Hopp til innhold

Fant hjerteorm og ny flåttype

Nå vil Mattilsynet sjekke alle hunder som er kommet fra utlandet. Importen kan bli stoppet.

Brun hundeflått

Denne flåtten ble funnet i pelsen til en hund importert fra Romania i mars i år. Det er en brun hundeflått, en flåttype vi ikke tidligere har hatt i Norge, og som kan overføre en rekke sykdommer til andre dyr.

Foto: Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet bekreftet i dag funn av hjerteorm og såkalt brun hundeflått hos to hunder som er blitt adoptert til Norge. Begge funnene ble gjort etter at hundene var kommet inn i landet. Ingen av parasittene finnes i Norge, og begge kan gi sykdommer som er svært farlige for hunder og andre dyr, men i sjeldne tilfeller også mennesker.

Nå ber Mattilsynet alle med importerte hunder å dra til veterinæren.

– Vi oppfordrer alle som har importert hund fra Romania eller Middelhavsområdet til å ta kontakt med en veterinær for å bli kontrollert, med en flåttbehandling. Vi vil at det skal tas blodprøver, som skal sendes inn til Veterinærinstituttet. Mattilsynet vil dekke kostnadene ved prøvene, sier Kristina Landsverk, regiondirektør i Mattilsynet til NRK.no.

LES OGSÅ: Farlig hundeflått i barnas bamser
LES OGSÅ: – Vi føler oss uthengt

Begge parasittene er vanlige i Romania, der hundene er adoptert fra. Brun hundeflått kan overføre sykdommer som babesiose, borreliose og en rekke andre dyresykdommer. Den etablerer seg lett innendør, og kan være vanskelig å bli kvitt.

Hjerteorm er en parasitt som smitter via mygg, også myggtyper i Norge, om som setter seg i pulsårene på dyr. De kan bli oppmot 30 centimeter lange, og gjør stor skade på hjerte og lunger. En slik infeksjon kan i ytterste konsekvens være dødelig.

– Det er ikke overraskende at vi nå begynner å få inn slike funn. Det er ikke slik at det må importeres hunder fra disse landene, og det er viktig å peke på hundeeierne må ta et eget ansvar. Vi har bedt dem på det innstendigste om ikke å ta inn hunder fra disse landene, og spesielt ikke gatehunder. De ser vi som de mest risikobefengte dyrene i denne sammenhengen. Man har ingen kontroll over de forholdene de ferdes i, i motsetning til en vanlig hund, som bor hos mennesker, sier Landsverk.

– Dette er det vi frykter

Pets Heartworm

Hjerteorm er en parasitt som trives i hundenes blodomløp. Den kan være svært farlig for hunden.

Foto: Ap

NRK.no skrev tidligere denne uken om en hundeeier som hadde fått flått innendørs. Det er denne flåtten, som satt på en hund fra Romania, som nå er artsbestemt.

– Denne kan bringe inn mange av de sykdommene vi er redde for, og da vi forhandlet om de nye EU-reglene for import av dyr, var dette noe av det vi var bekymret for, sier Landsverk.

Nå er den påvist i Norge, for første gang.

– De som importerer må ta et ansvar. Jeg har snakket med flere av dem, og de er glade i dyr, som de sier. En del av hundene i Romania har det sikkert ikke bra, men dette kan jo påføre norske hunder betydelig lidelse, og det kan også være en fare for folk og fauna. Vi ber dem ta dette ansvaret, og ikke importere dyr fra disse områdene, sier Landsverk.

LES OGSÅ: Her er retrieveren Cassie (7) før og etter
LES OGSÅ: – Sjansespill å adoptere hunder

Alle hundene som er kommet inn i Norge, har kommet inn med pass som i større eller mindre grad har vært godkjente. Det betyr at de har hatt oppføringer for gyldige vaksiner og ormekur, og er derfor lovlig tatt inn i Norge.

– Er kontrollen god nok?

– Vi hadde bedre kontroll før, da vi kunne si nei til import. Nå må vi sjekke i etterkant. Vårt problem er at dette er et regelverk vi er forpliktet til å følge, sier Landsverk.

Etter at Mattilsynet begynte å bli mistenksomme overfor en del av passene fra importhunder, har veterinærer ved grensestasjoner tatt blodprøver av alle rumenske hunder som har kommet inn til Norge. Nå begynner testresultatene begynner å komme inn, og NRK vet at det ved minst fire tilfeller har vært påvist lave verdier av antistoffer mot rabies i blodet til hundene. Det betyr ikke nødvendigvis at hundene ikke er beskyttet, men at vaksinene av ukjente årsaker ikke har virket slik den skal.

LES OGSÅ: Advarer mot dødelig hundesmitte
LES OGSÅ: Ingen oversikt over omfanget

Det kan bety at hunden var i dårlig forfatning da den ble vaksinert, at den var for syk eller nedkjørt til at kroppen kunne danne antistoffer nok. Men det kan også bety at rumenske veterinærer bruker en ulovlig kopimedisin mot rabies, med langt svakere virkestoffer.

Tidligere var kravet at hunder som skulle inn til Norge skulle ha 0,5 antistoffenheter per milliliter blod. Minst én av hundene har hatt 0,2.

– Nå er det viktig å tenke på at disse verdiene er satt veldig høyt. En hund kan fortsatt ha beskyttelse mot rabies med så lave verdier, sier Jorun Jarp, avdelingsdirektør for helseovervåkning ved Veterinærinstituttet.

– Men det er nok et element som viser usikkerheten ved å importere på denne måten, fra land der det finnes rabies hos hunder og ville dyr.

Forbud kan komme

Mattilsynet avventer nå blodprøvene fra hundene som er kommet fra Romania. Dersom de kommer tilbake med sykdommer de frykter, kan tilsynet komme til å bruke «sikkerhetsklausulen» i kjæledyrfordningen. Det vil si at kan komme til å stoppe all import av dyr fra disse områdene.

– Hvis vi får dokumentasjon på at det er uregelmessigheter på alle disse blodprøvene, vil det være lettere for oss å vurdere sikkerhetsklausulen, og også spille inn problemet til EU. Da kan EU gå videre til rumenske myndigheter, sier Landsverk.

NRK.no har tidligere skrevet at en del av passene som utstedes fra veterinær i nettopp Romania, har vært ugyldige, ettersom de ikke har vært godkjente av den offentlige veterinærmyndigheten. Nå vil Mattilsynet kreve at alle pass må være riktig utfylt.

– Vi må stramme inn på dette området. Hunder uten godkjente pass vil bli satt i karantene. Oppholdet kan bli både langvarig og dyrt for hundeeier. Dersom hundeier ikke vil betale for dette, blir hunden returnert til det landet den kom fra eller den vil bli avlivet, sier Landsverk.

LES OGSÅ: Derfor importerer hun hunder
LES OGSÅ: Kjempeparasitt oppdaget i Norge

Si din mening i kommentarfeltet under saken.