Hopp til innhold

– Søppel i havet kan ødelegge levebrødet vårt i fremtida

Flere millioner tonn plast havner i havet hvert år globalt. Mye reker med havstrømmene mot Norge. Klimaministeren frykter store økonomiske konsekvenser på sikt, og vil nå problemet til livs.

PANAMA/ Discarded toys are seen amongst trash, on a beach near the high-income Costa del Este neighbourhood in Panama City

Plast er spesielt problematisk fordi det brytes svært sakte ned, og kan forårsake alvorlige skader på dyr som svelger plast, kveles, skader seg, eller får i seg miljøgifter.

Foto: CARLOS JASSO / Reuters

8. juni feires Verdens havdag. Målet i år er blant annet å mobilisere aktører globalt i kampen mot marin plastforurensning.

Vidar Helgesen

– Folk elsker norsk natur, men attraksjonen blir mindre hvis det ligger mye plast og slenger langs strendene og i havene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Årlig havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Det antas at mengden vil doble seg i 2030 og firedoble seg i 2050. Avfallet tar livet av mer enn én million sjøfugl, hundretusenvis av marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden, ifølge Miljødirektoratet.

Hvis man ikke gjør noe straks, vil det om få tiår være mer plast enn fisk i havet. Og det kan få store negative konsekvenser for Norge som fiskerinasjon, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

– Vi risikerer å undergrave vår egen verdiskaping i fremtiden hvis vi ikke gjør noe med dette. I fremtiden må vi leve av andre næringer enn oljen. I stor grad fisk, men også turisme – to næringer som vil rammes hardt hvis forsøplingen fortetter å øke.

For Norge som stor eksportør av sjømat er det en stor omdømmerisiko, fordi folk etter hvert kan komme til assosiere plast med hav. Det kan vi ikke risikere.

Vidar Helgesen (H) / Klimaminister

Kommer rekende med Golfstrømmen

Elisabeth Dreyer er reiselivssjef for en destinasjon som tydelig merker utfordringene knyttet til marin forsøpling. Hun beskriver Lofoten som en fangarm for avfall som kommer rekende med Golfstrømmen nordover.

– Reiselivet ønsker selvfølgelig å kunne fremstille Norge som en ren og naturskjønn destinasjon. Da er det klart at en økende mengde søppel vil kunne gi negative effekter på sikt. Desto viktigere er det å få fram at vi alle har et felles ansvar for å hindre at denne forsøplinga skjer.

Bunesfjord, Lofoten

VAKKERT: Bunesfjord i Lofoten.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Påvirker alt liv i havet

Fredrik Myhre

Fredrik Myhre i WWF mener politikerne ikke har gjort nok for å imøtegå problemet, men er glad for at temaet rykker stadig høyere opp på den internasjonale dagsorden.

Foto: WWF-Norge

Plasten kan inneholde miljøgifter som akkumuleres oppover i næringskjeden. På toppen sitter blant annet vi: Mennesket.

Rådgiver Fredrik Myhre i WWF forteller at avfallet påvirker alt liv i havet. Fra små plankton til de største hvalene.

– Studier viser at plast kan være en direkte dødsårsak for store arter, som spermhval. Plasten kan dessuten føre til at fisken ikke vokser som den skal, noe som over tid kan føre til at vi får mindre å høste fra havet.

Må begrense utslippene

Klimaministeren forteller at man fra norsk side har gitt problemstillingen økende oppmerksomhet de siste par årene. For et par uker siden forhandlet for eksempel Norge fram en resolusjon om marin forsøpling i FNs miljøforsamling.

Han er likevel enig i at det ikke gjøres nok.

Vi må få på plass systemer som tar tak i problemene ved roten. Rydding er vel og bra, men å begrense forsøplingen er det viktigste.

Vidar Helgesen (H) / Klimaminister

Ser på ulike tiltak

Klima- og miljødepartementet har derfor bedt Miljødirektoratet vurdere de mest effektive nasjonale tiltakene for å komme problemet til livs. Resultatet er syv konkrete tiltak som kan begrense forsøplingen av hav og kyst (se faktaboks):

  • Blant annet foreslås det at fiskere skal kunne få kunne levert marint avfall gratis når de legger til kai.
  • Direktoratet mener også at kommunene burde få gi bøter ved forsøpling, og at produsentene av fiskeutstyr og emballasje skal ta ansvar også når utstyret ender opp som avfall.

– Dette er interessante og konkrete forslag som vi nå må vurdere, sier Helgesen.

Søppel i havet

Havet og kysten tilføres store mengder menneskeskapt avfall som er et estetisk problem og kan skade dyr og mennesker, skriver Miljødirektoratet.

Foto: Fredrik Myhre