Kimek-direktør fyrer løs mot kommunen: – Trenerer havnesaken

Kimek-direktør Greger Mannsverk går hardt ut mot Sør-Varanger kommune som han mener bevisst trenerer utbygging av ny hovedhavn i Kirkenes. Fullstendig uriktig, svarer kommunen.

Cristian Valdes Carter og Greger Mannsverk

Kommunen har interesse i et annet område, Leirpollen. Dette henger igjen fra et gammelt vedtak om at det skulle bygges en stamnetterminal i Leirpollen. Enkelte i kommunen, les byråkratiet, klarer ikke slippe den tanken, sier Greger Mannsverk, direktør i Kimek (til høyre). Her sammen med Cristian Carter i Kirkenes maritime park.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Frontene i det som er i ferd med å bli en stadig mer omdiskutert havneutbygging i Kirkenes blir hardere.

Kimek-direktør Greger Mannsverk går nå åpent ut mot kommuneadministrasjonen som han mener trenerer arbeidet med å få til en regulering av området Høybukta vest – et sted både kommunestyret, regjeringen, Kystverket og Statens vegvesen har vedtatt skal bli en ny hovedhavn for Kirkenes.

Høybukta vest

Det er her, på Høybukta vest, at kommunen og staten vil etablere en ny hovedhavn for Kirkenes.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Mannsverk: – Ikke invitert til møte

Mannsverk fyrer nå løs mot kommunens administrative ledelse.

– Vi var de eneste som sendte inn bekreftelse på at vi har interesse av å inngå en avtale med Sør-Varanger kommune om etablering på Høybukta vest, dersom det viser seg at det kan gå an å regulere området til en framtidig stamnetterminal.

– Dette tilbudet gikk fra oss den 27. februar. Vi er ikke blitt invitert til noe møte av Sør-Varanger kommune. Vi har fått en forespørsel hvor dem har rotet sammen noen misforståelser fra Forsvarsbygg om innsigelser eller ikke. Men vi har ikke så langt fått noe som helst fra kommunen som skulle tilsi at vi skulle komme inn i en forhandling med dem om det forslaget til avtale vi har sendt dem.

– Hvorfor ikke det?

– Det ble et enstemmig vedtak i kommunestyret at man skulle gå for Høybukta vest. Men alle som har fulgt med vet at administrasjonen i kommunen vil være i Leirpollen.

– Dette er ganske harde påstander?

– Ja, men jeg tror påstandene er sanne. Dessverre.

– På hvilken måte kan du grunngi dem?

– Det er snart gått tre måneder siden vi sendte tilbudet. Dette haster. Alle vet at Statens vegvesen skal i gang med sine prioriteringer for 2018 og utover. Fristene går, men det skjer ingenting i administrasjonen i Sør-Varanger kommune.

– Så du mener kommunen bevisst trenerer saken?

– Ja, helt klart.

NORWAY-RUSSIA-GAS-FISHING NORWAY-RUSSIA-GAS-FISHING

I flere år har saken om etablering av ny hovedhavn, en såkalt stamnetterminal i Kirkenes, pågått. Her fra dagens havn like nord for Kirkenes sentrum.

Foto: JONAS KARLSBAKK / AFP

Avviser påstander om saktegang

Sør-Varanger kommune avviser alle anklagene fra Mannsverk.

Kontorsjef Magnus Mæland understreker at kommunen må tenke på en helhetlig utvikling og at en havneutbygging i hundremillionersklassen ikke kun handler om å ivareta interessene til noen få aktører.

Magnus Mæland

– Vi ber om forståelse om at kommunen har mange forskjellige deler å tenke på i en slik sak, sier kontorsjef Magnus Mæland i Sør-Varanger kommune.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– Vi har et stort samfunnsmandat og vi skal svare på de forpliktelsene som kommunestyret har gjort. Vi skal også passe på at alt vi gjør er i samsvar med samfunnets interesser. Det betyr at en utbygging på Høybukta vest for eksempel ikke fører til at kommunen bruker unødvendig mye penger. Det er derfor dette arbeidet tar tid, sier Mæland.

– Så det er ikke riktig at kommunen bevisst trenerer denne saken?

– Nei. Det er påstander vi tar sterkt avstand fra.

Reagerer på anklagene

NRK kjenner til at anklagene om bevisst trenering av havneutbyggingssaken har skapt stor oppstandelse på rådhuset.

Mæland er tydelig på at samarbeid mellom næringsliv og kommune må foregå med visse regler.

– Kommunen håper et framtidig samarbeid med aktører om havneutbygging skal baseres på gjensidig tillit, forståelse og respekt, sier Mæland.