NRK Meny
Normal

Alle vil bygge havn, men kommunen klarer ikke velge sted

Det handler om utbygginger for flere milliarder, og om utvikling av store industriprosjekter ved porten til Barentshavet. Men i Sør-Varanger kommune klarer ikke politikerne å bestemme hvor framtidas hovedhavn bør ligge.

Slambanken skisse

Felix Tschudi ønsker å bygge ut den såkalte Slambanken sør for Kirkenes til et stort kai- og logistikkområde.

Foto: Sør-Varanger kommune

I dag skal kommunestyret i Sør-Varanger gi sin anbefaling til hvor på Tømmerneset de mener den kommende hovedhavna i Barentsregionen skal ligge.

Rune Rafaelsen på Storskog

Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Men ettersom Arbeiderpartiet har rent flertall i kommunestyret, vil mest sannsynlig partiets innstilling bli avgjørende for hva som blir kommunens forslag.

– Arbeiderpartiet vil ikke låse seg til noen bestemte løsninger, men vi åpner for to alternativer. Vi er tydelige på at både Pulkneset og Leirpollen er akseptable, sier ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger.

Milliardinvesteringer

Saken om hvor havna skal ligge har pågått i mange år, og selve prosjektet vil koste flere milliarder kroner.

– Dette er store beløp for et lite kommunestyre i en liten kommune, sier Rafaelsen.

Vei- og industriutbygging på Tømmerneset i Sør-Varanger

Dette er Tømmerneset, området der det kan komme flere store industrietableringer de kommende årene. Kommunen vil ha hovedhavn i Leirpollen eller på Pulkneset. Kimek vil etablere seg på Pulkneset, Norterminal på Gamneset, mens Felix Tschudi vil bygge på Slambanken, mens Statens vegvesen vil ha Pulkneset.

Foto: Ortofoto fra Kommunedelplan for Tømmernes / Norconsult

Tre industriaktører og kommunen selv krangler om hvor havna burde plasseres.

Det er til slutt regjeringen som skal ta endelig beslutning, på bakgrunn dagens forslag i kommunestyret.

Kimek: – Ole Brumm-løsning

Lokalt næringsliv er nå lite fornøyd med at ballen spilles videre til staten.

Greger Mannsverk direktør i Kimek

Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Etter store kamper internt har man kommet fram til en Ole Brumm-løsning: Ja, takk begge deler – uten å ta stilling til hvordan dette skal løses. Deretter skyver man hele ansvaret over på staten, sier Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek.

Mens Kimek og andre lokale bedrifter har plukket ut sitt ønskested for hovedhavn, er de andre tunge næringslivsaktørene interessert i at havna plasseres i nærheten av der de selv har fått grønt lys til å bygge:

  • Norterminal, som planlegger oljeomlastningsterminal på Gamneset.
  • Tschudi Kirkenes, som vil etablere store kaiområder for logistikktransport på området som kalles Slambanken sør for Kirkenes.

Staten betaler veien

For der hovedhavna blir plassert skal det også bygges vei. Og den er det staten som betaler.

– Plassering av denne havna utløser et statlig ansvar. Det betyr at Statens vegvesen bygger vei og Kystverket må føre farleden fram til havna, sier Frode Kjersem, regiondirektør i Kystverket.

Blir hovedhavna plassert i nærheten av der Norterminal og Tschudi Kirkenes skal bygge sine egne havner, slipper de altså å bygge vei selv.

Statens vegvesen sier nå at de ønsker at stamnetterminalen etableres på Pulkneset.

Felix vil ha fortgang

Felix Tschudi peker imidlertid på fortgang i prosjektet er det viktigste:

Felix H. Tschudi

Felix Tschudi, næringslivsleder i Kirkenes.

– Vi er veldig opptatte av at Kirkenes så fort som mulig får tilgjengelige havnearealer, og at man nå benytter anledningen til å gjennomføre de planene som foreligger, sier Tschudi.

Kimek-sjefen frykter hele havneutbyggingen stopper opp.

– Vi har en kjempemulighet til å komme med nå, og få på plass infrastruktur i Sør-Varanger, og det risikerer vi å gå glipp av, sier Mannsverk.