– Ikke et pip fra regjeringen om oljeaktivitet på land

Helga Pedersen (Ap) savner engasjement fra regjeringen for å få aktivitet på land i Finnmark, og gikk onsdag i strupen på statsråd Tord Lien (Frp) på Stortinget.

Helga Pedersen (AP) på Stortingets talerstol

Helga Pedersen, her på Stortinget ved en tidligere anledning, gikk hardt ut mot regjeringen i dag.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Goliat

Finnmark ble denne måneden et oljefylke da Goliat-plattformen gikk i drift.

Foto: ENI Norge

– Hele legitimiteten til olje- og gassnæringen i Barentshavet, handler om at man ser effekter på land. Finnmarkingene vil ikke finne seg i et man sitter igjen med risikoen, uten at olje- og gassaktiviteten bidrar til vekst og nye arbeidsplasser på land, sier Pedersen, etter sin utbasunering på Stortinget i dag.

Pedersen sier hun savner engasjement for å sikre en fremtidsrettet industri og leverandørindustri i Finnmark.

– Vi fikk det til med Snøhvit og Goliat, men nå hører vi ingen ting fra regjeringen, og statsråden vil ikke engang slå fast at han jobber med disse spørsmålene, sier hun.

Pedersen etterlyser dialog med selskapene, blant annet med tanke på beskatning.

– Det sa dagens regjering for ett år siden at de ville jobbe videre med, men det har vi ikke hørt et pip om siden.

Ilandføring

Tord Lien

Tord Lien mener industrien har gjort «fantastiske grep» som nå gjør at det ser ut til at det er mulig å realisere utbyggingen av Castberg.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det hele handler hvordan kystsamfunnene i Finnmark skal kunne bidra nå som oljenæringen har etablert seg i Barentshavet.

Snøhvit- og Goliat-feltene er nevnt, det siste av dem et oljefelt. Nå står Johan Castberg for tur. Oljefeltet i Finnmark er det største oljefunnet på norsk sokkel som ennå ikke er bygget ut.

Statoil la først en plan for ilandføring av oljen på Veidnes, som ligger i Nordkapp kommune. Men i januar snudde de, og kunngjorde at de heller går for produksjon til havs.

Under Stortingets spørretime i dag skrøt Pedersen først av Stoltenberg-regjeringene, for å ha bidratt med vekst da gassnæringen, og senere oljenæringen, omfavnet Finnmark. Pedersen pekte på en «aktiv politikk» for industriutvikling på land.

Så kom skuddet:

– Det er ikke så lett å få øye på hos dagens regjering. Jeg vil spørre olje- og energiministeren vil gjøre for å sikre arbeidsplasser på land i nord, og helt konkret; hva vil regjeringen gjøre for å sikre ilandføring til Veidnes?

– Lav oljepris

Som svar viste olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til at oljeprisen har falt med nesten to tredjedeler.

– Det gjør at industrien nå må gjøre grep for å få kostnadene på prosjekter ned. Når det gjelder nettopp Castberg-prosjektet så har industrien gjort fantastiske grep som nå gjør at det ser ut til at det er mulig å realisere utbyggingen av Castberg, selv med oljeprisnivå som er langt, langt unna det vi så da prosjekteringen og planleggingen av Castberg kom i gang, sa han.

– Vi har laget et system i Norge som gjør at vi bruker selskapene som agenter for staten, for å utvinne olje og gass. Og så deler man verdiene. Men da må det også være noen verdier å fordele.