Hopp til innhold

Høyesterett behandler Valdres-saken

I februar ble moren til 13 år gamle Angelica dømt til 8 måneders betinget fengsel for omsorgssvikt. Nå skal saken opp nok en rettsinstans.

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Dag 2

DØMT: 13. februar ble kvinnen dømt til åtte måneders fengsel i sal 101 i Eidsivating lagmannsrett på Hamar. Nå skal saken opp i Høyesterett.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Både påtalemyndigheten og den 47 år gamle kvinnen anket saken etter at hun i vinter ble dømt for grov mishandling og omsorgssvikt i Eidsivating lagmannsrett. Nå bekrefter Høyesterett at de vil behandle saken.

Om lag en uke etter at dommen falt i februar anket påtalemyndigheten straffutmålingen. Kvinnens forsvarer Aasmund Olav Sandland anket lovanvendelsen under skyldspørsmålet.

– Når påtalemyndigheten anket, anket vi over lovanvendelsen. Nå skal Høyesterett ta stilling til om dette er forhold som faller inn under bestemmelsen om vold og mishandling i nære relasjoner, sier Sandland til NRK.

Forsvarer: – Meget tilfreds

Eidsivating lagmannsrett frifant kvinnen for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand, men dømte henne for grov mishandling av 13 år gamle Angelica som døde av avmagring på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Etter saken uttalte aktor Arne Ingvald Dymbe at det var grunnlag for å vurdere en anke til Høyesterett.

– Vi er selvsagt fornøyd med at Høyesterett har funnet grunn til å fremme vår anke. Det er en stor prinsipiell sak vi mener det er viktig å behandle, sier førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

Også kvinnens forsvarer er fornøyd med at deres anke er tatt til grunn.

– Vi er meget tilfreds med at anken har sluppet gjennom. Hvis Høyesterett mener som oss, resulterer jo det i en frifinnelse, sier Sandland som er overrasket over at påtalemyndigheten valgte å anke straffeutmålingen.

Erstatningskravet behandles på nytt

Dommen fra Eidsivating lagmannsrett på åtte måneders betinget fengsel var betydelig kortere enn dommen kvinnen fikk i Gjøvik tingrett i fjor. Der ble hun dømt til tre års ubetinget fengsel.

I tillegg til straffeutmålingen og lovanvendelsen, gis det også samtykke til ny behandling av erstatningskravet i straffesaken for Høyesterett.

Det er ikke kjent når saken vil komme opp i Høyesterett.

Flere saker fra Innlandet