Lisensbrevet

Lisensbrevet er et årlig brev fra NRK til Kulturdepartementet hvor det redgjøres for NRKs planer, og inneholder et ønske om hvor høy kringkastingsavgiften eller lisensen skal være påfølgende år.

Kringkastingsavgift

Før hver enkelt lisensbetaler får brev med krav om kringkastingsavgift - sender NRK et forslag på justering av avgiften eller lisensen til departementet. Så fastsetter til slutt Stortinget beløpet - og kravet sendes hver enkelt lisensbetaler.

Foto: L. Løvstrand

Hvert år sender NRK ved styrelederen og kringkastingssjefen et brev til Kulturdepartementet der de redegjør for NRKs planlagte aktiviteter og forventede kostnader.

Brevet bruker å inneholde et konkret ønske om størrelsen på kringkastingsavgiften/lisensen påfølgende år - derav navnet "lisensbrevet".

Sammen med brevet er det vanlig at det følger en beskrivelse av NRKs økonomiske status og en kostnadsanalyse.

Her har vi samlet lisensbrevene de siste årene:

Slik er NRK finansiert

NRK er organisert som en lisensfinansiert allmennkringkaster. Det betyr at NRK i all hovedsak får sine inntekter fra en særskatt - kringkastingsavgift eller lisens, som NRK har lov til å kreve inn fra alle i Norge som eier et fjernsynsapparat..

Det er Stortinget som hvert år fastsetter størrelsen på lisensen.

Vel to millioner lisensbetalere - private husstander, bedrifter, lag og institusjoner - betaler kringkastingsavgift eller lisens.

Så å si alle NRKs inntekter, 97,2 prosent i 2016, kommer fra kringkastingsavgiften.

De øvrige tre prosentene eller, 161 millioner kroner i 2016 , kommer fra salg av rettigheter, salg av sponsorplakater, utleie av produksjonskapasitet og tilskudd fra fond og fra samproduksjoner.

Dette er NRK

Allmennkringkasteren NRK er samtidig Norges største mediebedrift med et bredt nett-, radio- og TV-tilbud.

NRK har avdelinger mer enn 50 steder landet rundt. Ingen annen norsk mediebedrift har en så bred lokal tilstedeværelse.

Totalt arbeider ca 3 500 i NRK, rundt 2 000 ved hovedkontoret på Marienlyst i Oslo, mens de øvrige 1500 er fordelt på rundt 50 store og små NRK-avdelinger landet rundt.

NRK tilbyr tre TV-kanaler, 14 radiokanaler og et bredt nettilbud.

Fra hele Norge til hele Norge har i alle år vært et mål for NRK.

NRK er organisert som et aksjeselskap hvor Staten eier alle aksjene og hvor eierskapet utøves av Kulturdepartementet. Departementet ved statsråden er NRKs generalforsamling. Generalforsamlingen utnevner styret som i sin tur ansetter kringkastingssjefen.

NRKs oppdrag er definert av Stortinget.

Nær ni av ti nordmenn benytter seg daglig av ett eller flere av NRKs tilbud en vanlig dag.