De fortrolige bilderapportene

I forbindelse med kommisjonens arbeid er det innhentet flere ekspertrapporter fra utlandet for å vurdere bildene av Treholts koffert.

Bilder frigitt fra Treholt-saken
Foto: PST

Både britiske, danske og svenske eksperter har gransket flere forhold, blant annet om det mye omtalte tapemerket finnes på de aktuelle bildene. For første gang kan du nå se hvordan de utenlandske ekspertene har vurdert materialet. Brennpunkt har fått tilgang på de fortrolige rapportene som vi publiserer i sin helhet her:

Konklusjonene i rapportene er forskjellige.

Den britiske rapporten, fra LGC Forensics, har gjort en såkalt morfologisk test for å finne ut om Treholt holder kofferten slik at den siden som har taperester vender mot fotografen.

En slik test har verken den danske eller svenske undersøkelsen. De konkluderer med at det ikke kan slås fast hvilken vei kofferten holdes, og at det derfor er en teoretisk mulighet for at tapebiten ikke er med på bildet.

De hemmelige avhørene fra Treholtsaken

Video Refleksjon på Treholt-koffert

Bildene av merker på Treholts koffert er undersøkt av flere utenlandske eksperter.

Foto: Fra boken "Forfalskningen"