Hopp til innhold

Angelicas mor dømt til tre års fengsel

Ifølge dommen ville 13-åringen vært i live dersom hun hadde fått helsehjelp. Moren varsler at hun vil anke dommen.

Forsvarer Aasmund Olav Sandland kommenterer dommen mot Angelica som døde 13 år gammel.

VIL ANKE: Forsvarer Sandland sier saken vil gå videre i rettssystemet. Han tror den kan gå helt til Høyesterett.

46-åringen ble gjort kjent med dommen i formiddag. Hennes forsvarer Aasmund Olav Sandland sier hans klient vil anke saken.

– Hun har ikke lest dommen enda, vi skal gå gjennom den sammen, sier Sandland som ikke utelukker at saken kan gå helt til Høyesterett.

I dommen kommer det frem at kvinnen etter rettens syn har handlet på en måte som innebar alvorlig og gjentatt mishandling av datteren. Retten legger til grunn at 13-åringen ikke ville dødd dersom hun hadde blitt lagt inn på sykehus. Retten mener kvinnen ved gjentatte anledninger ga leger og helseinstitusjoner feil opplysninger for å unndra datteren fra nødvendig helsehjelp.

– Hun mener det ikke er korrekt, sier Sandland om kvinnens reaksjon på dommen.

– Viktig for barns rettssikkerhet

Dommen fra Valdres tingrett er ett år kortere enn aktors påstand. Arne Ingvald Dymbe la under prosedyrene ned påstand om fire års fengsel, hvorav ett år er betinget. Påtalemyndigheten mener kvinnen unnlot å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling det siste året hun var i live.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at retten har funnet bevist begge tiltalepunkter og at straffen er i samsvar med det vi har påstått, sier Dymbe til NRK.

Han legger vekt på at dommen er har stor betydning.

– Dommen er viktig for barns rettssikkerhet. Den har en visst presedens utover denne saken, sier han.

Forsvareren mener kvinnen aldri skulle vært tiltalt etter datterens død og ba om at 46-åringen frifinnes fra begge postene i tiltalen, og at hun behandles på mildeste måte.

– Denne saken er helt unik. Etter min mening skulle hun aldri vært tiltalt, sier Sandland til NRK tirsdag formiddag.

Rettens sakkyndige konkluderte før påske med at kvinnen er strafferettslig tilregnelig.

I tillegg til tre års fengsel, dømmes 46-åringen også til å betale 125 000 kroner i erstatning til jentas far.

Valdres-saken dag 4. Den tiltalte moren i retten

I RETTEN: Kvinnen hadde store helseproblemer under den fem uker lange rettssaken i Gjøvik tingrett tidligere i år. Her avbildet i samtale med den ene av sine forsvarer, Ann Turid Bugge.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Halverte kroppsvekten

13 år gamle Angelica ble funnet død på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring. Moren ble raskt siktet, og senere tiltalt for grov omsorgssvikt og mishandling.

Legejournalen viser at tenåringen skal ha halvert kroppsvekten de fire siste månedene før hun døde. Da veide hun 21 kilo og hadde en kroppsmasseindeks på 8.8.

Gjennom den fem uker lange rettssaken i Gjøvik tingrett kom det frem at rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen ikke kunne utelukke at 13-åringen hadde vært død i 6 til 12 timer da den tiltalte moren ringte nødnummeret.

Dramatisk rettssak

På rettssakens andre dag fikk kvinnen problemer med blodsukkeret og ble akuttinnlagt på sykehus. Også da rettssaken ble forsøkt gjennomført for første gang i fjor, ble kvinnen innlagt på sykehus med blodsukkerproblemer. Den gang ble saken utsatt. Gjennom forhandlingene var 75 vitner og sakkyndige innkalt for å kaste lys over saken da den startet på nytt tidligere i år.

Den tiltalte kvinnen forklarte i avhør med politiet at datteren levde et normalt liv frem til hun døde av avmagring. Ifølge 46-åringen ble datteren plutselig slapp etter å ha satt fast væske i halsen.

Valdres

FUNNET DØD: 13 år gamle Angelica ble erklært død på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Moren ble raskt siktet, og senere tiltalt, etter hendelsen.

Foto: arkiv

Flere saker fra Innlandet