Altaværingar vil til Troms dersom fylka ikkje blir slått saman

Folket i Alta, Finnmarks største by, bør sjølve avgjere om dei vil høyre til Troms eller Finnmark – dersom fylkessamanslåinga blir reversert. Det meiner Alta Frp.

Finnmarksløpet 2016

Finnmarksløpet, her frå 2016, startar og avsluttar i Alta kvar vinter. Men i framtida kan Alta hamne under Troms fylke i staden for Finnmark.

Foto: Ksenia Novikova, NRK

– Vi ligg jo nærare Troms enn Vadsø. Vi har vel så mykje å tene på å samhandle med Troms på mange område, seier leiar i Alta Frp, Odd Erling Mikalsen.

Stortinget sine to vedtak frå i fjor om at Finnmark skal slå seg saman med Troms frå 1. januar 2020, har ført til ei svært oppheita stemning i Finnmark denne vinteren.

Odd Erling Mikalsen

– Tilbakemeldinga frå mannen i gata er at no kan ikkje Frp lenger sitje og vente lenger. Vi kan ikkje la oss køyre over av makteliten i Aust-Finnmark. Derfor tek vi grep og vil ha folkerøysting, seier Odd Erling Mikalsen, leiar i Alta Frp.

Foto: Eskil Wie Furunes

Både politikarar, kjendisar og andre innbyggjarar har tatt til orde for at Finnmark bør halde fram som eige fylke. Og midt i mars bestemte fylkestinget å setje samanslåingsprosessen med Troms på vent – heilt til innbyggjarane har fått sagt sitt i ei folkerøysting 14. mai.

Ikkje alle i Finnmark er for å reversere samanslåinga med Troms. Men skulle Finnmark likevel få halde fram som eige fylke, vil altså Alta Frp at fylkets klart største by i staden sluttar seg til Troms.

Og det bør avgjerast i ei ekstra folkerøysting 14. mai, same dag som innbyggjarane i heile fylket skal ta stilling til samanslåinga med Troms.

Laster kart, vennligst vent...

Alta kan like greitt sjå seg til Troms enn Vadsø, meiner Alta Frp.

Uvêret argument for Troms

Ein del av grunnlaget for utspelet er uvêret i Nord-Norge denne påska. I fleire dagar var det til dømes umogleg å kome seg med bil frå Alta til Hammerfest, der sjukehuset i Vest-Finnmark ligg.

Ras på riksveg 94 ved Stallogargotunnellen i Kvalsund i Finnmark

Fleire byar og bygder i Nord-Norge vart isolerte i påska som ein følgje av uvêr – og spesielt mange ras. Her ser vi raset ved Stallgargotunnelen i Kvalsund kommune, eitt av rasa som gjorde at ein ikkje kunne køyre bil mellom Alta og Hammerfest.

– Dei sit der på eit varmt kontor i Oslo og ser at det er 14 mil frå Hammerfest. Her kan det ikkje vere meir enn eitt sjukehus, tenkjer dei. Men dei har ikkje sete vêrfaste i ein bil over Sennalandet. Det er kvardagen til altaværingane. Derfor må vi vurdere om det er betre å ha UNN (sjukehuset i Tromsø) som lokalsjukehus for Alta framfor Hammerfest, meiner Mikalsen.

Trine Noodt

– Forslaget til Frp er sprekt. Men eg trur det er klokast å halde oss til éin ting om gongen. Dessutan trur eg ikkje Alta har økonomi til å gå inn i Troms. Då blir vi ein del av Nord-Troms. Då får vi langt dårlegare kommunale tilskot enn vi gjer i dag, meiner Trine Noodt, gruppeleiar i Alta Venstre.

Foto: Eskil Wie Furunes

Blanda tilbakemeldingar

Utspelet til Frp-leiaren møter blanda tilbakemeldingar blant dei andre politiske partia i Alta.

Gruppeleiar for Venstre, Trine Noodt, meiner det er eit sprekt forslag å inkludere fleire forslag i ei folkerøysting. Men ho trur ikkje Alta har økonomi til å bli ein del av Nord-Troms.

Laila Davidsen

Høgre-leiar i Alta, Laila Davidsen, synest ikkje noko om å halde endå ei folkerøysting 14. mai. – Det kostar både tid og pengar. No må vi heller sjå framover og jobbe for ein best mogleg region saman med Troms, meiner Davidsen.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Høgre-leiar Laila Davidsen meiner på si side at politikarane i Finnmark må sjå framover og jobbe for ein best mogleg region saman med Troms, i staden for å heile tida legge inn nye snubletrådar.

Alta-ordførar Monica Nielsen (Ap) synest det er svært interessant at det er nettopp Frp som kjem med forslaget om ei ekstra folkerøysting 14. mai.

– Om Frp har fått signal frå eiga regjering om at dei er i ferd med å snu, så håper eg vi får den informasjonen relativt kjapt. Vedtaket om samanslåing er gjort to gonger i Stortinget. Problemstillinga er først aktuell om Finnmark held fram som eige fylke, seier Nielsen.

Monica Nielsen

Problemstillinga om Alta skal lausrive seg frå resten av Finnmark først er aktuell dersom Stortinget opphevar vedtaket om å slå saman landets to nordlegaste fylke. Det meiner Alta-ordførar Monica Nielsen.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK