De går på en av de «dårligste» skolene i landet

Nok en gang er skolene i Finnmark i enden av statistikken. Denne gangen på bånn over skolene med best kvalitet.«»

Alta Videregående skole

Yvonne Martinsen og Marita Turunen går bilskade, lakk og karosseri-linjen på Alta videregående skole, som har fått en av bånn-karakterene i den nye skoleundersøkelsen.

Foto: Stian Strøm / NRK

Videregående skoler i Oslo og Akershus går til topps i en ny rapport som måler kvaliteten på absolutt alle skolene i landet.

Torbjørn Røe Isaksen

Det er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som har bestilt den nye rapporten. Tallene er ment som et verktøy for skoleeierne for å styrke utvikling og ressurser.

Foto: Marte Garmann

Dårligst er skolene i de tre nordligste fylkene, og aller nederst finner vi skolene i Finnmark.

– Det er litt flaut at man går på en sånn skole, sier Yvonne Martinsen som går på en av landets «dårligste»​ skoler.

– Det vil bli en utfordring i framtida

Yvonne Martinsen og Marita Turunen går bilskade, lakk og karosseri-linjen på Alta videregående skole. De går siste året, og er bekymret for hva stemplet som versting vil si for jobbmuligheter videre.

For elevene er fullt klar over hvor de ligger på statistikkene.

– Jeg ser at det er mange som har dårlige karakterer. Vi vet jo godt at vi er en av de dårligste skolene, men jeg har ikke hatt noe problem med karakterer eller fravær, sier Yvonne.

– Vi har noen i klassen som har litt høyt fravær, men vi prøver å få dem på skolen og motivere dem til å gjøre det bra.

Klassevenninnen tror statistikkene stemmer.

– Det vil bli en utfordring i framtida når jeg skal søke jobb, for jeg føler ikke at jeg har fått noe stort ut av den kompetansen jeg skal ha fått, sier Marita.

Yvonne Martinsen og Marita Turunen

Yvonne Martinsen og Marita Turunen er klar over at deres skole ligger nederst på statistikken over de beste skolene i landet og at de samtidig har flest som dropper ut av skolen. De prøver å få sine medelever til å møte opp til timene.

Foto: Stian Strøm / NRK

Skolene i Finnmark på bånn

Rapporten som er bestilt av Kunnskapsdepartementet har kategorisert 359 videregående skoler i fem grupper, hvor gruppe 1 utgjør de 20 prosent svakeste skolene, og gruppe 5 de 20 prosent beste.

Karakterer fra 1 til 6 angir hvilke resultater som oppnås på hver enkelt skole, og landsgjennomsnittet er gitt karakter 3,1.

Alle de syv videregående skolene i Finnmark ligger i gruppe 1, hvor Lakselv og Nordkapp skole høyner resultatet svakt med 1,6, mens Vadsø skole ligger på 1,5.

Resultatene er beregnet ut fra elevkullene som startet på videregående skole i 2008–2009.

– Det er nedslående

De videregående skolene i Finnmark har lenge toppet en annen statistikk, da over flest antall elever som dropper ut av skolen.

Runar Sjåstad

– Det er nedslående, sier fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad om den nye skoleundersøkelsen.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Vi har jobbet mot frafall i lengre tid og vi har ikke nådd de målene vi skal, sier fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad.

Allikevel vil ikke fylkesordføreren slå fast at hans skoler er de dårligste.

– Man har satt noen kriterier, foretatt en måling og Finnmark havner utrolig dårlig ut. Jeg tror ikke det gir det hele og fulle bildet.

– Jeg vil ikke ut ifra rapporten konkludere med at vi har de dårligste lærerne, de dårligste skolene og de svakeste elevene. Bildet er mer nyansert, men det er ingen bortforklaring. Det er veldig alvorlig.