Hopp til innhold

Ekstremismeforsker om terrorlisting av DNM: – Uheldig at man bommer så tydelig

Jacob Ravndal mener det var feil av USA å terrorliste den nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).

Den nordiske motstandsbevegelsen

TERRORLISTET: Oppføringen på terrorlisten betyr at eventuelle penger eller verdier den høyreekstreme organisasjonen eller de tre lederne har i USA blir sperret. De kan heller ikke benytte det amerikanske finanssystemet.

Foto: Henrik Evertsson / NRK

Fredag ble nazistorganisasjonen og tre av dens ledere satt på USAs liste over globale terrorister.

Det amerikanske utenriksdepartementet mener at DNM utgjør en trussel mot USA og amerikanske interesser.

Den nordiske motstandsbevegelsen har tyngdepunktet sitt i Sverige, men har også forgreininger til Norge, Danmark, Island og Finland.

Førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Jacob Aasland Ravndal, har fulgt den høyreekstreme bevegelsen i lang tid.

Høring 25. juni

FORSKER: Jacob Ravndal er forsker ved Politihøgskolen og tilknyttet Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Han var også medlem av utvalget som gransket terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han mener USA har gjort et feilgrep ved å terrorstemple organisasjonen.

– Er det en fortjent merkelapp å sette på denne gruppa?

– Hvis man skal legge en tradisjonell forståelse av terroristgrupper til grunn, så er det jo ikke det. Da treffer den ikke.

– Organisasjonen bruker ikke terror som virkemiddel slik de opererer i dag, sier Ravndal til NRK.

Ravndal kaller gruppen ekstremt ytterliggående, men sier at de kjennetegnes av et bevisst forhold til hva slags virkemidler de bruker og ikke bruker.

Min vurdering er at de rent prinsipielt og moralsk ikke utelukker bruk av terror i en annen kontekst, men at de er klar over at det ikke vil tjene deres sak i dag. Det er noe de absolutt unngår. De ønsker å operere som en lovlig gruppe, og da er terror utelukket.

Les også Nazister driver våpen­trening i Norge

Skytebane på Elverum

– Uheldig at man bommer så tydelig

Det amerikanske utenriksdepartementet trekker blant annet frem at DNM driver med kamptrening, og at medlemmer har samlet våpen og eksplosiver.

Pär Sjögren i knivkamp

KNIVKAMP: NRK fulgte nazistorganisasjonen DNM i over to år, blant annet på treningsleir der nærkamp var blant punktene på programmet. Dette er en av aktivitetene amerikanerne trakk frem i sin begrunnelse.

Foto: Henrik Evertsson / NRK

I 2017 ble tre medlemmer av DNM dømt til lengre fengselsstraffer for å ha stått bak to brannbombeattentater i Sverige.

Den nordiske motstandsbevegelsen hevdet da at organisasjonen ikke hadde noe med bombeattentatene å gjøre – og at aktivistene må ha handlet på eget initiativ hvis de sto bak.

Det samme hevdet den norske delen av motstandsbevegelsen da politiet beslagla en rekke våpen hos en av støttespillerne til organisasjonen i 2014.

DNM mener blant annet at Adolf Hitler var en stor politiker, at holocaust er en løgn, at samkjønnet ekteskap skal forbys, og at alle som ikke har nordeuropeisk eller nærstående etnisk bakgrunn, skal kastes ut av Norden.

Ekstremismeforsker Ravndal mener det har ligget i kortene en stund at DNM skulle terrorlistes. Han ser på det som et svar på en politisk etterspørsel.

– Hvem som skal kalles terrorister eller ikke er et veldig politisk spørsmål. Det har vært en generell kritikk om at man ikke tar trusselen fra ytre høyre nok på alvor i USA.

Synes du det er riktig å sette DNM på terrorlisten?

– Nei, sier Ravndal til NRK.

– Det er synd når det blir så politisk at man ender opp med å klassifisere grupper som ikke tilfredsstiller en normal definisjon på en terrorgruppe. Jeg tenker at det er uheldig når man bommer så tydelig.

– Jeg er også usikker på om dette har noen heldige effekter. Om noe så vil dette skape mer oppmerksomhet rundt organisasjonen, og det ønsker de jo.

  • Les bakgrunn om DNM her:

Les også Vil kjempe til døden for et nytt Norden

Delebilde uten tekst

PST ser ikke på DNM som en trussel

DNM har så langt ikke svart på NRKs henvendelser.

På egne nettsider har organisasjonen allerede publisert flere artikler om grepet fra USA.

– Det er absurde anklager uten forankring i virkeligheten, skriver DNMs leder Tor Fredrik Vejdeland i et innlegg.

Tor Fredrik Vejdeland holder tale på en demo i Stockholm 25. august 2018.

DNM-leder Tor Fredrik Vejdeland holder tale på en demonstrasjon i Stockholm 25. august 2018.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han skriver at DNM ikke er en terrororganisasjon, men en lovlig organisasjon som driver med «meningsdannende» aktiviteter.

Den svenske utenriksministeren Tobias Billström deler USAs syn på at DNM er en alvorlig trussel.

Seniorrådgiver Eirik Veum i Politiets sikkerhetstjeneste vil ikke vil kommentere Ravndals mening om at USA har «bommet tydelig» med å terrorliste DNM

Han sier imidlertid at PST ikke anser DNM i Norge som en trussel mot rikets sikkerhet.

– Vi anser det som lite sannsynlig at personer tilknyttet DNM vil utføre terror og den vurderingen er ikke endret, sier Veum til NRK.

AKTUELT NÅ