Hund som døde hadde salmonella

Mattilsynet frykter at mennesker kan være smittet etter at de har påvist at en av hundene som døde under Finnmarksløpet i år hadde smittsom salmonella.

Tana 9

Salmonella er en bakteriesykdom som kan smitte til menneske og ifølge Mattilsynet gi alvorlige symptomer.

Foto: Erik Lieungh

En av hundene som døde under årets Finnmarksløp skal ha vært smittet av «Salmonella Dublin».

Det forteller Mattilsynet, som tok prøver under obduksjonen av den døde hunden.

De understreker at obduksjonen ikke gir holdepunkt for at det var salmonellaen som var årsaken til at hunden døde.

Kan smitte til menneske

Salmonella er en bakteriesykdom som kan smitte til menneske og ifølge Mattilsynet gi alvorlige symptomer.

– Det er viktig at personer som har hatt befatning med hunder under Finnmarksløpet kontakter sin lege dersom de har diaré, sier Herdis Gaup Aamot ved regionkontoret til Mattilsynet i Troms og Finnmark.

Kartlegger smitten

Tana 5

Mattilsynet understreker at obduksjonen ikke gir holdepunkt Salmonellaen som var årsaken til at hunden døde.

Foto: Erik Lieungh

Mattilsynet jobber nå med å kartlegge smittekilder.

– Vi har kontakt med hundeeiere og løpsarrangøren for å forebygge smitte til mennesker og dyr, sier Aamot.

Hun understreker at det er viktig at arrangører driver forebyggende arbeid når det kommer til hundekjøring.

– Det er viktig at man etter hundeløp rydder opp liggehalm og annet obligatorisk material, fordi disse kan være smittebærende. Hundeløpsarrangøren har ansvar for at slike material blir sendt til destruering, og ikke blir liggende igjen i naturen, sier hun.

Observerte hundene underveis

Under årets Finnmarksløp ble den obligatoriske hvilen i Karasjok utsatt, til mange kjøreres fortvilelse. årsaken skal være tegn på sykdom under løpet.

– Finnmarksløpet kan opplyse om at det ble fanget opp hunder med symptomer på sykdom etter 8 timers obligatorisk hvile. Dette viser at avgjørelsen var riktig. Hundene som viste symptomer ble tatt ut av løpet og fikk adekvat behandling fra Finnmarksløpets veterinærteam, forteller sjefsveterinær Hanna Fredriksen i en pressemelding.

Avgjørelsen ble tatt for å få muligheten til å kunne observere hundene under hvile over en lengre tidsperiode og om nødvendig undersøke hundene flere ganger.

Dermed fikk man muligheten til å fange opp hunder som viste symptomer på sykdom også etter 8 timers hvile.