NRK Meny
Normal

Gla'melding før jakta: «Rype-boom» i Finnmark

18 liryper per kvadratkilometer er nesten dobbelt så mye som i fjor, og mest siden toppåret 2005.

Havner denne rype i gryta i år?

GRYTEKLAR: Mer rype betyr romslige dagskvoter for alle jegere, opplyser FeFo.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg

Even Borthen Nilsen

Even Borthen Nilsen i FeFo synes tallene er gledelig.

Foto: Privat

Finnmarkseiendommens (FeFo) arbeid med å kartlegge bestanden av lirype i Finnmark har i år ført til gledelige meldinger for folk som skal på jakt.

– I fjor var det et snitt på 10 liryper per kvadratkilometer, i år er tallet 18. Det er gledelig at de forhåpningene vi hadde før sesongen nå har blitt dokumentert, sier Even Borthen Nilsen, utmarksforvalter i FeFo.

Glade jegere

Allerede i juni uttalte FeFo at 2015 ville bli en god rypesesong.

I november kan rypa likevel havne på rødlista som publiseres på Artsdatabanken. God kyllingproduksjon har imidlertid ført til økning i bestanden i Finnmark.

– I år er det mye mus i terrenget i store deler av Finnmark. Det betyr at rovviltet får mer mat og kan spise andre ting enn rypekyllinger, forklarer Nilsen.

Tetthetene i år er de høyest registrerte av lirype i Finnmark siden 2005. Det betyr romslige dagskvoter for alle jegere, opplyser FeFo.

Knut Saxe Kjeldsberg

Knut Saxe Kjeldsberg i Alta Jeger- og fiskeforbund er fornøyd.

Foto: Marte Lindi

Jegerne selv slipper naturligvis jubelen løs:

– Dette er veldig positivt og det stemmer med våre observasjoner om en fin oppgang siden fjorårets sesong, sier Knut Kjeldsberg, leder av Alta Jeger og Fisk.

Han er i god tro på rypebestandens fremtid, selv om det tidligere i år ble kjent at den kan havne på rødlista.

Nær truet

Rødlista som nå gjelder i Norge ble publisert av Artsdatabanken i 2010. Artsdatabanken annonserer ny Norsk rødliste for arter i november i år.

Snorre Henriksen i Artsdatabanken forklarer hvordan det står til med rypa.

– Akkurat nå er rypa kategorisert som «livskraftig». I november, når neste rødliste publiseres, kan den få status som «nær truet» som er et kategori på rødlista, sier han.

Likevel ser altså Finnmark ut til å gå en fin jaktsesong i møte.

Kartleggingen av bestandenes tetthet, såkalt taksering, blir gjort av lirype- og storfuglbestandene på Finnmarkseiendommen i starten av august. I 2015 har det blitt taksert i 13 kommuner i Finnmark, de kommunene der lirypa er utbredt.

FeFo har samarbeid med Vest- Finnmark fuglehundklubb og lokale jeger- og fiskeforeninger om gjennomføring av taksering, og avtale med Norsk institutt for naturforskning (NINA) om bearbeiding av resultater fra taksering.

Gode tilbakemeldinger

Fjellrypa takseres ikke på samme måte som liryper og skogsfugl, og FeFo har dermed ingen tetthetsestimater for fjellrypa i Finnmark. Tilbakemeldinger fra feltpersonell og lokale naturbrukere antyder at det er en positiv utvikling i fjellrypebestandene, og lokalt god hekkesuksess, opplyser FeFo.

Det er per 26. august solgt 1000 jaktkort på Finnmarkseiendommen. Det er ca 200 flere solgte kort sammenlignet med samme tid i fjor, opplyser FeFo.