Tøft å overvåke Treholt, ifølge avhørene

Flere av spanerne som overvåket Treholt sier i avhør at det var svært tøft å komme så tett på Treholt-familien som de gjorde gjennom døgnkontinuerlig overvåking med både lyd og bilde. De er likevel uenige i om det ble gjort video-opptak, viser de hittil hemmeligholdte avhørsreferatene fra Gjenopptakelseskommisjonen som NRK i dag publiserer.

Overvåkningssentralen

I denne improviserte spionsentralen holdt politiets overvåkere øye med Arne Treholt og hans familie 24 timer i døgnet i over ett år.

Foto: Bilder fra gjenopptakelseskommisjonens dokumenter

Det unike bildet fra overvåkingspolitiets dekkleilighet i etasjen over leiligheten til Arne Treholt i Oscarsgate i Oslo er en del av et omfattende materiale NRK nå publiserer fra Gjenopptakelseskommisjonens arbeid med Treholt-saken.

På skrivebordet i dekkleiligheten var det plassert utstyr som kunne holde store deler av leiligheten til Arne Treholt og hans familie under konstant oppsikt. De fire tv-skjermene var koblet til hvert sitt skjulte kamera, montert utenfor og inne i Treholts leilighet.

Skjermen lengst til høyre viste bildet fra det mye omtalte fiberoptiske kameraet som POT med utenlandsk hjelp hadde drillet inn i en taklist i Treholts arbeidsværelse. De andre kameraene var rettet mot inngangsdøren, mot parkeringsplassen utenfor leiegården og mot Treholts kjøkken.

Hemmelig telefon

I hodetelefonene kunne politiets spanere høre det meste som ble sagt i leiligheten. De samtalene som spanerne syntes var interessante ble tatt opp på bånd og levert til etterforskerne i saken.

Båndopptakeren helt til venstre er merket ”Kjøkken”. Det tyder på at den gjorde opptak fra en avansert mikrofon som var plassert inne på Treholts kjøkken.

Telefonen med dreieskive lengst til høyre var en intern POT-telefon som enten gikk direkte til POTs hovedkvarter i politihuset på Grønland, eller til en annen av POTs hemmelige overvåkingsposter i Oslo.

Fra dekkleiligheten var det også mulig å avlytte samtaler som ble gjort fra Treholts telefon. Flere spanere forteller at denne telefonen var ”modifisert” slik at den fungerte som en hemmelig mikrofon når telefonen ikke var i bruk.

På bildet kan man også se flere håndskrevne logger der spanerne skrev opp begivenheter de fant spesielt interessante. Det fremgår av avhørene at svært få av disse loggene har latt seg gjenfinne i dag.

NRK publiserer avhør

Som første norske medium publiserer nå NRK referater fra det som skal være samtlige avhør som har blitt gjort av Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker i forbindelse med spørsmålet om Arne Treholts 27 år gamle spionsak skal gjenopptas. Referatene som hittil har vært stengt for offentlig innsyn avdekker mange nye detaljer fra etterforskningen av Treholt.

I avhørene kommer det fram at spanerne fra Politiets overvåkingstjeneste opplevde det som svært belastende å sitte så tett på Arne Treholt og hans familie, på grunn av det usedvanlig nære innsynet de hadde i familiens indre liv.

En av overvåkingspolitiets mest erfarne spanere beskriver tiden i dekkleiligheten i Oscars gate som svært slitsom.

— Ledelsen satte de minst erfarne til å gjøre denne jobben. Men det er min erfaring at den var svært krevende. På grunn av den teknikken vi hadde montert i leiligheten kom vi veldig tett innpå, og da må man jo forholde seg til det man hører. Det var slitsomt, men det var først da jeg var ferdig jeg merket hvor tøft det hadde vært, sier han.

Stockholm-syndrom

En annen spaner mente at den tette overvåkingen var psykisk belastende. Han nevner faren for å få det såkalte Stockholm-syndromet som en av grunnene til at spaningsmannskapet på et tidspunkt skal ha blitt skiftet ut. Begrepet Stockholm-syndromet brukes om kidnappere som over tid utvikler sympati for dem som har kidnappet dem.

— I slik spesiell tjeneste kommer man så nært innpå folk at du blir litt kjent med dem, og faktisk kanskje også får sympatier med enkelte ting, sier spaneren.

I avhørene er det sprikende opplysninger om hvor god kvalitet det var på overvåkingsutstyret. De fleste spanerne forteller at kvaliteten på lydovervåkingen var god, men at spesielt kameraet som var montert i arbeidsrommet til Arne Treholt ga dårlige bilder.

Uenighet om opptak

Flertallet av spanerne hevder at det ikke var mulig å gjøre opptak med dette kameraet, slik den tidligere POT-spaneren Per Lilleløkken har hevdet. Det var Lilleløkken som første gang fortalte om kameraovervåkingen av Treholt, og han har fortalt at spanerne på regulær basis leverte kassetter med videoopptak fra leiligheten til POTs etterforskere.

Men en av POT-spanerne forteller samme historie som Lilleløkken. Han sier det var fullt mulig å gjøre opptak med kameraet på Treholts arbeidsrom.

— Og det gjorde vi også. Det er jeg brennsikker på, sier han.

Smell på kjøkkenet

Ved minst en anledning holdt det på å gå galt. En av POTs spanere forteller at han en dag satt og lyttet på lyden fra mikrofonen som dekket Treholts kjøkken. Det var bare Treholts kone Kari Storækre som var hjemme.

— Batteriet i mikrofonen var i ferd med å bli utladet. Så kom det et fryktelig smell – omtrent som når noe kortslutter. Kari Storækre skvatt noe fryktelig. Og vi skvatt like mye, forteller han.

Men til tross for at den nesten totale overvåkingen av leiligheten varte i over ett år, ble spanerne aldri avslørt – ikke før i fjor.