Stor hybelmangel med på å skape Norges dårligste skole

Skolene i Finnmark er landets dårligste og har flest ungdommer som slutter. Nå står flere hundre elever uten boplass en knapp måned før skolestart. Elevorganisasjonen i fylket mener det bidrar til de dårlige resultatene.

Videregående opplæring

MANGLER BOLIGER: Nærmere 1000 elever i Finnmark er borteboere. I flere år har det vært for få elevboliger, slik er det også i år. Fylkeskommunen på sin side har ikke økonomi til bygge flere boliger.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

I Alta kan 200 ungdommer være uten hybel ved skolestart. I Kirkenes er ikke situasjonen noe bedre. Skolens gymsal har tidligere vært brukt som sovesal i korte perioder. I år har 130 søkt om boplass, men det er bare 60 boliger.

– I år er halvparten av elevene uten boplass. Dermed er kapasiteten sprengt, sier miljøarbeider ved hybelhuset Elsa Danielsen.

Landets dårligste skoler

I april i år ble det klart at skolene i Finnmark er landets dårligste. Dårligst av alle er Alta videregående skole.

Ikke bare har skolene dårlige resultater, også andelen elever som slutter på skolen er høyere her enn i resten av landet.

Å starte skoleåret uten bolig til ungdommene er ikke godt nok, mener nestleder i Elevorganisasjonen i Finnmark Maiya Syrstad. Hun mener situasjonen er prekær.

Maiya Syrstad

Skolene i Finnmark ville vært mye bedre dersom det hadde vært orden i bosituasjonen. Det mener nestleder i elevorganisasjonen i Finnmark. For få boliger skaper usikkerhet for ungdommene.

Foto: Pressefoto

– Politikerne har prioritert pengene feil. Det går ut over elevene. Derfor har vi en situasjon i Finnmark som er verre enn ellers i landet.

Stor andel borteboere

Om en knapp måned er det skolestart og andreinntaket til de videregående skolene viser at 3050 elever har søkt og fått plass. Tallene for hvor mange som er borteboere i år er foreløpig ikke klart, men tall fra i fjor viser at 982 ungdommer var borteboere av totalt 2832 elever.

Hovedutvalgsleder for kompetanse Johnny Ingebrigtsen sier økonomien i Finnmark fylkeskommune setter en stopper for nye boliger.

– Jeg kan ikke bygge eller kjøpe nye boliger dessverre. Hadde vi vært i en bedre situasjonen ville jeg gjort det.

Johnny Ingebrigtsen

Hovedutvalgsleder for kompetanse, Johnny Ingebrigtsen (Sv) er ikke enig i at situasjonen er prekær. I følge han vet man av erfaring at situasjonen løser seg rundt skolestart.

Foto: Erik Lieungh

Ingebrigtsen er enig i at situasjonen med få elevboliger er en del av problemet når skolene i Finnmark kommer dårlig ut i undersøkelser.

Bør dere da bygge flere boliger for å bedre situasjonen?

– Om man skal ha flere hybler eller hvordan man skal gjøre det bør det være rom for å drøfte. Jo bedre trivsel eleven har, jo større er muligheten for å få eleven gjennom utdanningen med bedre resultater.

Uenighet om ansvar

Fungerende avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet Hilde Driscoll er ikke tvil om hva Paragraf 7.2 i opplæringsloven krever av fylkekommunen.

– Fylkeskommunen skal hjelpe til å skaffe losji for elever i videregående skole. Dersom det er nødvendig, skal fylkeskommunen bygge boliger.

Ingebrigtsen er ikke enig.

Vi har en ulik forståelse av regelverket. Finnmark fylkeskommune oppfatter det helt klart som at det ikke er en lovpålagt oppgave å skaffe elevboliger, men vi synes vi skal gjøre det. Og vi har gjort det.

Les også: Gratis skolefrokost skal hindre fravær

Les også: Frykter prisøkning på skolehybel knuser motivasjonen