Arbeiderpartiet om regionreformen: – Helt «Joker Nord»

Fylkespolitikere bobler over av frustrasjon over regionreformen. Kritikken hagler mot Kristelig Folkeparti. Opposisjonen mener de har vært tvetydige i sin støtte til regionreformen, og derfor har skapt usikkerhet.

– Hele denne reformen er helt «Joker Nord». Ting er ikke utredet, vi har ikke svar på noen ting. Vi vet ikke hvor mange oppgaver vi får og vi vet ikke hvor mye penger vi får.

Det sier Tonje Brenna, gruppeleder for Akershus Arbeiderparti, under Debatten på NRK torsdag.

– Vi har respekt for det Stortinget har vedtatt. Vi har inngått avtaler, vi har ansatt folk, vi har funnet lokaler. Det vi har glemt å gjøre er å legge inn i kontraktene et forbehold om at KrF blir fornøyd med oppgavene, fortsetter hun.

Men nestleder Kjell Ingolf Ropstad i KrF mener kritikken bare er et «politisk spill» med hypotetiske problemstillinger, spesielt etter KrF den siste uken har uttalt seg tydelig på at de står bak reformen.

– Oppgavene har vært formålet med hele reformen. Jeg kan garantere at vi kommer til å kjempe med nebb og klør for nye oppgaver, sier Ropstad.

Monica Mæland og Kjell Ingolf Ropstad

Kommunalminister Monica Mæland (H) hører på Kjell Ingolf Ropstad (KrF) under Debatten på NRK. KrF er for reformen, men er selv kritisk til rekkefølgen det har blitt gjort i.

Foto: Eskil Wie Furunes / Nrk

Kontroversiell reform

Det er meningen at regionreformen skal gjøre fylkene større og sterkere, slik at de kan ta over arbeidsplasser og oppgaver som staten har i dag.

Men reformen er svært kontroversiell og har blitt slaktet av opposisjonen på Stortinget.

Nå nekter Finnmark å fortsette sammenslåingen med Troms, og boikotter også all videre dialog.

Den kraftige motstanden i nord har skapt uro i resten av landet, og flere har stilt spørsmål om Finnmarks motstandskamp kan skape problemer for hele reformen.

I den nye regionen Viken (Akershus, Buskerud og Østfold) vil et flertall av politikerne utsette sammenslåingen av gigantfylket som omringer Oslo. De vil heller avvente regjeringens forslag til nye oppgaver til de sammenslåtte fylkene.

Det var også et hett tema i dagens debatt.

Vibeke Limi

Vibeke Limi (Frp) er ikke særlig positiv til regionreformen, selv om Frp har støttet den på Stortinget.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kritisk til egen reform

Det er nemlig ikke bare Arbeiderpartiets Tonje Brenna som er skeptisk til reformen.

Gruppeleder for Akershus Frp, Vibeke Limi, er svært skeptisk til at det ikke blir noen effektivisering og rasjonalisering med reformen.

– Det er ingenting som tyder på det i dag. Det tyder på at det blir mer byråkratisk, mye større og langt dyrere enn dagens fylker, sier hun.

– Hvordan kan ditt eget parti gå inn for denne reformen, når det blir dyrere og dårligere?

– Fremskrittspartiet har aldri gått til valg på vi ønsker reform, men dette er et forlik som man har blitt enige om i en regjeringsplattform, svarer hun.

Kommunalminister Monica Mæland viser i debatten til at forslag til nye oppgaver kommer på plass 15. oktober. Men at fordelingen må gjøres av fylkeskommunene selv.

– Det er viktig at dere gjør jobben, ikke vi. Det har jeg full tillit til at dere får til. Jeg har forståelse for at det er mye uklart, men det er for tidlig å felle en dom over dette, sier hun i debatten.

Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik Solvang.

Se hele debatten her.