Hopp til innhold

Farlig smitte hos importhunder

Mattilsynet testet femten adopterte hunder fra Romania da de kom til Gardermoen. Fem av dem hadde bakterier og parasitter som er sjeldne i Norge.

Japan Earthquake Dog Rescue

Fem av femten adopterte hunder testet positivt på farlige bakterier og parasitter i en kontroll på Gardermoen tidligere i år. Bildet er en illustrasjon.

Foto: Tamiko Nakamura / Ap

Tidligere i år testet Mattilsynet på Gardermoen femten tidligere gatehunder som ble adoptert til Norge, og i dag var resultatene klare. Fem av dem som ble testet på Gardermoen testet positivt for bakterier og parasitter myndighetene tidligere har advart mot. Dette var hunder som var friske, men som er smittebærere av bakterier og parasitter som i verste fall kan gi alvorlige sykdommer hos mennesker og dyr.

– Dette bekrefter at det er utbredt sykdom, både parasitter og infeksjoner hos gatehunder. Det må vi vente, både fordi de er gatehunder og ville, og fordi flere av de rumenske kennelene er av en slik karakter at det lett sprer seg sykdom. Det er ikke overraskende, sier distriktssjef Nils Ole Astrup Baalsrud i Mattilsynet til NRK.no.

NRK.no har skrevet flere saker om sykdommer hos adopterte gatehunder.

Selv om hundene alle var vaksinert mot rabies, ble det tatt blodprøver for å finne nivået av antistoffer. Etter 1. januar i år var det ikke lenger påkrevet å teste for antistoffer mot rabies, men tre av hundene hadde så lave nivåer av antistoffer at de ikke ville sluppet inn i Norge før 1. januar.

LES OGSÅ: – Fire rumenske hunder «smuglet» inn til Norge
LES OGSÅ: – Derfor reddet jeg Cira

Mye smitte hos lite antall dyr

De femten hundene kom med fly i to forsendelser fra Romania, og det var Mattilsynet på Gardermoen som sendte prøvene til analyse.

– Det er et lite antall dyr som er testet. Når man finner fem av femten som har diagnose, sier det noe om forekomsten av sykdom. Det er til dels sykdommer vi ikke har i Norge, og som vi ikke ønsker å ha, sier Baalsrud.

– Hva med rabiesfunnene?

– At en fjerdedel ikke har nok antistoffer tilstede, er en fare i seg selv. Dyr som ikke har vært under kontroll, kan ha blitt utsatt for denne smitten, og er kanskje ikke beskyttet, sier han.

LES OGSÅ: Kjempeparasitt oppdaget i Norge
LES OGSÅ: Advarer mot dødelig hundesmitte

Smitte hos importhunder

Denne lille mopsen kom fra Iran, og satt i karantene hos Mattilsynet på Gardermoen i lang tid tidligere i vår. Mattilsynet har testet femten hunder fra Romania, og funnet smitte hos fem av dem.

Følger opphundene

Solfrid Åmdal er seksjonsleder i seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet.

– Hva vil dere gjøre med disse funnene?

– Først må vi ha en positiv diagnose, og deretter vil distriktskontorene eventuelt følge opp disse hundene. Vi vil fremdeles fraråde folk å adoptere gatehunder, da vi anser dette som en risiko. Vi følger opp de sykdommer vi forvalter, men det må først bli stilt en diagnose, sier hun.

En positiv diagnose betyr at hundene skal testes på nytt, for å bekrefte at de faktisk er smittebærere. Mattilsynet jobber nå med å samle inn prøver fra hunder over hele landet i et forsøk på å kartlegge sykdomsbildet hos de adopterte hundene. Så langt er et sted mellom 30 og 40 prøver kommet inn, men Åmdal håper på til sammen 150 tester.

– Om det er samme andel hunder som er syke i denne innsamlingen, hva vil dere gjøre da?

– Jeg vil ikke si noe før jeg har det resultatet. Folk må være sitt ansvar bevisst. De kan få med seg dyre som er syke hjem, og noen av dem kan være vanskelige å behandle. Det kan være lov å gjøre det, men det er ikke alt som er lov, som er lurt, sier hun.

– Vi kommer til å fortsette å være strenge på grensa, og folk må ha ting på plass. De må følge regelverket for kommersielt og privat import, og passene må være mulige å spore, sier hun.

LES OGSÅ: Ingen oversikt over omfanget
LES OGSÅ: Farlig hundeflått i barnas bamser

– Bekrefter mistanken

Myndighetene, med Mattilsynet og Veterinærinstituttet i spissen, har de siste månedene advart nordmenn mot ukritisk å adoptere utenlandske gatehunder, der sykdomshistorien og veterinærbehandlingen er uklar.

– Vi har sagt at det er høy sannsynlighet for at vi kan få inn fremmede parasitter og smittestoffer med hunder innført fra Romania. Det er en av konklusjonene i vår risikovurdering. Når vi ser disse resultatene, bekrefter de mistanken både om at de har disse smittestoffene, og at det er sjanse for at de har med seg smittestoffer inn, sier veterinær Arve Lund ved Veterinærinstituttet til NRK.no.

NRK.no har tidligere skrevet en rekke saker om sykdommer og adopsjonspraksisen fra Europa, og hovedsakelig Romania. Landet har flere endemiske, eller vanlig forekommende sykdommer vi ikke har i Norge.

Spørsmålet er foreløpig hvorvidt disse sykdommene kan spre seg. I risikovurderingen fra Veterinærinstituttet er det foreløpig lav risiko for at de får fotfeste på norsk jord.

– Hjerteorm spres fra hund til hund med blodsugende mygg. Noen av disse myggartene finnes i Norge, men parasitten kan ikke utvikle seg i dem fordi klimabetingelsene ikke passer. Men det er ille for de hundene som får den, sier Lund.

LES OGSÅ: – Importen bør stoppes øyeblikkelig
LES OGSÅ: Fant hjerteorm og ny flåttype

Smitter gjennom urin

Smitte kan likevel forekomme. Én av hundene hadde tegn på leptospirose. Syke hunder skiller bakterien ut i urinen, og den kan holde seg i live i søledammer og fuktig jord. De siste ti årene har det vært seks bekreftede tilfeller av denne sykdommen hos hunder i Norge, hovedsakelig hos hunder som er kommet inn fra Spania.

Men enkelte av disse hundene er blitt smittet i Norge. Smågnagerbesetning har denne smitten i seg, og hunder kan bli smittet om de drikker fra sølepytter der denne bakterien lever.

– Det er en smitte vi ikke er fri for, men det er uhyre sjelden at den opptrer på hund i Norge, sier Lund.

– Leptospirose er en snikende sykdom, som fører til betennelse i lever og nyre, og som kan lede til nyresvikt og død. Dersom man får stilt diagnose tidlig, kan den behandles.

Ber om at flere tester hundene sine

I mai gikk myndighetene ut og ba eiere av adopterte gatehunder om å få hundene grundig testet hos veterinær, på myndighetenes regning. Blod- og avføringsprøver fra disse hundene skal bidra til å kartlegge sykdomstilstanden hos de adopterte hundene.

Men så langt er det bare mellom 30 og 40 hunder som er testet. Lund ber eiere som ikke har testet hunden sin, om å ta turen til veterinær.

– Flere i disse gruppene forteller at de unngår å dra til veterinær, fordi de er redde for å at Mattilsynet skal avlive hundene deres. Hva mener du om det?

– Det er viktig å få stilt en diagnose, slik at hunden eventuelt kan få behandling eller oppfølgende undersøkelser, sier han.

– Alle parter er interessert i en frisk hund og en god helse i den norske hundebestanden. Det er viktig at vi holder alvorlige smittestoffer ute fra landet. Sykdomssituasjonen i landene sør og øst i Europa er betydelig verre enn her i nord, og de har en rekke smittestoffer og parasitter som der er i alles interesse å hindre innførsel av, sier han.

LES OGSÅ: – Sjansespill å adoptere hunder
LES OGSÅ: Her er retrieveren Cassie (7) før og etter