Hopp til innhold

Båtbranner røyklegger Kirkenes – nå mener folk det er på tide å flytte havna

Debatten om en ny havn utenfor Kirkenes har blusset opp igjen etter to båtbranner de siste tre ukene.

Kirkenes sentrum.

Store deler av sentrum ble røyklagt av svart røyk fra båtbrannen i Kirkenes sist tirsdag.

Foto: GUNNAR REINHOLDTSEN

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Innbyggerne i Kirkenes har to ganger siden 8. august blitt bedt om å holde vinduer og dører lukket på grunn av farlig røyk over byens sentrum.

Årsaken har vært branner om bord russiske trålere som har ligget til kai ved industrihavna – nært sentrum av byen.

Dette har ført til at en diskusjon om å få flytte havna ut fra Kirkenes sentrum har blusset opp igjen i kommunen.

Snøkrabbebåt brenner i Kirkenes

I begynnelsen av august oppsto en brann på en russisk snøkrabbebåt. Det var mye røyk og eksplosjonsfare. Båten har brent i noen dager, og opptil 7.000 liter diesel har lekket ut i fjorden.

Foto: Kim Anton Elvebakk

Vil flytte trålerne

Staal Nilsen, kommunestyremedlem for Frp i Sør-Varanger kommune, mener at Kirkenes havn bør flyttes.

– Får vi samlet trålerne utenfor sentrum, så er det en stor fordel, sier Nilsen.

Det å flytte industrihavna i byen er ingen ny tanke. Det har nemlig lenge vært snakk om å få på plass en ny havn utenfor sentrum. Men planene har altså ikke kommet lenger enn at kommunen har vedtatt hvor en ny havn skal ligge hen.

Staal Nilsen, Sør-Varanger Fremskrittparti

Staal Nilsen mener det er på tide å få på plass en ny havn.

Nå mener Nilsen at det er på tide å realisere planene for både havn og et nytt næringsområde.

Han peker på at hjørnesteinsbedriften og verftet Kimek kunne flyttet dit, i tillegg til alle de russiske båtene. Samt andre aktører.

Kirkenes er en liten by. På kartet ser man hele byen unntatt området ved det nye sykehuset og Skytterhusfjellet.

Vil ikke hjelpe mot forurensning

Både Gunnar Reinholdtsen og Trond Gaasland fra Naturvernforbundet i Sør-Varanger ble vitne til båtbrannen i Kirkenes sist tirsdag.

Til tross for at brannen ble slukket fort, rakk store deler av sentrum av byen å bli røyklagt av svart røyk som veltet ut fra båten.

Gaasland mener at denne type forurensing er et betydelig problem for befolkningen i Kirkenes.

– Det er jo luftforurensning først og fremst. Alle som bor i nærheten blir påvirket, sier Gaasland.

Lokallaget mener imidlertid at en flytting av havnen ikke vil hjelpe miljøet sånn i det store bildet.

– Jeg tenker at naturen lider av forurensning, enten det skjer på den ene siden av fjorden eller på den andre. Når det gjelder folk og sikkerhet, så må kommunen ta ansvar for det, sier Reinholdtsen.

Trond Gaasland og Gunnar Reinholdtsen

Trond Gaasland og Gunnar Reinholdtsen ble begge vitne til den siste brannen i Kirkenes. De er bekymret for miljøforurensningen båtbranner har for området.

Foto: Kristin Humstad / NRK

Ikke behov for større havn

Men til tross for at mange ønsker en ny havn og at plasseringen allerede er bestemt, finnes det altså ingen klare planer om å starte utbyggingen.

– Per i dag er ikke behovet for en større ny havn i Sør-Varanger til stede. Mye har endret seg etter at debatten om nye stamnetthavner begynte i 2011, sier ordfører Lena Norum Bergeng (Ap).

Ifølge ordføreren er det flere grunner til at utredningen av den nye havnen ikke er aktuell lenger.

For det første vil det koste kommunen minst 2 milliarder kroner. For det andre er det langt mindre sannsynlig at det blir en stor olje- og gass-satsing i Barentshavet sørøst – med Kirkenes som base – nå, enn det man så for seg i 2011.

De siste to hendelsene med båtbranner i Kirkenes har ikke gjort utbyggingen mer aktuell, mener Lena Norum Bergeng.

– Det har jo ingenting med havnedebatten å gjøre, så det har ikke påvirket mitt syn. Brannene har blitt håndtert, og det har ikke vært i fare for befolkningen, sier ordføreren.

Lena Norum Bergeng

Lena Norum Bergeng, ordfører (Ap) i Sør-Varanger kommune, mener at brann på land utgjør samme risiko som brann i en båt. Hun er dermed glad for at kommunen har gode nødetater som ivaretar sikkerheten til innbyggere.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Til tross for at prosjektet om den nye havnen er ganske usikkert, står det fortsatt på agendaen til kommunestyret.

I Nasjonal transportplan for 2018–2029 ble den nye Kirkenes havn vurdert «som nødvendig». Ifølge dokumentet skulle lokale myndigheter finansiere havnen i samarbeid med private aktører.

Men ordføreren mener at kommunen aldri vil klare det uten statlige midler.

– Hvis vi skal ha en nasjonal havn, så må nasjonen Norge på banen og bidra. For verken Sør-Varanger eller enkeltaktører har de økonomiske musklene til å reise denne havna, sier ordføreren.

Slambanken skisse

Slik ser et av prosjektene til ny havn i Kirkenes ut.

Foto: Sør-Varanger kommune