Hopp til innhold

Raser over Intercity-kollaps

I 2026 skulle toget har brukt en time mellom Oslo og Hamar. Nå er utbygginga utsatt i minst to år.

Togstreik

MÅ VENTE: Det blir foreslått å utsette InterCity-utbyggingen på Dovrebanen mellom Oslo og Hamar.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Regjeringa la tirsdag fram revidert nasjonalbudsjett der det blir foreslått å bevilge 826 millioner kroner ekstra til investeringer på jernbanenettet. Det betyr at utbygginga av Follobanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen kan fortsette. Men fordi disse byggeprosjektene har store budsjettoverskridelser, betyr det at utbygging av dobbeltspor mellom Oslo og Hamar nå er utsatt for ubestemt tid.

– Da sporer det helt av, mener regionleder i NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

Han mener utsettelse av utbygging av InterCity mellom Oslo og Lillehammer vil få store konsekvenser for næringslivet i Innlandet.

Skyves ut i tid

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

REAGERER: NHO-direktør i Innlandet Jon Kristiansen reagerer kraftig på at dobbeltspor-utbygginga mellom Hamar og Oslo blir utsatt.

Foto: Moment Studio/NHO

På Follobanen har svak kronekurs, entreprenør-konkurs og mer krevende grunnforhold ført til store økte kostnader. På Vestfoldbanen kommer utgiftene til bygging av InterCity-strekningene tidligere enn forutsatt som gjør prosjektkostandene blir høyere de to første årene. Og på Østfoldbanen er det økte kostnader på grunn av stor aktivitet i leverandørmarkedet. Noe som har gitt høyere priser enn forutsatt.

– Vi må prioritere å holde framdrifta på disse pågående prosjekta, men det får desverre konsekvenser for framdrifta i andre utbyggingsprosjekt på jernbanen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Kart med Intercity-fremgang

INTERCITY: Utbyggingen av InterCity-strekninger skal gi hyppigere avganger inn og ut av Oslo

Foto: Skjermdump/Bane Nor

Så da blir det mindre penger til utbygging av Ringeriksbanen og ikke noen penger til å anleggsstart på InterCity-strekninga Kleverud-Sørli på Dovrebanen neste år.

Det er et stort steg tilbake for hele Innlandet, sier Jon Kristiansen i NHO.

Han sier at InterCity handler om mer enn skinner, stasjoner og traseer.

– Det handler om å bygge en region og ett felles bo- og arbeidsmarked. InterCity kobler Østlandet til Trøndelag og Europa, sier han.

Utbyggingen ville gitt to tog i timen til Hamar i 2026 og spart de reisende for 20 minutter mindre reisetid. Opprinnelig skulle dobbeltsporet gå til Lillehammer, senere ble det krympet til Hamar og nå er det utsatt i hvert fall i to år.

Dette kan vi ikke finne oss i, sier konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet Richard Heiberg.

Flere bedriftsledere viser til at utbyggingen skulle gjøre dem konkurransedyktige og gi dem mulighet for klimavennlig transport.

– For å realisere en omstilling til et grønnere næringsliv, kan vi ikke starte med å forsinke slike infrastrukturprosjekter, sier Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven Industrier.

Må tas opp i Stortinget på nytt

NHO Innlandet forventer at Stortinget under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett vedtar at planene for Dovrebanen tas opp igjen i statsbudsjettet 2021.

Ordfører i Stange Nils A. Røhne (Ap) viser til at dette er et prosjekt som er ferdig regulert og der det er gjort investeringsbeslutning i Stortinget.

Nils A. Røhe er både skuffa og overraska over at Dovrebanen blir stående på vent.

SKUFFA: Ordfører i Stange, Nils A. Røhne (Ap), er både skuffa og overraska over at regjeringa foreslår å sette InterCity på Dovrebanen på vent.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Da er det bare å sette spaden i jorda, mener han.

Han er både skuffa og overraska over at jernbaneprosjektet nå plutselig blir satt på vent. Han skjønner ikke at de kan stoppe et prosjekt når det handler om 180 millioner kroner i 2021 der staten bruker 400-500 milliarder av oljefondet.

Skuffelsen deles av ordfører i nabo-kommunen Hamar, Einar Busterud (BBL).

Det er som å løpe en maraton og hver gang du begynner å nærme deg mål så er det noen som flytter på det, sier han.

Ordfører i Hamar Einar Busterud

MARATON: Ordfører i Hamar, Einar Busterud (BBL), føler jernbaneutbygginga blir som å løpe et maraton der mål stadig blir flytta.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Begge ordførerne håper nå at regjeringa møter motbør i Stortinget på forslaget. Det gjør de i alle fall fra Stortingsrepresentant for Sp, Emilie Enger Mehl.

– Det er helt uforståelig at regjeringa velger å nedprioritere Hedmark og Oppland på den måten igjen. Dobbeltspor er viktig for både Dovrebanen og Rørosbanen, sier hun.

Emilie Enger Mehl, SP

MÅ INN IGJEN: Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) prøver å få med seg flertallet i Stortinget på å ta dobbeltspor mellom Oslo og Hamar inn igjen i budsjettet.

Foto: Mette Finborud Børresen

Regjeringa har ikke flertall i Stortinget. Emilie Enger Mehl sier Sp kommer til å jobbe for at strekningen kommer inn i budsjettet igjen. Og hun mener regjeringa må garantere at det kommer inn igjen i 2021.

– Slik det står nå er det utsatt på ubestemt tid, sier hun.

Tor Andre Johnsen som sitter i samferdselskomiteen for Frp sier han forventer at partiets tidligere regjeringspartnere forholder seg til den nasjonale transportplanen de har vedtatt sammen.

– Det er ingen grunn til at Innlandet skal havne i bakevja, sier han. Han mener det blir feil at det prosjektet som har gått på skinner skal straffes for at andre prosjekter har milliardoverskridelser.

Dette er en budsjettbombe. Jeg er skuffa og opprørt, sier Anette Trettebergstuen (Ap).

Hun mener det er en skandale at det viktigste infrastrukturprosjektet for Innlandet nå settes på vent. Også Stortingsgruppa fra SV vil jobbe for å reversere forslaget.

– Utsettelse er å holde folk for narr. Det vil slå beina under ambisjonene om at Innlandet kan bli et kraftsentrum i grønn utvikling, sier Arne Nævra som sitter i transportkomiteen for SV og nestleder i Innlandet SV Amund Røhr Heggelund.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier i en pressemelding at både Kleverud-Sørli og Sørli-Åkersvika skal bygges ut. Han sier de kommer tilbake til det i statsbudsjettet for 2022.

Han mener med byggestart i 2022 vil det være mulig å være ferdig til Åkersvika i Hamar i 2027.