Planlegger havn uten kontakt med grunneier

Kommunestyret i Sør-Varanger har vedtatt å bygge ny havn. Men tre måneder etter vedtaket er grunneieren i det aktuelle området fortsatt ikke kontaktet.

Høybukta vest

Ny havn planlegges her i Høybukta utenfor Kirkenes. Men fortsatt råder usikkerhet om avtale med grunneiere.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Det er den såkalte stamnetterminalen som er planlagt ved Høybukta vest som nå skaper komplikasjoner.

Grunneier Finnmarkseiendommen (Fefo) har nemlig fortsatt ikke hørt noe om at området planlegges brukt.

– Kan være lurt å sikre seg

– Nei, vi har ikke hatt noen henvendelser fra verken Statens vegvesen eller Kystverket. Det er jo de som har starta prosessen med å bygge nyhavn som burde ta kontakt med oss, sier Sverre Pavel. Han leder avdeling for grunn og rettigheter i Fefo.

Eiendomssjef Sverre Pavel i FeFo

Sverre Pavel, leder for grunn og rettigheter i Fefo.

Foto: Thor Thrane / NRK

I verste fall kan dette bety at Fefo deler ut tillatelser til andre aktører i samme område – som vil komplisere hele havneutbyggingen.

Finnmarkseiendommen sendte derfor denne uka et brev til vegvesenet – der de påpekte på at det kunne være lurt å sikre seg opsjon på de store arealene.

– De burde jo være kjent med forholdene i Finnmark og at Fefo er en stor grunneier i området, sier Pavel. Han legger til at det også er flere private grunneiere i området også.

Statens vegvesen sier det vil komme ei henvendelse til Fefo snart. Ifølge regionsjef Torbjørn Naimak er det ikke vanlig å kontakte grunneier i en så tidlig fase av prosjektet.

– Fefo vil få en henvendelse snart og involvert i prosessen videre, sier Naimak.

Han forklarer at det ikke er vanlig å inngå avtaler med grunneiere før en reguleringsplan er på plass.

– Det er derfor helt vanlig prosedyre det vi følger her, sier Naimak.

Flere utfordringer

Men Statens vegvesen sliter med å komme til enighet med Sør-Varanger kommune om avtale om omregulering av området.

Etter et møte mellom kommunen, Kystverket og Statens vegvesenet i Kirkenes 2. mai sa alle parter at en avtale ville være på plass om kort tid.

Men to uker etter er det uvisst når en slik avtale blir signert. Kommunen har denne uka gjort det klart at de vil ha kontraktfesta tre krav – at reguleringa skal ta maks to år, at vegvesenet tar alle kostnader knytta til erstatning for grunneiere og reindrift og at kommunen ikke vil inngå avtale med vegvesenet FØR en avtale om utbygging av kai med privat aktør er på plass.

– Uvanlige krav

Naimak kommenterer kravene fra kommunen slik:

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Regionsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Jeg skjønner jo at kommunen vil sikre seg, men kravene er noe uvanlige, sier han.

Naimak håper likevel alle kan dra sammen og komme i gang med konkret planlegging.

– Vi bør få alle avklaringer innen mai måned slik at vi får sommeren med oss til planlegging, sier han.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger er enig i at de ikke har god tid.