Hopp til innhold
Info fra NRK

Vil øke lisensen

I forslaget til Statsbudsjett foreslås det å øke kringkastingsavgiften til 2 975,84 kroner inklusiv merverdiavgift for 2018.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen får ønsket sitt om en økning av kringkastingsavgiften innfridd.

Foto: Anders Leines / NRK

Det betyr 108 kroner totalt mer å betale mer for hver lisensbetaler i 2018 hvis forslaget til statsbudsjett vedtas.

Samtidig foreslås merverdiavgiften økt fra 10 til 12 prosent. Dette betyr igjen at 58 kroner av økningen vil utgjøre merverdiavgift, mens 50 kroner vil tilfalle NRK.

NRK ba selv om en lisensøkning på 55 kroner i mars.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er veldig tilfreds med forslaget i statsbudsjettet.

- Regjeringen følger opp det Stortinget har sagt om at NRK skal fortsette å få omtrent de samme ressurser som tdiligere år. Økningen er ikke helt i takt med pris- og kostnadsutviklingen, så NRK er fortsatt nødt til å fortsette effektiviseringen og omstillingen. Men dette er en god oppfølging fra regjeringens side, sier Eriksen.

NRK ba selv om en økning av kringkastingsavgiften på 55 kroner i det såkalte Lisensbrevet. Her gir allmennkringkasteren selv uttrykk for hva de mener størrelsen på kringkastingsavgiften kommende år bør være.

- Opprettholde aktivitetsnivået

I brevet til Kulturdepartementet datert 28. april 2017 begrunnet NRK forslaget til økning ut fra et ønske om å opprettholde aktivitetsnivået fra 2017, og samtidig utvikle tilbudet til publikum.

NRKs styreleder Birger Magnus og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen viser i brevet til at NRK egentlig trenger en økning på 80 kroner i kringkastingsavgiften for å dekke opp for forventet lønns- og prisvekst.

Men, skriver det to, vil ytterligere rasjonalisering dels øke fleksibiliteten og styrke tilbudet til publikum, og dels bidra til å holde økningen i kringkastingsavgiften på et moderat nivå.