Overvåket fra blomsterpotte og saltbøsse

Overvåkingen av Arne Treholt var mer omfattende enn det som hittil har vært kjent. Under spionetterforskningen hadde overvåkingspolitiet montert en rekke skjulte kameraer i og omkring Treholts leilighet.

Illustrasjon overvåkning Oscarsgate

Illustrasjonsscene av overvåkningen av Arne Treholt, som fant sted i Oscarsgate i Oslo, der Arne Treholt bodde sammen med sin daværende hustru Kari Storækre.

Foto: Brennpunkt / NRK

Under avhørene av tjenestemenn i det tidligere overvåkingspolitiet (POT) i regi av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har det kommet fram en rekke nye opplysninger om den elektroniske overvåkingen av Treholt.

Hull i gulvet

Det var den tidligere POT-spaneren Per Lilleløkken (61) som første gang avslørte at overvåkingspolitiet hadde montert et skjult videokamera inne i stuen i Arne Treholts leilighet i Oscars gate i Oslo.

Les også: – Passet på bildebevis i egen safe
Les også: Hevder MI6 besøkte Treholts leilighet
Les også: – Vi har fått frem nye, relevante opplysninger

I følge Lilleløkken ble det boret et hull fra en dekkleilighet som POT disponerte i etasjen over Treholts leilighet. I hullet ble det montert et fiberoptisk kamera. Dette kameraet hadde oversikt over stuen og biblioteket.

NRK Brennpunkt er kjent med at flere tidligere POT-ansatte har forklart seg til Gjenopptakelseskommisjonen om et langt mer omfattende overvåkingssystem rundt Treholts leilighet. I tillegg til det fiberoptiske kameraet skal ytterligere tre skjulte kameraer ha holdt Treholt under oppsikt.

  • Se dokumentaren i Brennpunkt tirsdag 15. mars kl. 21.30 på NRK1.

Kamera i blomsterpotte

Et kamera var montert i oppgangen utenfor inngangsdøren til Treholts leilighet. Ved hjelp av dette kameraet kunne POT se hvem som gikk inn og ut av leiligheten.

I kjøkkenvinduet i POTs dekkleilighet var det montert et kamera i en ventilator som var skåret inn i vinduet. Dette kameraet filmet gårdsplassen og baktrappen utenfor boligkomplekset, og fanget opp hvilke biler som var parkert utenfor.

Les også: –Staten bør gi Storækre oppreisning
Les også: PST finner ikke overvåkningsvideo
Les også: Ekskona: Kan ikke tilgi Treholt

I tillegg skal et kamera ha vært plassert i en blomsterpotte i et vindu i POTs dekkleilighet. Dette kameraet var stilt inn på Treholts kjøkkenvindu. En av de avhørte POT-ansatte har forklart at Treholt oppholdt seg mye på kjøkkenet, slik at det var viktig å dekke dette rommet godt.

I tillegg til kameraet i blomsterpotten hadde POT plassert en mikrofon på kjøkkenet, slik at spanerne hadde tilgang til både lyd og bilde herfra.

Skjult mikrofon i telefonen

POT skal også ha modifisert et av telefonapparatene i Treholts leilighet slik at telefonen fungerte som en mikrofon når den ikke var i bruk, og fanget opp samtaler i rommet der den var plassert.

Eksspaner tilbake ved leiligheten til Treholt

Eksspaneren er tilbake ved leiligheten til Arne Treholt.

Foto: Brennpunkt / NRK

I et rom i POTs dekkleilighet løp kabler og mottakere fra alle kameraene og mikrofonene sammen. På fire monitorer hadde spanerne løpende oversikt over nesten alle rom i Treholts leilighet, og hva som ble sagt og gjort der.

Mange hemmelige besøk

Det kompliserte tekniske overvåkingssystemet krevde et visst vedlikehold. Blant annet måtte batterier skiftes etter en tid. Dette medførte at POTs folk tok seg inn i Treholts leilighet en rekke ganger, ut over de to ransakingene som er offentlig kjent.

I avhørene hos Gjenopptakelseskommisjonen skal tidligere POT-ansatte ha forklart seg om minst 6-7 slike hemmelige besøk.

Det skal også ha vært gjennomført en ransaking i mars 1983, i forkant av Treholts møte med KGB-offiseren Gennadij Titov i Helsinki i Finland.

Dirket opp låsen

Ved en annen anledning tok to POT-tjenestemenn seg inn for å kopiere en nøkkel til leiligheten. Ved hjelp av den kunne de låse seg inn, i stedet for å dirke opp låsen med et plastkort som hadde vært den tidligere fremgangsmåten.

Etter det NRK Brennpunkt erfarer har de tidligere POT-ansatte forklart seg forskjellig i spørsmålet om det ble gjort opptak fra de skjulte kameraene i og rundt Treholts leilighet.

Minst en POT-spaner skal ha bekreftet Per Lilleløkkens forklaring om at slike opptak ble gjort – mens andre hevder at det ikke fantes opptaksutstyr.

Mikrofon i saltbøsse

I Brennpunkt-programmet ”I overvåkingens tjeneste”, som sendes førstkommende tirsdag, står tidligere POT-spaner Per Lilleløkken for første gang åpent fram og forteller om overvåkingen han var med på.

Blant annet forteller han om en større operasjon som ble satt i verk for å avlytte et møte Treholt hadde med en norsk politiker på en Oslo-restaurant.

– Så vidt jeg husker skjedde dette på Stortorgets Gjestgiveri. Det var en samtale som det åpenbart var veldig viktig å få avlyttet. På forhånd ble det hentet en saltbøsse fra stedet, som ble preparert med en mikrofon i bunnen. Så ble spanere og andre POT-folk engasjert slik at alle bordene i restauranten ble fylt opp – bortsett fra bordet med saltbøssa med mikrofon. Så satt det politifolk i en bil utenfor og lyttet på samtalen, forteller Lilleløkken.