Alle vil bygge ny havn, og alle var enig – så dukket to utfordrere opp

Kampen om statens havnemillioner i Sør-Varanger fortsetter. Kommunen og staten er enig om hvor de vil ha havnen, men to Oslo-investorer vil det annerledes.

NORWAY-RUSSIA-GAS-FISHING NORWAY-RUSSIA-GAS-FISHING

Saken om hvor havna i Kirkenes skal ligge har pågått i mange år, og selve prosjektet vil koste flere milliarder kroner.

Foto: JONAS KARLSBAKK / AFP

– Vi ønsker Tømmerneset vest fordi det er helt andre klimatiske forhold der. Du kommer unna lys og støy, du kommer unna byen, og det er et poeng for oss mens andre gjør et poeng av å ligge nærmest byen, sier bedriftsleder Greger Mannsverk i Kimek.

Greger Mannsverk direktør i Kimek

Bedriftsleder i Kimek, Greger Mannsverk støtter forslaget om Høybukta vest for flyplassen fullt ut.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Både private aktører og staten ser behovet for ny havn i Sør-Varanger kommune – hovedsakelig fordi olje og gassaktiviteten i regionen øker.

Men også muligheten for mer godstrafikk gjennom nordøst-passasjen til Asia tilsier at det kan være behov for en større havn. Hvor, har vært diskutert i årevis. Ikke minst i kommunestyret som i februar enstemmig gikk inn for å være med på statens ønske i Høybukta vest.

– Vi har drevet verftet i fjæra i Kirkenes i over 30 år, og her er det is og kaldt. Så jeg tror vi kan veldig mye om å drive sjørelatert virksomhet i Kirkenes havn, sier Mannsverk.

Kimek og Kirkenesbase AS er to tunge private aktører som vil bygge den nye havnen.

Høybukta Tømmerneset

Slik kan Kirkenes maritime park på Pulkneset bli seende ut i framtiden. På sikt ønsker Kimek å flytte ut av Kirkenes sentrum, og ut her på Tømmerneset, nord for Kirkenes lufthavn Høybuktmoen.

Foto: Sweco Norge

Billigere i Leirpollen

Men Oslo-investorene Jacob Stolt-Nielsen og Felix Tschudi er ikke fornøyd med dette valget. De jobber for en statlig vei til Leirpollen, som ligger noen hundre meter over fjorden fra Kirkenes sentrum. Det vil gjøre investeringene langt billigere.

Begge har ferdig regulerte områder til henholdsvis oljeterminal og logistikkanlegg, og kan begynne å bygge når det måtte ønskes.

Stolt-Nilsen håper kommunen skal ombestemme seg, og gå tilbake til det som var kommunens plan i ti år. Et av argumentene er at det vil være billigere for kommunen om veien går ut til Leirpollen fordi den passer flere aktuelle prosjekter.

– Hvis man skal bygge helt ny infrastruktur for hver ny aktivitet, vil det bli klart dyrere, påpeker han.

Slambanken skisse

Felix Tschudi ønsker å bygge ut den såkalte Slambanken, eller Leirpollen, sør for Kirkenes til et stort kai- og logistikkområde.

Foto: Sør-Varanger kommune

Frykter ikke omkamp

Staten vil bruke 100 millioner kroner uansett, og er åpen for andre løsninger. Nettopp dét er håpet til Oslo-investorene.

Og selv om rådmannen i kommunen tidligere har sagt at Høybukta vest-alternativet legger for liten vekt på lokaldemokratiet og kommunens behov, jobber ordføreren i dag kun for dette alternativet.

– Vi legger alle ressurser inn for å få på plass en reguleringsplan. Det er vår hovedprioritet, sier ordfører Rune Rafaelsen.

Tschudi og Stolt-Nilsen er de to mest profilerte investorene som kommer utenfra. Men Mannsverk i Kimek er ikke redd for at de sammen skal få snudd staten og kommunen.

– Vi har med oss Europas største baseaktør CCB, så det er ikke noen lettvektere. Vi har ingen størrelseskomplekser opp imot dem. Lang der ifra, sier Mannsverk.