Hopp til innhold

Har venta et halvt år – får ikke kontakt med kommunen

Sentrale næringslivsaktører etterlyser fortsatt direkte kontakt med Sør-Varanger kommune om partnerskap i den nye havneterminalen Høybukta vest.

Direktør i Kimek, Greger Mannsverk

Greger Mannsverk i Kimek vil gjerne flytte virksomheten ut av Kirkenes sentrum dersom Høybukta vest egner seg som ny havn.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

I februar gikk kommunestyret i Sør-Varanger inn for å regulere området Høybukta vest som ny stamnetterminal. Milliardprosjektet er et av de største i Sør-Varanger i moderne tid.

– Men et halvt år senere har fortsatt kommunen ikke tatt direkte kontakt med oss som har meldt oss interessert i et partnerskap om utbygging, sier direktøren i Kimek, Greger Mannsverk.

På et åpent møte i går orienterte Statens vegvesen om planprosessen for havneterminalen som skal ligge vest for flyplassen på Høybuktmoen.

Det er vegvesenet som har fått ansvaret for å utrede utbygginga i samarbeid med blant andre Kystverket, Sør-Varanger kommune og Finnmark fylkeskommune.

Åpent møte om Høybukta vest, Sør-Varanger

Det var mange innspill og spørsmål under det åpne orienteringsmøtet om Høybukta vest på Kirkenes i går kveld.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Vil flytte ut av Kirkenes sentrum

Greger Mannsverk, gjennom sine selskaper Kirkenesbase AS og Kirkenes Maritime Park AS, har i flere år jobba for å etablere seg på Pulkneset like nord for Høybukta vest. De har likevel meldt sin interesse for Høybukta, dersom området skulle vise seg å være egna for havneutbygging.

– Men det vet vi jo ikke foreløpig, sier Greger Mannsverk som igjen spør seg hvorfor kommunen ikke tar kontakt annet enn gjennom en advokat.

Mannsverks selskaper ønsker å bygge ei havn som skal kunne håndtere olje- og gassvirksomhet, og de vil flytte så mye som mulig av den virksomheten de har i Kirkenes sentrum i dag ut av byen.

Ingen av kommunens representanter på orienteringsmøtet i går kommenterte Mannsverk sine påstander og beskyldninger om sendrektighet.

Statens vegvesens prosjektleder for planprosessen, Elisabeth Jomisko, ba imidlertid kommunen få fortgang i arbeidet med å kartlegge potensielle partnere i prosjektet.

Høybukta vest

Det er i dette området i Høybukta vest at Statens vegvesen, Kystverket, regjeringen og kommunen nå skal legge til rette for ny hovedhavn.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Et spleiseprosjekt

Det er kommunen sammen med næringslivspartnerne som skal betale selve havneutbygginga. Staten betaler bare for vegen fram til havna.

På orienteringsmøtet i går kom det innspill og spørsmål også fra andre næringslivsaktører i Sør-Varanger, hytteeiere og fra dem som har interesser i laksefisket i fjorden hvor havneterminalen skal bygges. Det har også kommet varsler fra reindrifta om innsigelser mot havneutbygginga.

Planleggingsleder Bjarne Mjelde og prosjektleder Elisabeth Jomisko i Statens vegvesen

Planleggingsleder Bjarne Mjelde og prosjektleder Elisabeth Jomisko har en omfattende jobb foran seg det nærmeste året med å detaljplanlegge havneterminalen i Høybukta.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

– Det skal jobbes med alle disse utfordringene i den kommende planprosessen, sa planleggingsleder for Statens vegvesen, Bjarne Mjelde, på møtet i går.

Utreder også jernbanetilknytning

Konkrete henvendelser fra finske samferdselsmyndigheter til Norge om en mulig jernbaneforbindelse mellom Norge og Finland i nord, gjør også at planleggerne for havneutbygginga vil utrede dette.

– Det vil være viktig å se om vi får til en jernbanetilknytning her. Jernbaneverket sier i sin konseptutredning at dette er mulig. Så vi må følge det opp nå og se om det faktisk lar seg gjøre, og det tror vi. Men dette vil gjøre prosjektet enda større, sier Bjarne Mjelde i Statens vegvesen.