeltspor helt til Skien, Lillehammer og Halden. Det halverer antall kilometer med dobbeltspor, og sparer 73 milliarder kroner.

Østfoldbanen i dag

Østfoldbanen har i dag dobbeltspor fram til Moss, og det pågår bygging gjennom Moss. Om to år skal også Follobanen være ferdig, som reduserer reisetiden Oslo-Ski til det halve.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Bane Nor og Jernbanedirektoratet har i dag levert innspill til Nasjonal Transportplan for 2022-2033 til samferdselsministeren.

– Vi dropper fullt dobbeltspor i det som kalles ytre Intercity – det betyr at det ikke blir dobbeltspor til Lillehammer, Skien og Halden, men bare til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Det betyr også at en ny stasjon i Fredrikstad droppes nå.

Samferdselsdepartementet har bedt jernbaneaktørene se på alle prosjekter på nytt og redusere kostnader og omfang.

Forslaget betyr at det blir færre avganger enn opprinnelig tenkt, og at reisetiden blir noe lenger enn det opprinnelige målet på de tre strekningene som utgjør hoveddelen av Intercityprosjektet, Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Dovrebanen.

Mindre dobbeltspor, flere krysningsspor

Resultatet skal uansett bli et ganske mye bedre togtilbud til de reisende enn i dag, men med færre kilometer dobbeltspor, flere enkeltspor og krysningsspor i de ytre deler av Intercityområdet.

Gorm Frimannslund, konsernsjef Bane Nor

Konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, mener de foreslår en løsning som vil gi en klar forbedring i tilbudet til togpendlere, men som blir langt billigere.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Vi går nå for en halvering på ytre Intercity, og full pakke på indre, men det vil fortsatt bli flere avganger og kortere reisetid, sier Frimannslund til NRK.

Innsparingen tilsvarer halve investeringskostnaden som ligger i dagens planer. Spørsmålet er om dette er nok til å tilfredsstille politikerne, og særlig samferdselsministeren.

Både den forrige og den nåværende ministeren har tydelig sagt at prisen for å bygge ut dobbeltspor hele veien til Skien, Lillehammer og Halden har blitt altfor høy.

Fokusert på bedre tilbud

Prosjektdirektør for NTP i Bane Nor, Anne Siri Haugen, bekrefter at de foreslår å gå bort fra fullt utbygd Intercity innen 2034, slik planen var.

Anne Siri Haugen, prosjektdirektør for NTP i Bane Nor

Prosjektdirektør Anne Siri Haugen har klart å halvere kostnadene på den ytre delen av Intercityområdet, og nå er det opp til politikerne om det er dette som blir løsningen.

Foto: Bane Nor

– Bane Nor har gjort en jobb for å se på muligheter for å forbedre togtilbudet fram mot 2033 – selv om det antakelig ikke er penger til å bygge dobbeltspor hele veien, sier Haugen.

– Vi har fokusert på å få et bedre togtilbud så fort som mulig i dette forslaget.

Forslaget som kalles optimalisert utbygging av nye IC-prosjekter i planperioden fram til og med 2033 vil få en prislapp på 76 milliarder kroner, som er en halvering av kostnaden.

Full Intercity-utbygging av dobbeltspor ville kostet 152 milliarder kroner går det fram av rapporten fra Jernbanedirektoratet og Bane Nor til departementet.

Konsekvenser for byene

Særlig for Østfoldbanen får dagens forslag store konsekvenser.

At det ikke blir dobbeltspor mellom Fredrikstad og Halden med det første, og heller ikke ny stasjon i Fredrikstad, rokker ved store planer også på veisiden, og for byplanleggingen i åra som kommer. Dette gjelder også for Sarpsborg.

For øyeblikket pågår det bygging av Follobanen, med langtunnel fra Oslo til Ski, og dobbeltspor gjennom Moss, som vil gi kortere reisetider og flere avganger.

– Vi har sett på hva det er mulig å få til av flere avganger, og kortere reisetider uten sammenhengende dobbeltspor og med reduserte kostnader, sier Haugen til NRK.

På Dovrebanen mellom Tangen og Lillehammer vil det både bli noe dobbeltspor og noe enkeltspor og ikke dobbeltspor som tidligere planer hele veien.

På Vestfoldbanen foreslås det å bygge dobbeltsporparsell Stokke – Sandefjord etter at det er ferdig til Tønsberg i 2025, slik at tilbudet kan bedres til Sandefjord og Skien uten dobbeltspor på hele strekningen.

– Vi foreslår å bygge bit for bit, målet er at togtilbudet forbedres trinnvis for kundene, sier Haugen.

Verdioptimalisering av InterCity

Det såkalte Intercity-triangelet, med Østfoldbanen, Vestfoldbanen og Dovrebanen. Målet var dobbeltspor på hele de tre strekningene.

Foto: Bane Nor

Korrigering: I den første versjonen av artikkelen sto det at også Ringeriksbanen var berørt og at reisetiden ville bli redusert der. Det er ikke riktig. Her planlegges det dobbeltspor hele veien fra Sandvika til Hønefoss.

AKTUELT NÅ