Hopp til innhold

Morens straff skjerpes i Valdres-saken

Den 48 år gamle kvinnen anket den åtte måneder lange dommen hun fikk i lagmannsretten. Nå har Høyesterett dømt moren til tre års ubetinget fengsel.

13-åring funnet død i Valdres

DOMMEN ER KLAR: Moren ble først frifunnet for å ha hensatt 13 år gamle Angelica hjelpeløs i denne hytten, men dømt for grov mishandling.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Nyttårsaften 2015 døde 13 år gamle Angelica av avmagring, mens hun bodde på hytta i Valdres sammen med moren. Kvinnen ble tiltalt for omsorgssvikt etter dødsfallet og ble i 2018 dømt til tre års fengsel i Valdres tingrett.

Etter å ha anket til lagmannsretten, ble dommen redusert til 8 måneders betinget fengsel for omsorgssvikt. Både påtalemyndigheten og den 47 år gamle kvinnen anket saken, etter at hun ble dømt for grov mishandling og omsorgssvikt i Eidsivating lagmannsrett.

Nå har Høyesterett enstemmig dømt kvinnen til tre års fengsel for å ikke ha skaffet nødvendig helsehjelp til datteren som døde av anoreksi.

Historisk dom

I straffutmålingen la Høyesterett utslagsgivende vekt på de sterke allmennpreventive hensynene som er knyttet til å sikre barns rettsvern. Kvinnen ble dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyesterett anser mishandlingen som grov fordi datteren døde som følge av den. Dette er første gang Høyesterett gir en dom, hvor det å unnlate å skaffe nødvendig helsehjelp blir regnet som mishandling.

Dommen er historisk i forhold til dette, sier førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

Dymbe meddeler at påtalemyndigheten er svært godt fornøyd med utfallet.

– Dette er en prinsipiell dom. Rettsvernet for barn ble lagt betydelig høyere vekt på her, sammenlignet med lagmannsretten, sier han.

Forsvarer Aasmund Sandland skriver i en melding til NRK at han konstaterer at Høyesterett var enig i tingrettens utmåling, og tar det til etterretning.

FBI måtte bekrefte at datteren var død

Angelica (13) veide 21 kilo da hun døde av avmagring nyttårsaften 2015. Nå har høyesterett dømt moren til tre års fengsel. I dag kom dommen i Valdres-saken fra Høyesterett. Der ble moren til avdøde Angelica dømt til tre års fengsel.

Faren til 13 år gamle Angelica fikk aldri vite at datteren var alvorlig syk. Da han fikk beskjed om at datteren var død, trodde han først ikke på det.

Senere fikk han bekreftet sjokkbeskjeden om at datteren var død, da FBI kom på døra hans i USA og overleverte budskapet.

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Dag 2

FLERE RUNDER: I mai 2018 ble Angelicas mor dømt til tre års fengsel. Senere ble straffen redusert til 8 måneder.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I Valdres tingrett ble moren dømt til å betale faren til jenta 125.000 kroner i erstatning, i tillegg til fengselsdommen på tre år. Høyesterett gir ikke medhold til anken over oppreisningserstatningen, som altså står seg.

Han og den dømte moren møttes og giftet seg i USA, men etter et turbulent forhold dro tiltalte hjem til Norge med datteren. Faren var på besøk i Norge flere ganger, man han sier at moren gjorde alt for å hindre ham i å ha kontakt med datteren.