NRK Meny
Normal

Havsøppel forårsaker store skader på fartøy

Den økende mengden med søppel langs norskekysten får store konsekvenser for dem som driver persontransport, spesielt hurtigbåtselskapene.

M/S Årøy

Nylig ble Boreals M/S «Årøy» sendt på verksted etter at den traff en trestokk nordøst for Hammerfest.

Foto: Allan Klo

– I propellene får vi stadig trestokker, taurester, garnrester, plastrør, striesekker og sånne ting som krever dykkere til å rydde opp i, sier rederisjef Steinar Mathisen.

Mathisen forteller at det i noen tilfeller også blir skade på fartøyene.

Transportselskapet Boreal opererer i Finnmark, Troms, Nordland og i Møre og Romsdal. Minst en gang i måneden rapporteres det om at en eller annen båt har fått noe i propellen og trenger dykkerhjelp.

– Vi opplever slike problemer stadig oftere.

Hurtigbåter

Hurtigbåter på kaia i Tromsø. Båtene går til Finnsnes, Skjervøy og Harstad.

Foto: Petter Strøm / NRK

Problemene forplanter seg

Hurtigbåtene binder sammen hundrevis av lokalsamfunn langs norskekysten, og er et uvurderlig verktøy for å gi innbyggere i grisgrendte strøk et transporttilbud inn mot større byer og tettsteder. Men fartøyene er sårbare mot havsøppel, noe som de siste årene har vært et økende problem for Boreal.

For tre uker siden kjørte hurtigbåten M/S «Årøy» på en trestokk nordøst for Hammerfest. Etter dette har den ligget på verksted mens et mindre reservefartøy er satt inn som erstatningsfartøy.

Steinar Mathisen

Boreal har det siste halvåret hatt en rekke tilfeller i Finnmark med gjenstander som har kommet inn i propellene, forteller Steinar Mathisen, daglig leder i Boreal Sjø AS.

Foto: Allan Klo

Dette har fått konsekvenser for den svært trafikkerte Måsøyruta, som er inne i årets mest hektiske periode. Lavere transportkapasitet fører til forsinkelser som forplanter seg ut i andre deler av hurtigbåtsystemet i Vest-Finnmark.

– Vi ønsker å gjøre vårt beste for våre passasjerer. De gangene vi får noe i propell eller eventuelt stopper for å plukke opp noe vi ser kan være farlig for annen skipsfart så svekker vi tilbudet til de reisende og det er noe vi absolutt ikke ønsker, sier Mathisen.

Stadig mer søppel

Seniorrådgiver i Bellona, Olaf Brastad

Seniorrådgiver i Bellona, Olaf Brastad.

Foto: Bellona

Miljøorganisasjonen Bellona bekrefter at mengden med skrot til havs har økt kraftig de siste årene. De mener at det meste av søppelet kommer langveis fra.

– Vi ser at forsøplingen får direkte konsekvenser også for den daglige infrastrukturen langs kysten. Noe av avfallet kommer sikkert fra norske kilder, men vi lever i et ganske sivilisert land og må nok dessverre adressere mesteparten av denne forurensinga til havstrømmer og avfall fra andre land, sier seniorrådgiver i Bellona, Olaf Brastad.