Angelica (13) i SMS til tiltalt mor: «Jeg gidder ikke leve»

GJØVIK (NRK): Den alvorlig syke jenta og moren sendte et stort antall tekstmeldinger til hverandre i tiden før 13-åringen døde av avmagring.

Valdres-saken dag 4. Den tiltalte moren i retten

MELDINGER: Den tiltalte kvinnen og datteren kommuniserte hyppig via tekstmelding. Her avbildet under den første rettsuken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kripos har analysert 16 768 såkalte rader med informasjon hentet ut fra telefonene til den tiltalte kvinnen og datteren. Over 13 000 av disse er SMS-er og MMS-er som er sendt i løpet av 2014 og 2015. Meldingene inneholder blant annet kommunikasjon om 13-åringens spiseforstyrrelser. I en rekke av meldingene sendes beskjeder fra tiltaltes telefon som forsøker å overbevise 13-åringen om å spise og å oppsøke legehjelp.

Mai 2014

Mor:
Du spiser altfor lite. Skjønner du ikke at det haster med å spise nå?

I flere av meldingene fra 13-åringens telefon trues det med å ikke spise og å skade seg selv.

Fra morens telefon: «Du skal leve»

Politioverbetjent Randi Tveit fra Kripos la frem over 600 analyserte meldinger for retten. Meldingene inneholder informasjon som beskriver den unge jentas sykdomsbilde, omtale av helsevesenet og beskrivelser av den tiltaltes tanker. Også informasjon om at 13-åringen kunne dø, fremgår i meldingene.

– Vi har gått inn i materialet kronologisk i den hensikt å finne ut hva som kan ha skjedd i den tiden tiltalte og datteren var på hytta, sa Tveit.

Mye tyder på at en stor del av kommunikasjonen mellom mor og datter foregikk via tekstmeldinger. I mange av meldingene kommer det frem at avsenderne er frustrerte. I oktober 2014 sendes meldinger fra den tiltaltes telefon som indikerer at hun er utslitt.

Angelica:
Jeg gidder ikke å leve
Mor:
Du skal leve

Vet ikke hvem som sendte SMS-er før dødsfallet

Meldingene som er sendt mellom moren og datterens telefon i timene før hun ble funnet død på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015 er analysert av professor i nordisk språk ved Universitetet i Oslo, Jan Terje Faarlund, på forespørsel fra kvinnens forsvarere. De uttalte tidligere i forhandlingene at det måtte avklares hvem som hadde sendt meldingene.

Faarlund konkluderer med at det på språklig grunnlag ikke er mulig å si hvem av de to som har sendt tekstmeldingene. Begge deler er like sannsynlig, fastslår han.

I obduksjonsrapporten er dødstidspunktet satt til 31. desember 2015, men rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen kunne ikke utelukke at 13-åringen hadde vært død i minst seks timer eller opp til 12 timer før ambulansen kom frem til hytta etter at den tiltalte hadde ringt nødnummeret. Åstedsundersøkelser gjort av Kripos tyder på at den tiltalte og datteren kan ha bodd adskilt på hyttetunet de oppholdt seg på.

Valdres-saken dag 2. Tegning av den tiltalte moren i retten.

I RETTEN: 46-åringen har kun vært til stede i retten enkelte dager siden rettssaken startet 26.februar.

Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK